Kontrola nad instalowaniem przez użytkowników aplikacji z Marketplace

Możesz wybrać aplikacje innych firm, które użytkownicy mogą instalować z G Suite Marketplace. W przypadku domen edukacyjnych instalowanie aplikacji innych firm jest domyślnie niedozwolone. W innych domenach użytkownicy mogą domyślnie instalować wszystkie aplikacje dostępne w Marketplace.

Aby zezwolić na instalowanie tylko niektórych aplikacji firm zewnętrznych, blokując jednocześnie inne, dozwolone aplikacje możesz dodać do białej listy. W takiej sytuacji użytkownicy będą mogli zainstalować tylko aplikacje z białej listy.

Uwaga: zastosowanie białej listy nie ma wpływu na aplikacje, które zostały już zainstalowanie. W ten sposób można tylko zapobiec nowym instalacjom.

Aby określić, które aplikacje z Marketplace użytkownicy mogą instalować:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje.
 3. Po lewej stronie kliknij Ustawienia Marketplace.
 4. Kliknij Zarządzaj dostępem do aplikacji.
 5. Wybierz opcję:
  • Zezwalaj użytkownikom na instalowanie dowolnych aplikacji z G Suite Marketplace.
  • Nie zezwalaj użytkownikom na instalowanie żadnych aplikacji z G Suite Marketplace.
  • Zezwalaj użytkownikom na instalowanie tylko tych aplikacji z G Suite Marketplace, które są na białej liście.
 6. Kliknij Zapisz zmiany, aby zastosować nowe ustawienie.

  Jeśli chcesz utworzyć białą listę aplikacji, wykonaj dodatkowe czynności opisane poniżej.

 7. Kliknij Zarządzaj białą listą.
 8. Kliknij Dodaj, aby wyświetlić listę dostępnych aplikacji.
  • Przewiń stronę w dół, aby wyświetlić więcej aplikacji.
  • Gdy cała lista aplikacji zostanie pokazana, naciśnij Ctrl + F lub ⌘ + F (na Macu), aby wyszukać nazwę aplikacji lub jej fragment.

   Uwaga: lista zawiera tylko aplikacje z Marketplace dostępne dla użytkowników, a nie dla administratorów. Aby umieścić aplikację dla administratora na białej liście, skontaktuj się z jej deweloperem.
 9. Zaznacz pola obok aplikacji, które chcesz dodać, i kliknij Dodaj do białej listy.
 10. Kliknij Potwierdź.
Usuwanie aplikacji z białej listy
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.
 2. Kliknij Aplikacje.
 3. W polu Aplikacje z Marketplace kliknij Aplikacje na białej liście.
 4. Zaznacz pola obok aplikacji, które chcesz usunąć, a potem kliknij  w lewym górnym rogu.
 5. Kliknij Potwierdź.
Usuwanie dodatku do Gmaila

Gdy administrator usunie dodatek do Gmaila z białej listy dozwolonych aplikacji z G Suite Marketplace, ten dodatek zostanie usunięty z kont wszystkich użytkowników, którzy go zainstalowali.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?