Rekordy MX w DirectAdmin

Wprowadzenie

Aby zaktualizować rekordy MX u tego dostawcy systemu nazw domenowych (DNS), najpierw przeczytaj ogólne informacje o rekordach MX i dowiedz się, jak konfigurować takie rekordy na potrzeby G Suite.

Kroki

 1. Zaloguj się na stronie DirectAdmin.
 2. Upewnij się, że korzystasz z trybu User Level (Poziom użytkownika).
 3. Wybierz domenę, dla której chcesz edytować rekordy MX (jeśli masz tylko jedną domenę na koncie, możesz pominąć ten krok).
 4. Kliknij MX Records (Rekordy MX) w sekcji E-Mail Menu (Menu poczty e-mail).
 5. Zaznacz pola obok wszystkich rekordów MX, które się tam znajdują, i kliknij Delete Selected (Usuń zaznaczone). Usuń w ten sposób wszystkie istniejące rekordy MX.
 6. Aby przekierować pocztę na konto G Suite, musisz dodać nowe rekordy MX do Twojej domeny. Oto te rekordy:

  Adres serwera MX Priorytet
  ASPMX.L.GOOGLE.COM 1
  ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM 5
  ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM 5
  ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
  ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM 10
  Uwaga: te wartości wskazują serwery pocztowe G Suite. Udostępniamy pięć takich serwerów, na wypadek gdyby jeden z nich uległ awarii lub wymagał konserwacji.
 7. Wpisz pierwszy rekord MX z tabeli w otwartym polu tekstowym. Dodaj kropkę (.) na końcu nazwy hosta.
 8. Wybierz poziom priorytetu z listy. Dla pierwszego rekordu wybierz najniższą liczbę.
 9. Kliknij Add (Dodaj).
 10. Powtórz kroki 6–9, aż dodasz wszystkie pięć rekordów MX.
Pamiętaj, że rozpowszechnienie zmian DNS może potrwać do 72 godzin w zależności od wartości TTL skonfigurowanej dla rekordów. Do momentu zaktualizowania rekordów na całym świecie ruch będzie kierowany na Twój stary serwer.

Rozwiązywanie problemów

Aby naprawić konfigurację DNS, wykonaj czynności opisane w artykule Rozwiązywanie problemów z rekordami MX.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem