Aktivera och inaktivera Drive för användare

Som administratör kan du aktivera eller inaktivera Google Drive för personer i din organisation.

De som har Drive aktiverat kan:

 • Lagra och dela filer från sitt konto.
 • Ladda upp filer till rum i den integrerade Gmail-upplevelsen. Läs mer om integrerade Gmail.

De som har Drive inaktiverat kan inte:

 • Komma åt eller skapa Dokument- eller Drive-filer med sitt konto. Andra användare med tillgång till den användarens befintliga dokument har däremot tillgång även i fortsättningen. Om du aktiverar Drive-tjänsten igen kan de skapa och få åtkomst till dokument igen, inklusive sina gamla dokument.
 • Skicka Google-formulär som kräver att de delar dokument utanför organisationen.
 • Ladda upp filer till rum i den integrerade Gmail-upplevelsen.

Så här styr du vem som använder Drive i organisationen

Innan du börjar: Gör så här om tjänsten ska aktiveras eller inaktiveras enbart för vissa användare: Samla kontona i en organisationsenhet (om du vill ställa in olika åtkomst per avdelning) eller i en konfigurationsgrupp (om du vill ställa in olika åtkomst för grupper av användare på olika avdelningar, eller inom en avdelning).

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Apparföljt avGoogle Workspaceföljt avDrive och Dokument.
 3. Längst upp till höger om den grå rutan klickar du på Redigera tjänst "".
  Till vänster visas organisationen på toppnivå samt eventuella organisationsenheter.

 4. Om du vill aktivera eller inaktivera en tjänst för alla inom organisationen klickar du på På för alla eller Av för alla och sedan på Spara.

 5. Så här aktiverar eller inaktiverar du en tjänst enbart för användare i en organisationsenhet:

  1. Välj organisationsenheten till vänster.
  2. Välj eller Av.
  3. Behåll tjänsten på eller av även om den slås på eller av för den överordnade organisationen genom att klicka på Åsidosätt.
  4. Välj ett alternativ om organisationens status redan är Åsidosatt:
   • Om du väljer Ärv återställs inställningen så att den stämmer överens med den överordnade.
   • Om du väljer Spara sparas din nya inställning (även om den överordnade inställningen ändras).

  Läs mer om organisationsstrukturen.

 6. Om du vill aktivera en tjänst för en grupp av användare inom en organisationsenhet eller i olika organisationsenheter väljer du en åtkomstgrupp. Mer information finns i Slå på en tjänst för en grupp.
Det tar normalt ett par minuter innan ändringar träder i kraft, men det kan ta upp till 24 timmar. Mer information finns i Så här sprids ändringar i Googles tjänster.  

Nästa steg

När du har aktiverat Drive: Konfigurera Google Drive för teamet

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt