Pierwsze kroki: przewodnik po konfiguracji Dysku dla administratorów

Ustawianie uprawnień użytkowników do udostępniania na Dysku

Jeśli jesteś administratorem G Suite, możesz kontrolować sposób, w jaki użytkownicy w organizacji udostępniają pliki i foldery na Dysku Google. Obejmuje to pliki Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji i Moich Map Google oraz foldery i inne elementy zapisane na Dysku. Gdy użytkownicy udostępniają foldery, zwykle udostępniane są wszystkie zapisane w nich dane.

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Aby dowiedzieć się, jak udostępniać własne pliki lub nadawać do nich uprawnienia, przeczytaj artykuł Udostępnianie plików na Dysku Google.

Zanim zaczniesz (opcjonalnie)

Ustawianie różnych uprawnień w poszczególnych działach lub domenach

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit. Porównanie wersji

Właściciele plików mogą je udostępniać na podstawie uprawnień ustawionych w swojej jednostce organizacyjnej lub grupie. Zwykle wybierasz uprawnienia dla jednostek organizacyjnych lub swojej domeny. Następnie możesz zmodyfikować uprawnienia grup użytkowników z jednej lub wielu jednostek organizacyjnych.

 1. Dodaj jednostki organizacyjne obejmujące poszczególne działy lub domeny. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Dodawanie jednostki organizacyjnej.
 2. Przenieś konta użytkowników do jednostek organizacyjnych. Instrukcje znajdziesz w artykule Przenoszenie użytkowników do jednostki organizacyjnej.
 3. Ustaw uprawnienia do udostępniania w każdej jednostce organizacyjnej. Odpowiednie instrukcje znajdziesz poniżej.
 4. (Opcjonalnie) Przypisz grupom uprawnienia do udostępniania.

Jeśli właściciel pliku przejdzie do innej jednostki organizacyjnej lub grupy albo własność pliku zostanie przeniesiona na kogoś w innej jednostce organizacyjnej lub grupie, uprawnienia do udostępniania pliku zmienią się na obowiązujące w nowej jednostce organizacyjnej lub grupie. Oprócz tego zmiana priorytetów grup może spowodować zmodyfikowanie uprawnień do udostępniania przypisanych właścicielowi pliku. Więcej informacji o grupach

Użytkownicy mogą udostępniać pliki, które należą do kogoś innego, tylko w zakresie dozwolonym przez ich właściciela, nawet jeśli w ich jednostkach organizacyjnych lub grupach obowiązują mniej rygorystyczne ustawienia udostępniania.

Ustawianie uprawnień do udostępniania

Zezwalanie użytkownikom w organizacji na udostępnianie elementów dowolnym osobom

Możesz zezwolić użytkownikom na zapraszanie osób spoza organizacji do korzystania z udostępnionych plików. Możesz też pozwolić im na publikowanie plików w internecie.

Klienci korzystający z Cloud Identity: jeśli wszyscy użytkownicy mają licencje na Cloud Identity, zawsze mogą udostępnić pliki osobom spoza organizacji i opublikować je w internecie, aby każdy mógł uzyskać do nich dostęp.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potemDysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Możesz wybrać jednostkę lub grupę organizacyjną dla tej funkcji, tylko jeśli korzystasz z G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub G Suite Essentials. Porównanie wersji G Suite

 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji włącz udostępnianie plików i wybierz opcje udostępniania:

  Opcja Opis
  Wł. Użytkownicy mogą zapraszać osoby spoza organizacji do wyświetlania, komentowania i edytowania udostępnionych plików.
  Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane poza domenę nazwa_organizacji
   

  (Opcjonalnie) Użytkownik udostępniający pliki poza organizację zobaczy komunikat z prośbą o sprawdzenie, czy te pliki nie zawierają poufnych informacji.

  Ostrzeżenia pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownicy udostępniają pliki w edytorze Dokumentów lub w oknie dialogowym udostępniania na Dysku Google. Jeśli użytkownicy udostępniają pliki bezpośrednio, np. wysyłając linki w e-mailach, ostrzeżenia się nie wyświetlają.​

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na wysyłanie zaproszeń do korzystania z udostępnianych treści osobom spoza domeny nazwa_organizacji, które nie korzystają z konta Google

  (Opcjonalnie) Umożliwia udostępnianie plików użytkownikom spoza organizacji, którzy nie korzystają z kont Google.Jeśli odznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli udostępniać pliki tylko tym osobom spoza organizacji, które korzystają z konta Google lub są na liście adresowej w Grupach dyskusyjnych Google.

  Jeśli zaznaczysz to pole, musisz też wybrać jedną z podanych poniżej opcji. Jeśli masz wersję beta funkcji udostępniania plików gościom, nie zobaczysz tych opcji.

  • Do wyświetlenia pliku przez użytkowników zewnętrznych wymagaj zalogowania się na konto Google.Odbiorcy udostępnionych plików muszą zalogować się na konto Google, aby móc otworzyć te pliki. Nie ma to zastosowania do plików udostępnionych publicznie w internecie ani dostępnych dla każdego, kto ma link, jeśli ustawisz takie uprawnienia.

   Uwaga: konta Google nie muszą korzystać z adresów z Gmaila ani G Suite.Jeśli ktoś potrzebuje konta Google, wyślij mu ten link: https://accounts.google.com/signupwithoutgmail.
    
  • Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na wyświetlanie plików bez konieczności zalogowania się na konto Google.Umożliwia odbiorcom wyświetlanie udostępnionego pliku w trybie tylko do odczytu bez konieczności logowania się na konto Google.

  Aby edytować lub komentować pliki, odbiorca musi zalogować się na konto Google (lub konto gościa, jeśli masz wersję beta funkcji udostępniania plików gościom), przy czym zaproszenia muszą zezwalać na komentowanie lub edytowanie.

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na publikowanie plików w internecie i oznaczanie ich jako widoczne dla wszystkich lub niepubliczne

  (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom:

  • publikowanie dokumentów, arkuszy i prezentacji (należy kliknąć Plik a potem Opublikuj w internecie), przez co każdy może wyszukać pliki i znaleźć je w internecie;
  • ustawianie udostępnionych plików jako widoczne dla wszystkich lub niepubliczne(dowiedz się, komu można udostępniać linki).

  Użytkownicy będą mogli wysyłać zaproszenia do udostępniania do dowolnych osób nawet wtedy, gdy odznaczysz to pole. Jednak nie będą wtedy mogli publikować plików w internecie.

  To ustawienie nie jest dostępne w wycofanej, bezpłatnej wersji G Suite. Wszyscy użytkownicy tej wersji mogą publikować pliki w internecie i udostępniać je wszystkim osobom, które mają link.

 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ograniczanie możliwości udostępniania poza domeny z białej listy

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit. Porównanie wersji

Możesz zezwolić na udostępnianie plików tylko użytkownikom w zaufanych domenach (dodanych do białej listy).Domeny umieszczane na białej liście muszą być domenami G Suite, chyba że masz wersję beta funkcji udostępniania plików gościom.

Uwaga: jeśli masz wersję beta funkcji udostępniania plików gościom, do listy zaufanych domen możesz dodać konta spoza G Suite.

Klient korzystający z Cloud Identity: jeśli organizacja zapewnia użytkownikom różne licencje (na Cloud Identity lub G Suite), konfiguracja domen z białej listy dotycząca użytkowników G Suite ma też zastosowanie do użytkowników korzystających z licencji na Cloud Identity.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potemDysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Możesz wybrać jednostkę lub grupę organizacyjną dla tej funkcji, tylko jeśli korzystasz z G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub G Suite Essentials. Porównanie wersji G Suite

  1. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcje udostępniania:
   Opcja Opis
   Domeny umieszczone na białej liście

   Umożliwia użytkownikom w określonej jednostce organizacyjnej lub grupie udostępnianie plików osobom z zewnętrznych domen G Suite dodanych do białej listy.

   Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane użytkownikom z domen znajdujących się na białej liście
    

   (Opcjonalnie) Użytkownik udostępniający pliki osobom w domenie z białej listy zobaczy komunikat z prośbą o sprawdzenie, czy te pliki nie zawierają poufnych informacji.

