Google Cloudprinter instellen

Dit artikel is bestemd voor IT-beheerders. Gebruikers gaan naar het Helpcentrum van Cloudprinter.

Google Cloudprinter (GCP) is een service waarmee u kunt afdrukken vanaf ieder apparaat dat verbinding heeft met internet. Google Cloudprinter routeert printopdrachten tussen uw computer, smartphone of tablet en stuurt deze naar een printer die verbinding heeft met internet. De service stelt gebruikers ook in staat eenvoudig printers te vinden en vanaf hun eigen apparaat te printen zonder ingewikkelde installatieprocessen of het installeren van stuurprogramma's.

In het volgende diagram ziet u de verschillende manieren waarop Google Cloudprinter werkt. Wanneer de gebruikers in uw organisatie een afdruktaak verzenden, wordt de taak door de Cloudprinter-service naar de geselecteerde printer gerouteerd en op de juiste wijze opgemaakt. Cloudprinter werkt het beste met cloudprinters, maar kan werken naast vrijwel iedere bestaande afdrukoplossing door de Connector voor Google Cloudprinter te installeren.

De installatie die u kiest, hangt af van de printer die u heeft.

Stap 1: Uw printer(s) instellen

Implementatietip: Registreer uw printers onder een gedeeld beheerdersaccount in plaats van een individuele gebruikersnaam (zoals beheerder@example.com). Hierdoor voorkomt u dat de registratie van de printer ongedaan wordt gemaakt als de oorspronkelijke beheerder wordt verwijderd of geblokkeerd.

Stap 2: Gebruikerstoegang registreren

Als G Suite-beheerder kunt u opgeven welke gebruikers en Google-discussiegroepen toegang hebben tot welke printers.

 1. Ga naar http://www.google.com/cloudprint terwijl u bent ingelogd als de eigenaar van de printer.
 2. Selecteer Printers in het linker navigatiemenu.
 3. Selecteer de printer waarvan u de toegang wilt delen en klik op Delen.
 4. Typ de naam van de gebruiker of groep in het deelvenster en klik op Opslaan.

Gebruikers krijgen een uitnodiging om de printer te gebruiken. Nadat ze de uitnodiging hebben geaccepteerd, is de printer beschikbaar voor hun account. In het geval van groepen ontvangen groepsbeheerders de uitnodiging. Zij kunnen deze namens de groep accepteren.

Opmerking: Gebruikers en groepen hoeven niet individueel aan iedere printer te worden toegevoegd. Iedereen die toegang heeft tot de URL van de printer kan afdrukken naar deze printer. Meer informatie over openbare printfuncties.

Stap 3: Apparaten instellen (optioneel)

Android: Als u Google Cloudprinter wilt installeren op uw Android-apparaat, downloadt u de Android-app in de Google Play Store.

Windows: Als u rechtstreeks wilt afdrukken vanuit Chrome of andere apps die worden uitgevoerd op een Windows-computer, downloadt en installeert u Google Cloudprinter.

Wat u moet overwegen bij het gebruik van het Windows-stuurprogramma:

 • Het Windows-stuurprogramma vereist dat u Chrome gebruikt. Als u geen Chrome heeft op uw computer, bevat de download naast het installatieprogramma voor Cloudprinter ook het installatieprogramma voor Chrome.
 • Inloggen met meerdere accounts wordt momenteel niet ondersteund door het Windows-stuurprogramma. Als gebruikers de printer willen gebruiken vanuit een ander gebruikersaccount moeten ze eerst uitloggen en inloggen met het andere account.
 • Elke gebruiker moet het stuurprogramma afzonderlijk installeren. Gebruikers kunnen geen virtuele printer delen met andere Windows-gebruikers, zoals bij een fysieke printer.
 • Als een gebruiker een document wil afdrukken, moet deze de printopties in het Cloudprinter-dialoogvenster configureren, zelfs als deze standaard lijken te zijn ingeschakeld.
De Cloudprinter-service in- of uitschakelen

Als G Suite-beheerder kunt u afdrukservices in of uitschakelen voor alle gebruikers of specifieke organisatie-eenheden in de Google-beheerdersconsole. Cloudprinter is standaard ingesteld op Ingeschakeld. Als u Cloudprinter uitschakelt, worden de oorspronkelijke printers en afdrukgeschiedenis van de organisatie-eenheid bewaard. Als u de service wilt in- of uitschakelen voor bepaalde groepen gebruikers, plaatst u de accounts van die gebruikers in een organisatie-eenheid en volgt u de stappen hieronder.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op het dashboard van de beheerdersconsole naar Apps en dan Aanvullende Google-services en dan klik op Cloudprinter.
 3. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken Opstellen.
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 4. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?