Vad synkroniseras?

När du är redo att ställa in din första synkronisering i Google Cloud Directory Sync (GCDS) ska du bestämma vilka användare, alias, grupper och annan data som ska synkroniseras med din Google-domän.

LDAP-katalogserver Google-domän Synka? Anmärkningar
Organisationsenheter Organisationer Organisationer i Google-domänen innehåller flera användare och kan sortera användare per avdelning, plats eller annan kategori. Du kan synkronisera allting automatiskt eller manuellt efter kategori.
E-postlistor Grupper

E-postlistor i LDAP-katalogen motsvarar offentliga grupper i Google-domänen och kan användas för att styra åtkomsten till webbplatser och dokument. Google-användare kan skapa privata, användarhanterade grupper som inte är synkroniserade med GCDS.

Användare Användare På Google-domänen organiseras användarna efter e-postadress.
Användaralias Smeknamn Varje användare kan ha flera smeknamn i Google-domänen som kan komma från flera LDAP-katalogalias attribut.
Lösenord Lösenord yellow triangle warning sign Endast lösenord som lagras i SHA-1 eller MD-5 format utan några saltade hashar synkroniseras. Om du vill komma runt detta kan du hantera lösenord separat eller använda enkel inloggning för autentisering.
Meddelanden och kalenderuppgifter Innehåll Om du behöver migrera äldre meddelanden och kalenderuppgifter bör du använda ett migreringsverktyg som migrerar uppgifter från andra IMAP-servrar. För fler alternativ, se Migrera post, kontakter och kalendrar.
Rum Kalenderresurser Kalenderresurser, såsom rum och projektorer, kan synkroniseras.
Kontakter Delade kontakter En LDAP-katalogs kontaktlista motsvarar delade kontakter på Google-domänen. Om du synkroniserar delade kontakter är autoslutförande aktiverat i Gmail för varje kontakt. Däremot synkroniseras inte personliga kontakter.
Personliga kontakter Personliga kontakter GCDS synkroniserar inte personliga kontakter. Om du vill importera användarnas personliga kontaktuppgifter läser du Migrera e-post, kontakter och kalendrar.
Utökad användarinformation Användarprofiler Telefonnummer, adresser och annan utökad LDAP-information kan synkroniseras som Google-användarprofiler.

Obs: Om Google+ är aktiverat för din organisation fylls de data som synkroniseras från din LDAP-katalog automatiskt i Google+ profiler. Användare kan publicera sina profiler offentligt på webben. I vissa fall kan GCDS åsidosätta en användares ändringar i sin profil.

Delade mappar Ingen Google-domänen har ingen motsvarighet till delade mappar, men information kan delas med hjälp av Google Drive eller Google Grupper.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?