   Ostrzeżenia pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownicy udostępniają pliki w edytorze Dokumentów lub w oknie dialogowym udostępniania na Dysku Google. Jeśli użytkownicy udostępniają pliki bezpośrednio (np. wysyłają linki w e-mailach), ostrzeżenia się nie wyświetlają.

   Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od osób spoza domen znajdujących się na białej liście

   (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom:

   • otwieranie plików udostępnionych im przez osoby z domen, które nie są na białej liście;
   • używanie edytorów Dokumentów do modyfikowania dokumentów, arkuszy i prezentacji Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm (np. Box).

   Jeśli odznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli edytować tylko te pliki, które zostały udostępnione przez osoby z domen znajdujących się na białej liście. Oprócz tego użytkownicy nie będą mogli używać edytorów Dokumentów do modyfikowania plików w systemach pamięci innych firm. Więcej informacji o korzystaniu z systemów pamięci innych firm

   Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na wysyłanie zaproszeń do korzystania z udostępnianych treści osobom spoza domeny nazwa_organizacji, które nie korzystają z konta Google

   (Opcjonalnie) Umożliwia udostępnianie plików (po weryfikacji kodem PIN) użytkownikom, którzy nie korzystają z konta Google, ale są w domenie dodanej do białej listy. Tacy użytkownicy są identyfikowani w oknie udostępniania na podstawie adresów e-mail (tak jak użytkownicy Google). Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz wersję beta funkcji udostępniania plików gościom.

 5. Kliknij Zapisz.
 6. Dodaj zaufane domeny G Suite do białej listy. Biała lista jest automatycznie udostępniana wszystkim jednostkom organizacyjnym i grupom w organizacji.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ograniczanie możliwości udostępniania plików poza organizację

Możesz uniemożliwić użytkownikom udostępnianie następujących elementów poza organizację oraz odbieranie tych elementów spoza organizacji:

 • zaproszenia do plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji, których można użyć przez 14 dni od utworzenia;
 • linki do plików przechowywanych na Dysku;
 • załączniki do e-maili, które użytkownicy mogą wysłać lub odebrać, przesłać bezpośrednio z urządzenia i zapisać na Dysku.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potemDysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Możesz wybrać jednostkę lub grupę organizacyjną dla tej funkcji, tylko jeśli korzystasz z G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub G Suite Essentials. Porównanie wersji G Suite

 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wyłącz udostępnianie i wybierz opcje: 
  Opcja Opis
  Wyłączone

  Uniemożliwia użytkownikom udostępnianie plików z Dysku Google osobom spoza organizacji za pomocą zaproszeń, linków i załączników do e-maili. Użytkownicy spoza Twojej organizacji nie będą mogli wyświetlać nowych opublikowanych witryn. Uniemożliwia też użytkownikom przesyłanie plików Formularzy Google, które wymagają udostępniania dokumentów poza organizację.

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od użytkowników spoza domeny nazwa_organizacji

  (Opcjonalnie) Po odznaczeniu uniemożliwia użytkownikom:

  • otwieranie plików udostępnionych im przez osoby z domen, które nie znajdują się na białej liście;
  • używanie edytorów Dokumentów do modyfikowania dokumentów, arkuszy i prezentacji Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm (np. Box).

  Jeśli zaznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli udostępniać pliki tylko wewnątrz organizacji oraz otwierać pliki udostępnione przez osoby spoza organizacji.Oprócz tego, jeśli zaznaczysz to pole, zezwolisz użytkownikom na edytowanie plików Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm.Więcej informacji o korzystaniu z systemów pamięci innych firm

 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Kontrola nad plikami przechowywanymi na dyskach współdzielonych

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Essentials, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit. Porównanie wersji

Możesz określić, kto może przenosić pliki i foldery poza organizację w następujących sytuacjach:

 • Przenoszenie treści z dysku współdzielonego w Twojej organizacji na dysk współdzielony należący do innej organizacji
 • Przenoszenie treści z dysku współdzielonego w Twojej organizacji do czyjegoś folderu Mój dysk w innej organizacji
 • Przenoszenie treści z czyjegoś folderu Mój dysk w Twojej organizacji na dysk współdzielony należący do innej organizacji
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potemDysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Wybierz jednostkę organizacyjną.

