Pierwsze kroki: przewodnik po konfiguracji Dysku dla administratorów

Ustawianie uprawnień użytkowników do udostępniania na Dysku

Jeśli jesteś administratorem G Suite, możesz kontrolować sposób, w jaki użytkownicy w organizacji udostępniają pliki i foldery na Dysku Google. Obejmuje to Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Moje Mapy Google oraz foldery i inne elementy zapisane na Dysku. Gdy użytkownicy udostępniają foldery, zwykle udostępniane są wszystkie zapisane w nich dane. 

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Aby dowiedzieć się, jak udostępniać własne pliki lub nadawać do nich uprawnienia, przeczytaj artykuł Udostępnianie plików na Dysku Google

Zanim zaczniesz (opcjonalnie)

Ustawianie różnych uprawnień w poszczególnych działach lub domenach

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit, a także na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Właściciele plików mogą je udostępniać na podstawie uprawnień ustawionych w swojej jednostce organizacyjnej lub grupie. Zwykle ustawia się uprawnienia jednostek organizacyjnych lub domen. Możesz jednak zmodyfikować uprawnienia grup użytkowników z jednej lub wielu jednostek organizacyjnych. 

 1. Dodaj jednostkę organizacyjną dla każdego działu lub każdej domeny. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w temacie Dodawanie jednostki organizacyjnej.
 2. Przenieś konta użytkowników do jednostek organizacyjnych. Instrukcje znajdziesz w artykule Przenoszenie użytkowników do jednostki organizacyjnej.
 3. Ustaw uprawnienia do udostępniania w każdej jednostce organizacyjnej. Odpowiednie instrukcje znajdziesz poniżej.
 4. (Opcjonalnie) Ustaw uprawnienia do udostępniania dla grup

Jeśli właściciel pliku przejdzie do innej jednostki organizacyjnej lub grupy albo własność pliku zostanie przeniesiona na kogoś w innej jednostce organizacyjnej lub grupie, uprawnienia do udostępniania pliku zmienią się na obowiązujące w nowej jednostce organizacyjnej lub grupie. Oprócz tego zmiana priorytetu grupy powoduje zmianę uprawnień do udostępniania przypisanych właścicielowi pliku. 

Użytkownicy mogą udostępniać pliki, które należą do kogoś innego, tylko w zakresie dozwolonym przez właściciela, nawet jeśli w ich jednostkach organizacyjnych lub grupach obowiązują mniej rygorystyczne ustawienia udostępniania.

Ustawianie uprawnień do udostępniania

Zezwalanie użytkownikom w organizacji na udostępnianie elementów dowolnym osobom
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem G Suite potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Aby móc wybrać jednostkę organizacyjną lub grupę w tej funkcji, musisz mieć G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub Dysk Google Enterprise. Porównanie wersji G Suite

 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji włącz udostępnianie plików i wybierz opcje udostępniania:

  Opcja Opis
  Wł. Użytkownicy mogą zapraszać osoby spoza organizacji do wyświetlania, komentowania i edytowania udostępnionych plików.
  Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane poza domenę nazwa_organizacji
   

  (Opcjonalnie) Gdy użytkownik udostępnia pliki poza organizację, zobaczy komunikat z prośbą o upewnienie się, że te pliki nie zawierają poufnych informacji. 

  Ostrzeżenia pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownicy udostępniają pliki w edytorze Dokumentów lub w oknie dialogowym udostępniania na Dysku Google. Jeśli użytkownicy udostępniają pliki bezpośrednio, np. wysyłając linki w e-mailach, ostrzeżenia się nie wyświetlają.​

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na wysyłanie zaproszeń do korzystania z udostępnianych treści osobom spoza domeny nazwa_organizacji, które nie korzystają z konta Google (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom udostępnianie plików osobom spoza organizacji, którzy nie korzystają z kont Google. Jeśli odznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli udostępniać pliki tylko tym osobom spoza organizacji, które korzystają z konta Google lub są na liście adresowej w Grupach dyskusyjnych Google.

  Uwaga: konta Google nie muszą korzystać z adresów w Gmailu lub G Suite. Takie konto to po prostu ujednolicony system logowania, który zapewnia dostęp do usług Google, na przykład do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji. Osoby, które nie mają swojego konta Google, możesz skierować na stronę https://accounts.google.com/signupwithoutgmail.

