Co jest synchronizowane?

Przed skonfigurowaniem pierwszej synchronizacji w Google Cloud Directory Sync (GCDS) wybierz konta użytkowników, aliasy, grupy i inne dane, które chcesz zsynchronizować z domeną Google.

Serwer katalogowy LDAP Domena Google Synchronizacja? Uwagi
Jednostki organizacyjne Organizacje Organizacje w domenie Google zawierają wiele kont użytkowników, które można sortować według działu, lokalizacji lub innej kategorii. Możesz zsynchronizować automatycznie wszystkie lub ręcznie według kategorii.
Listy adresowe Grupy

Listy adresowe w katalogu LDAP odpowiadają grupom publicznym w domenie Google. Przy ich użyciu można kontrolować dostęp do witryn i dokumentów. Użytkownicy Google mogą tworzyć prywatne i zarządzane przez nich grupy, które nie są synchronizowane przez GCDS.

Użytkownik Użytkownicy W domenie Google użytkownicy są grupowani według adresu e-mail.
Aliasy użytkowników Pseudonimy W domenie Google każdy użytkownik może mieć wiele pseudonimów, które mogą pochodzić z wielu atrybutów aliasów katalogu LDAP.
Hasła Hasła yellow triangle warning sign Synchronizowane są tylko hasła przechowywane w formacie SHA-1 lub MD-5 bez skrótów z ciągami zaburzającymi. Aby obejść to ograniczenie, możesz zarządzać hasłami oddzielnie albo używać jednokrotnego logowania do uwierzytelniania.
Wiadomości i dane kalendarza Treść X Jeśli musisz przeprowadzić migrację starszych wiadomości i danych kalendarza, użyj narzędzia migracji stosowanego w przypadku danych innych serwerów IMAP. Więcej informacji zawiera artykuł Migracja poczty, kontaktów i kalendarzy.
Pokoje Zasoby kalendarza Zasoby kalendarza, na przykład sale konferencyjne i projektory, można zsynchronizować.
Kontakty Kontakty udostępnione Lista kontaktów katalogu LDAP odpowiada kontaktom udostępnionym w domenie Google. Zsynchronizowanie kontaktów udostępnionych powoduje włączenie funkcji autouzupełniania w Gmailu dla każdego kontaktu. Kontakty osobiste nie są jednak synchronizowane.
Kontakty osobiste Kontakty osobiste X GCDS nie synchronizuje kontaktów osobistych. Jeśli chcesz zaimportować kontakty osobiste użytkowników, zapoznaj się z artykułem na temat migrowania poczty, kontaktów i kalendarzy.
Rozszerzone informacje o użytkownikach Profile użytkowników Numery telefonów, adresy i inne rozszerzone informacje LDAP mogą być synchronizowane jako profile użytkowników Google.

Uwaga: jeśli w Twojej organizacji jest włączona usługa Google+, dane synchronizowane z katalogu LDAP, są automatycznie wstawiane w profilach Google+. Użytkownicy mogą publikować swoje profile publicznie w internecie. W niektórych przypadkach GCDS może zastąpić zmiany wprowadzone przez użytkownika w jego profilu.

Foldery udostępnione Brak X Domena Google nie ma odpowiednika folderów udostępnionych. Informacje można jednak udostępniać przy użyciu Dysku Google lub Grup dyskusyjnych Google.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?