  Ważne: jeśli wybierzesz podrzędną jednostkę organizacyjną, to ustawienie będzie obejmowało tylko przenoszenie treści z czyjegoś folderu Mój dysk na dysk współdzielony w innej organizacji (na przykład firmie lub szkole). Przenoszenie treści z dysku współdzielonego do innej organizacji jest zawsze określane przez ustawienia organizacji najwyższego poziomu. Dzieje się tak, ponieważ dyski współdzielone należą do organizacji najwyższego poziomu.
   
 5. W sekcji Rozpowszechnianie treści poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcję z poniższej tabeli, a następnie kliknij Zapisz.
   
  Opcja Opis
  Każdy Wszyscy użytkownicy z dostępem menedżera do dysku współdzielonego mogą przenosić z niego pliki do lokalizacji na Dysku w innej organizacji. Więcej informacji o uprawnieniach dostępu użytkowników

  Oprócz tego każda osoba w wybranej jednostce organizacyjnej może kopiować treść ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji (na przykład innej firmy, grupy lub szkoły). Dowiedz się więcej o przenoszeniu treści na dysk współdzielony.
   
  Tylko użytkownicy w domenie nazwa organizacji Tylko użytkownicy w Twojej organizacji z dostępem menedżera do dysku współdzielonego mogą przenosić z niego pliki do lokalizacji na Dysku w innej organizacji.

  Oprócz tego użytkownicy w wybranej jednostce organizacyjnej mogą kopiować treść ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
   
  Nikt Plików z dysku współdzielonego nie można przenosić do lokalizacji na Dysku w innej organizacji.

  Oprócz tego nikt w wybranej jednostce organizacyjnej nie może kopiować treści z folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
   

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

 

Kontrola nad tworzeniem dysków współdzielonych

Możesz decydować o tym, czy użytkownicy mogą tworzyć dyski współdzielone w organizacji. Instrukcje znajdziesz w artykule Zarządzanie użytkownikami dysku współdzielonego i ich aktywnością.

Zezwalanie użytkownikom na upublicznianie plików

Szybkie publikowanie pliku (udostępnianie go wszystkim użytkownikom)
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej i kliknij Aplikacje a potem G Suite a potem Dysk i Dokumenty a potem Ustawienia udostępniania.
 2. W sekcji Opcje udostępniania wybierz:
  • WŁĄCZONE – pliki użytkowników z Twojej organizacji mogą być udostępniane poza Twoją organizację. Obejmuje to też pliki na wszystkich dyskach współdzielonych.
  • Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z Twojej organizacji są udostępniane poza jej domenę.
  • Zezwalaj użytkownikom w Twojej organizacji na wysyłanie zaproszeń do korzystania z udostępnianych treści tym osobom spoza jej domeny, które nie korzystają z konta Google.
   • Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na wyświetlanie podglądu plików bez konieczności zalogowania się na konto Google
  • Zezwalaj użytkownikom w Twojej organizacji na publikowanie plików w internecie i oznaczanie ich jako widocznych dla wszystkich lub niepublicznych.
 3. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Steps in Admin console to publish docs

Ustawianie opcji Narzędzia do sprawdzania dostępu i wartości domyślnych udostępniania linków

Wybieranie opcji Narzędzia do sprawdzania dostępu

Gdy użytkownicy udostępniają pliki w G Suite, Narzędzie do sprawdzania dostępu weryfikuje, czy odbiorcy będą mieli do nich dostęp. W razie potrzeby wyświetlana jest też prośba o przyznanie dostępu. Dzieje się tak, gdy użytkownicy:

 • wysyłają z Gmaila lub Google Chat wiadomości zawierające linki do plików, które nie zostały udostępnione odbiorcom;
 • dodają kogoś w komentarzu do dokumentu, a ta osoba nie ma dostępu do tego dokumentu;
 • dołączają do wydarzeń w kalendarzu pliki, do których zaproszone osoby nie mają dostępu.

