DirectAdmin: konfigurowanie rekordów MX

Wprowadzenie

Aby zaktualizować rekordy MX u tego dostawcy systemu nazw domenowych (DNS), najpierw przeczytaj ogólne informacje o rekordach MX i dowiedz się, jak skonfigurować takie rekordy na potrzeby Google Workspace.

Instrukcje

 1. Zaloguj się na stronie DirectAdmin.
 2. Upewnij się, że korzystasz z trybu User Level (Poziom użytkownika).
 3. Wybierz domenę, dla której chcesz edytować rekordy MX. Jeśli masz na koncie tylko 1 domenę, możesz pominąć ten krok.
 4. W sekcji E-Mail Menu (Menu poczty e-mail) kliknij MX Records (Rekordy MX).
 5. Zaznacz pola obok wszystkich rekordów MX, które się tam znajdują, i kliknij Delete Selected (Usuń zaznaczone). Usuń w ten sposób wszystkie istniejące rekordy MX.
 6. Aby przekierować pocztę na konto Google Workspace, musisz dodać nowe rekordy MX do Twojej domeny. Oto te rekordy:

  Adres serwera MX Priorytet
  ASPMX.L.GOOGLE.COM 1
  ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 5
  ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 5
  ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
  ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
  Uwaga: te wartości wskazują serwery pocztowe Google. Udostępniamy 5 takich serwerów, na wypadek gdyby 1 z nich uległ awarii lub wymagał konserwacji.
 7. Wpisz pierwszy rekord MX z tabeli w otwartym polu tekstowym. Dodaj kropkę (.) na końcu nazwy hosta.
 8. Wybierz poziom priorytetu z listy. Jeśli nie można dopasować priorytetów z tabeli powyżej, wybierz najniższą liczbę dla pierwszego rekordu, kolejne najniższe liczby dla drugiego i trzeciego rekordu oraz najwyższe dla 2 ostatnich rekordów.
 9. Kliknij Add (Dodaj).
 10. Powtórz czynności z punktów 6–9, aż dodasz wszystkie 5 rekordów MX.
Pamiętaj, że rozpowszechnienie zmian DNS może potrwać do 72 godzin w zależności od wartości TTL skonfigurowanej dla rekordów. Do momentu zaktualizowania rekordów na całym świecie ruch będzie kierowany na Twój stary serwer.

Rozwiązywanie problemów

Aby naprawić konfigurację DNS, wykonaj czynności opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z rekordami MX.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false