  • Do wyświetlenia pliku przez użytkowników zewnętrznych wymagaj zalogowania się na konto Google. Odbiorcy udostępnionych plików muszą zalogować się na konto Google, aby móc otworzyć te pliki. Nie ma to zastosowania do plików udostępnionych publicznie w internecie ani dostępnych dla każdego, kto ma link, jeśli ustawisz takie uprawnienia.
  • Zezwalaj użytkownikom zewnętrznym na wyświetlanie plików bez konieczności zalogowania się na konto Google. Umożliwia odbiorcom wyświetlanie udostępnionego pliku w trybie tylko do odczytu bez konieczności logowania się na konto Google.

  Aby edytować lub komentować pliki, odbiorca musi zalogować się na konto Google (o ile zaproszenie do udostępniania zezwala na komentowanie lub edytowanie).

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na publikowanie plików w internecie i oznaczanie ich jako widoczne dla wszystkich lub niepubliczne

  (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom:

  • publikowanie dokumentów, arkuszy i prezentacji (należy kliknąć Plik potem Opublikuj w internecie), przez co każdy może wyszukać pliki i znaleźć je w internecie; 
  • ustawianie udostępnionych plików jako widoczne dla wszystkich lub niepubliczne (dowiedz się, komu można udostępniać linki).

  Użytkownicy będą mogli wysyłać zaproszenia do udostępniania do dowolnych osób nawet wtedy, gdy odznaczysz to pole. Jednak nie będą wtedy mogli umieszczać plików publicznie w internecie. 

  To ustawienie nie jest dostępne w wycofanej, bezpłatnej wersji G Suite. Wszyscy użytkownicy tej wersji mogą publikować pliki w internecie i udostępniać je wszystkim osobom, które mają link.

 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ograniczanie możliwości udostępniania poza domeny z białej listy

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit, a także na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Możesz zezwolić na udostępnianie plików tylko użytkownikom w zaufanych domenach G Suite (dodanych do białej listy). Uniemożliwia to użytkownikom udostępnianie plików poza organizację, ale pozwala udostępniać pliki współpracownikom w innych domenach G Suite.

Domeny umieszczone na białej liście muszą być domenami G Suite.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem G Suite potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Aby móc wybrać jednostkę organizacyjną lub grupę w tej funkcji, musisz mieć G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub Dysk Google Enterprise. Porównanie wersji G Suite

  1. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcje udostępniania:
   Opcja Opis
   Domeny umieszczone na białej liście

   Umożliwia użytkownikom w określonej jednostce organizacyjnej lub grupie udostępnianie plików osobom z zewnętrznych domen G Suite dodanych do białej listy. Dodatkowo użytkownicy w domenach z białej listy mają dostęp do utworzonych w danej jednostce organizacyjnej formularzy Google, które wymagają zalogowania się.

   Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane użytkownikom z domen znajdujących się na białej liście
    

   (Opcjonalnie) Gdy użytkownik udostępnia pliki w domenie z białej listy, zobaczy komunikat z prośbą o upewnienie się, że pliki te nie zawierają poufnych informacji. 

   Ostrzeżenia pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownicy udostępniają pliki w edytorze Dokumentów lub w oknie dialogowym udostępniania na Dysku Google. Jeśli użytkownicy udostępniają pliki bezpośrednio, np. wysyłając linki w e-mailach, ostrzeżenia się nie wyświetlają.​

   Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od osób spoza domen znajdujących się na białej liście

   (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom:

   • otwieranie plików udostępnionych im przez osoby z domen, które nie są na białej liście;
   • używanie edytorów Dokumentów do modyfikowania dokumentów, arkuszy i prezentacji Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm (np. Box). 

