Amazon Web Services: Verifiera domänen

Tips! För enkelhetens skull kan du utöka stegen i artikeln och skriva ut den så att du har tillgång till informationen under verifieringsprocessen.

Varför måste jag verifiera domänen?

När du har verifierat att du äger domänen kan du börja använda Google-tjänsten, som G Suite, Drive Enterprise eller Cloud Identity. Om du har G Suite kan du börja använda Gmail, Google Drive och alla andra tjänster som ingår på G Suite-kontot.

Steg 1: Få din unika verifieringspost

Verifieringsposten visas i installationsguiden när du registrerar dig.

Använder du inte installationsguiden? Öppna Sök efter G Suite-installationsguiden för att hitta verifieringsposten. Kopiera din unika verifieringspost, återgå till den här artikeln och fortsätt till Steg 2: Logga in på domänvärden.

 1. På sidan Verifiera domän och konfigurera e-post klickar du på Välj en annan metod och välj Lägg till en domänvärdpost.

   

  Choose a Different Method drop-down menu

   

 2. Från fältet Värde/svar/destination kopierar du hela den unika verifieringsposten.Fältet Värde/svar/destination visar ett exempel på verifieringsposten.

Tips! Om du behöver en CNAME-post istället för en TXT-post klickar du på Lägg till en CNAME-post i steget Lägg till en ny TXT-post i din domän.

Steg 2: Logga in på domänvärden
 1. På sidan Verifiera din domän och konfigurera e-post i installationsguiden klickar du på länken för att öppna inloggningssidan för domänvärden på en ny flik.

  Obs! Om installationsguiden inte innehåller en länk till din domän öppnar du webbplatsen Amazon Web Services (AWS) på en ny flik. Håll installationsguiden öppen på den första fliken.

 2. Klicka på Sign in to the Console (logga in på konsolen) under Get Started with AWS for Free (kom igång med AWS utan kostnad).
 3. Ange e-postadressen och lösenordet som du skapade när du köpte domänen från AWS.
 4. Klicka på Logga in.

  Om du inte känner till kontouppgifterna kan du återställa lösenordet eller kontakta kundsupporten för AWS.

Steg 3: Lägg till verifieringsposten i domänens DNS-poster
 1. Under AWS Services (AWS tjänster) klickar du på Route 53. Du hittar även alternativet under Networking & Content Delivery (leverans av nätverk och innehåll).

  Route 53 is selected

 2. Klicka på Hosted zones (värdzoner).

  Hosted zones option is selected

 3. Välj domänen du vill verifiera för G Suite.
 4. Klicka på Go to Record Sets (gå till postuppsättningar).

  The domain is selected and Go to Record Sets is selected

 5. Klicka på Create Record Set (skapa postuppsättning).
 6. Öppna anvisningar för den typ av verifieringspost du vill lägga till i domänenens DNS-poster. Lägg till en TXT-verifieringspost (vanligast)
  1. I fönstret Create Record Set (skapa postuppsättning) lämnar du fältet Name (namn) tomt.
  2. I fältet Type (typ) väljer du TXT - Text.

   TXT - Text is selected from the Type list.

  3. I fältet Alias lämnar du standardvärdet No (nej).
  4. I fältet TTL lämnar du standardvärdet.
  5. I fältet Value (värde) klistrar du in hela verifieringsposten som du kopierade i steg 1. Omge texten med citationstecken.

   All TXT record elements have been added to the Create Record Set pane.

  6. I fältet Routing Policy (dirigeringsprincip) lämnar du standardprincipen.
  7. Klicka på Create (skapa).
  Lägga till en CNAME-verifieringspost
  1. Öppna fönstret Create Record Set (skapa postuppsättning). I fältet Name (namn) klistrar du in innehållet från delen Etikett/värd i CNAME-posten som du kopierade i installationsguiden i steg 1.
  2. I fältet Type (typ) väljer du CNAME - Canonical name (CNAME – kanoniskt namn).

   CNAME - Canonical name is the type of record selected.

  3. I fältet Alias lämnar du standardvärdet No (nej).
  4. I fältet TTL lämnar du standardvärdet.

   All fields of the CNAME record have been filled in the Create Record Set pane.

  5. I fältet Value (värde) anger du den långa strängen med text och siffror från delen Destination/mål av CNAME-posten som finns i installationsguiden från steg 1. Omge texten med citationstecken.
  6. I fältet Routing Policy (dirigeringsprincip) lämnar du standardprincipen.
  7. Klicka på Create (skapa).

Steg 4: Uppmana Google att verifiera

 1. Återgå till installationsguiden.
 2. Markera rutan Jag har sparat TXT-verifieringsposten eller klicka på Verifiera.
 3. Om du är G Suite-kund fortsätter du till Nästa steg för och konfigurerar Gmail.

G Suite: Nästa steg

Nu är det dags att konfigurera Gmail med G Suite-kontot.

 1. Ha konfigurationsguiden och domänvärdens webbplats öppen.
 2. På en separat flik eller i ett separat fönster öppnar du anvisningarna för att konfigurera Gmail (MX-poster) med din värd.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?