Gdy użytkownicy udostępniają pliki, których nie są właścicielami, stosowane są opcje Narzędzia do sprawdzania dostępu z jednostki organizacyjnej właściciela. Jeśli udostępnianych jest wiele plików, dla których obowiązują różne ustawienia jednostek organizacyjnych, stosowane są opcje Narzędzia do sprawdzania dostępu z jednostki organizacyjnej o najmniej rygorystycznych ograniczeniach.

Jeśli jesteś administratorem, możesz określić poziom dostępu, który użytkownicy mogą przyznawać.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potemDysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Możesz wybrać jednostkę lub grupę organizacyjną dla tej funkcji, tylko jeśli korzystasz z G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub G Suite Essentials. Porównanie wersji G Suite

 5. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 6. W sekcji Narzędzie do sprawdzania dostępu wybierz, w jaki sposób użytkownicy mają rozwiązywać problemy z dostępem do plików: 
  Opcja Opis
  Tylko adresaci Użytkownicy mają tylko jedną opcję: przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują*. * Jest to najbardziej restrykcyjne ustawienie.
  Tylko adresaci lub użytkownicy w domenie nazwa_organizacji

  Udostępnia użytkownikom dwie opcje:

  • przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują*;
  • przyznanie dostępu wszystkim osobom w organizacji, które mają link.
  Tylko adresaci, użytkownicy w domenie nazwa_organizacji lub publicznie (nie jest wymagane konto Google)

  Udostępnia użytkownikom trzy opcje:

  • przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują*;
  • przyznanie dostępu wszystkim osobom w organizacji, które mają link;
  • udostępnienie pliku publicznie (dla każdego, kto ma link).

  To najmniej restrykcyjne ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w organizacji jest włączona możliwość udostępniania i zezwolisz użytkownikom na publikowanie plików w internecie.


  Przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują, powoduje dodanie odbiorców do listy udostępniania. Jeśli plik został już udostępniony innym osobom, zachowują one dostęp.
   
 7. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ustawianie wartości domyślnej udostępniania linków

Możesz ustawić domyślną opcję udostępniania linków, która jest wyświetlana użytkownikom, gdy udostępniają pliki w edytorach Dokumentów. Domyślne ustawienie jest stosowane podczas udostępniania danych na Moim dysku, a nie na dyskach współdzielonych. Użytkownicy mogą korzystać z tego domyślnego ustawienia lub wybrać inną opcję udostępniania plików. Aby uniemożliwić im wybranie innej opcji udostępniania, możesz ograniczyć udostępnianie plików.

Klient korzystający z Cloud Identity: jeśli organizacja zapewnia użytkownikom różne licencje (na Cloud Identity lub G Suite), ustawienie udostępniania linków dotyczące użytkowników G Suite ma też zastosowanie do użytkowników korzystających z licencji na Cloud Identity.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem G Suite a potemDysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Możesz wybrać jednostkę lub grupę organizacyjną dla tej funkcji, tylko jeśli korzystasz z G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub G Suite Essentials. Porównanie wersji G Suite

 5. W sekcji Udostępnianie linków wybierz domyślną opcję udostępniania, która będzie widoczna w oknie dialogowym udostępniania, gdy użytkownicy będą udostępniać pliki:
  Opcja Opis
  Wyłączone Dostęp do pliku ma tylko właściciel oraz osoby, którym go udostępnił.
  WŁĄCZONE – każda osoba w domenie nazwa_organizacji mająca link Dostęp do pliku ma każda osoba w Twojej organizacji, która ma link. Pliki z tym ustawieniem widoczności zwykle nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, chyba że inne pliki, które są dostępne dla wyszukiwarki, zawierają prowadzące do nich linki.
   
  WŁĄCZONE – każdy w domenie nazwa_organizacji Każda osoba w Twojej organizacji może wyszukać i wyświetlić plik. Jednak plik z tym ustawieniem widoczności pojawi się na Dysku użytkownika dopiero wtedy, gdy samodzielnie uzyska on do niego dostęp lub zostanie mu on udostępniony.
 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

 

Weryfikowanie zmian

Zanim sprawdzisz jakiekolwiek zmiany ustawień udostępniania, najlepiej poczekaj 24 godziny. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być stosowane jednocześnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?