Felmeddelanden för SMTP-relätjänst

E-postrelä nekas
  • E-post skickas från en domän eller IP-adress som inte är registrerad i G Suite. Logga in på ditt G Suite-konto och verifiera att IP-adressen för den sändande enheten är registrerad i inställningarna för G Suites SMTP-relätjänst. Se Inställning för SMTP-relätjänsten för mer information.
  • Det gick inte att korrekt identifiera domänen med den konfigurerade policyn. Se till att den sändande klienten använder ett lämpligt värde för både HELO-kommandot, i idealfallet det fullständigt kvalificerade domännamnet (FQDN) för den sändande enheten och att SMTP-avsändaren (MAIL FROM:) identifierar sändningsadressen korrekt (MAIL FROM: <användare@exempel.com>). 
Ogiltiga användaruppgifter för relä

IP-adressen som du registrerade i G Suites inställning för SMTP-relätjänsten matchar inte domänen för kontot som denna e-post skickas från. Om du försöker förmedla e-post från en domän som inte är registrerad i ditt G Suite-konto måste du konfigurera din e-postserver att antingen använda SMTP AUTH för att identifiera den sändande domänen eller att presentera ett av dina domännamn i HELO eller EHLO-kommandot. Se Inställning för SMTP-relätjänsten för mer information.

Daglig SMTP-relägräns överskriden för kunden

Kunden har nått sin dagliga SMTP-relägräns. Se Inställning för SMTP-relätjänsten för SMTP-reläets sändningsgränser eller kontakta din administratör för ytterligare hjälp.

Högsta SMTP-relägräns överskriden för domän

Detta är ett tillfälligt fel. Kunden har överskridit sin högsta SMTP-relägräns och reläpost för kunden skjuts tillfälligt upp. Se Inställning för SMTP-relätjänsten för SMTP-reläets sändningsgränser.

Daglig SMTP-relägräns överskriden för användaren

Användaren har nått sin dagliga SMTP-relägräns. Se Inställning för SMTP-relätjänsten för SMTP-reläets sändningsgränser eller kontakta din administratör för ytterligare hjälp.

Obs!

  • Felmeddelanden kanske inte alltid visas. Det kan bero på flera saker. Till exempel kanske servrarna på avsändarsidan inte godkänner icke-levererbara svar (NDR) eller så kan den sändande klienten inte ta emot e-postaviseringen eftersom avsändaren är en enhet, till exempel en skrivare eller skanner.
  • Om felmeddelandena har nått Googles servrar kan de spåras i e-postloggsökningen.
  • Om avsändaren fortsätter att skicka loggar kan han eller hon spåra felmeddelandena från sina loggar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?