Vad synkroniseras?

Google Cloud Directory Sync

När du är redo att synkronisera med Google Cloud Directory Sync (GCDS) använder du tabellen nedan för att avgöra vilka användare, alias, grupper och annan data du vill inkludera.

Grupper och organisationer

LDAP-data Google-konto Synkroniseras den? Anmärkningar
Organisationsenheter Organisationsenheter Mer information finns i Ange synkroniseringsregler för organisationsenheter.
E-postlistor Grupper

Du kan använda Google Grupper för att styra åtkomsten till webbplatser och dokument. Mer information finns i Synkronisera e-postlistor med Google Grupper.

Google-användare kan skapa privata, användarhanterade grupper som inte är synkroniserade med GCDS.

Användare

LDAP-data Google-konto Synkroniseras den? Anmärkningar
Användare Användare Du kan ange attribut som GCDS använder vid synkronisering av användare. Mer information finns i Definiera användarlistan.
Användaralias E-postalias Du kan synkronisera flera aliasattribut för LDAP-kataloganvändare med e-postalias i Google.
Utökad användarinformation Användarprofil

Telefonnummer, adresser och annan utökad LDAP-information kan synkroniseras med en Google-användares profil. Mer information finns i Bestäm vilken användarprofilinformation som ska synkroniseras.

Du kan också använda anpassade scheman för att synkronisera olika typer av användardata, till exempel en specifik organisationsenhet. Mer information finns i Synkronisera anpassade användarfält med ett anpassat schema.

Kalender

LDAP-data Google-konto Synkroniseras den? Anmärkningar
Rum Kalenderresurser Kalenderresurser, till exempel mötesrum, kan synkroniseras. Mer information finns i Definiera kalenderinställningar.

Kontakter

LDAP-data Google-konto Synkroniseras den? Anmärkningar
Kontakter Delade externa kontakter En kontaktlista på LDAP-servern motsvarar dina delade externa kontakter i Google-kontot. Om du synkroniserar delade kontakter kan användarna komplettera adresserna automatiskt när de använder Gmail. Mer information finns i Synkronisera dina delade kontakter.
Personliga kontakter Kontakter  

Stöds inte.

GCDS synkroniserar inte personliga kontakter. Om du vill importera användarnas personliga kontakter kan du prova ett annat migreringsverktyg. Mer information finns i Migrera organisationens data till Google Workspace.

Annat

LDAP-data Google-konto Synkroniseras den? Anmärkningar
Lösenord Lösenord Alla lösenordsformat stöds inte. Mer information finns i Ytterligare användarattribut.


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt