Systemkrav

Innan du installerar Google Cloud Directory Sync (GCDS) ska följande krav vara uppfyllda.

Krav

Google-domän 
GCDS-server
 • En server för att köra GCDS med ett av följande operativsystem:
  • Microsoft® Windows® (stöds på Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008/2012/2016).
  • Linux® – om du använder en 32-bitarsversion av GCDS på ett 64-bitars Linux-system, måste ett 32-bitars libc (som libc6-i386) installeras.
 • Minst 5 GB hårddiskutrymme för loggfiler och data. Om du kör med loggningsnivån DEBUG eller INFO kan du behöva mer utrymme än detta för ytterligare loggdata.
 • Minst 256 MB ledigt RAM-minne. Om du har färre än 10 000 användare bör du allokera minst 1 GB ledigt RAM-minne. Om du har fler än 10 000 användare bör du allokera minst 2 GB ledigt RAM-minne. För mycket stora organisationer (över 250 000 användare), kan ytterligare inställningar behövas.
 • En LDAP-server med användarinformation som är tillgänglig för GCDS. Alla versioner av LDAP stöds.
 • Nätverksåtkomst till LDAP-servern. Du behöver inte köra GCDS på LDAP-servern.
 • Läs och tillämpa administratörsbehörighet på organisationsenhetsstrukturen för LDAP-servern.
 • En LDAP-webbläsare som kan läsa och bläddra bland din LDAP-katalogserverdata.
 • Nätverkstillgång till Google-domänen via HTTPS, direkt eller via en proxyserver. Detta inkluderar portarna 80 och 443.
 • För bästa resultat rekommenderas en nätverksanslutning till Google-domänen utan proxyservrar eller brandväggar.
 • (Valfritt) En e-postserver som kan acceptera och vidarebefordra aviseringar från GCDS.
 • Tillgång till SSL-certifikatutfärdare (Secure Sockets Layer) för nätverket.
Insats och kunnande

Beroende på din konfiguration kan du behöva följande kunskapsnivåer för att kunna implementera GCDS:

 • Administratörsåtkomst för Google-domänen.
 • LDAP-administratörsåtkomst till din katalogserver och kunskap om innehållet på den samt kunskap om språket för LDAP-frågor.
 • Behörighet som nätverksadministratör och kunskap om ditt nätverk och dina säkerhetsinställningar för intern och utgående trafik.
 • (Valfritt) Tillgång till en e-postserver som kan vidarebefordra meddelanden för GCDS-aviseringar och kunskap om att konfigurera e-postservrar för trafik.
 • Kontakt med Human Resources och kunskap om din användarbas samt möjlighet att identifiera vilka LDAP-poster som representerar nuvarande anställda.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?