   Jeśli odznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli edytować tylko te pliki, które zostały udostępnione przez osoby z domen znajdujących się na białej liście. Oprócz tego użytkownicy nie będą mogli używać edytorów Dokumentów do modyfikowania plików w systemach pamięci innych firm. Więcej informacji o korzystaniu z systemów pamięci innych firm

 5. Kliknij Zapisz.
 6. Dodaj zaufane domeny G Suite do białej listy. Biała lista jest automatycznie udostępniana wszystkim jednostkom organizacyjnym i grupom w organizacji.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ograniczanie możliwości udostępniania plików poza organizację

Możesz uniemożliwić użytkownikom udostępnianie następujących elementów poza organizację oraz odbieranie tych elementów spoza organizacji:

 • zaproszenia do Dokumentów, Arkuszy, Prezentacji, których można użyć przez 14 dni od utworzenia; 
 • linki do plików przechowywanych na Dysku;
 • załączniki do e-maili, które użytkownicy mogą wysłać lub odebrać, przesłać bezpośrednio z urządzenia i zapisać na Dysku.
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem G Suite potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Aby móc wybrać jednostkę organizacyjną lub grupę w tej funkcji, musisz mieć G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub Dysk Google Enterprise. Porównanie wersji G Suite

 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wyłącz udostępnianie i wybierz opcje: 
  Opcja Opis
  Wył.

  Uniemożliwia użytkownikom udostępnianie plików z Dysku Google osobom spoza organizacji za pomocą zaproszeń, linków i załączników do e-maili. Użytkownicy spoza Twojej organizacji nie będą mogli wyświetlać nowych opublikowanych witryn. Uniemożliwia też użytkownikom przesyłanie plików Formularzy Google, które wymagają udostępniania dokumentów poza organizację.

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od użytkowników spoza domeny nazwa_organizacji

  (Opcjonalnie) Po odznaczeniu uniemożliwia użytkownikom:

  • otwieranie plików udostępnionych im przez osoby z domen, które nie znajdują się na białej liście;
  • używanie edytorów Dokumentów do modyfikowania dokumentów, arkuszy i prezentacji Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm (np. Box). 

  Jeśli zaznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli udostępniać pliki tylko wewnątrz organizacji oraz otwierać pliki udostępnione przez osoby spoza organizacji. Oprócz tego, jeśli zaznaczysz to pole, zezwolisz użytkownikom na edytowanie plików Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm. Więcej informacji o korzystaniu z systemów pamięci innych firm

 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Kontrola nad plikami przechowywanymi na dyskach współdzielonych

Ta funkcja jest dostępna w G Suite Enterprise, G Suite Enterprise dla Szkół i Uczelni, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Organizacji Non-Profit, a także na Dysku Google Enterprise. Porównanie wersji

Możesz określić, kto może przenosić pliki i foldery poza organizację w następujących sytuacjach:

 • Przenoszenie treści z dysku współdzielonego w Twojej organizacji na dysk współdzielony należący do innej organizacji
 • Przenoszenie treści z dysku współdzielonego w Twojej organizacji do czyjegoś folderu Mój dysk w innej organizacji
 • Przenoszenie treści z czyjegoś folderu Mój dysk w Twojej organizacji na dysk współdzielony należący do innej organizacji
 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem G Suite potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Wybierz jednostkę organizacyjną.

  Ważne: jeśli wybierzesz podrzędną jednostkę organizacyjną, to ustawienie będzie obejmowało tylko przenoszenie treści z czyjegoś folderu Mój dysk na dysk współdzielony w innej organizacji (na przykład firmie lub szkole). Przenoszenie treści z dysku współdzielonego do innej organizacji jest zawsze określane przez ustawienia organizacji najwyższego poziomu. Dzieje się tak, ponieważ dyski współdzielone należą do organizacji najwyższego poziomu.
   
 5. W sekcji Rozpowszechnianie treści poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcję z poniższej tabeli, a następnie kliknij Zapisz.
   
  Opcja Opis
  Każdy Wszyscy użytkownicy z dostępem menedżera do dysku współdzielonego mogą przenosić z niego pliki do lokalizacji na Dysku w innej organizacji. Więcej informacji o uprawnieniach dostępu użytkowników

  Oprócz tego każda osoba w wybranej jednostce organizacyjnej może kopiować treść ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji (na przykład innej firmy, grupy lub szkoły). Dowiedz się więcej o przenoszeniu treści na dysk współdzielony.
   
  Tylko użytkownicy w domenie nazwa organizacji Tylko użytkownicy w Twojej organizacji z dostępem menedżera do dysku współdzielonego mogą przenosić z niego pliki do lokalizacji na Dysku w innej organizacji.

  Oprócz tego użytkownicy w wybranej jednostce organizacyjnej mogą kopiować treść ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
   
  Nikt Plików z dysku współdzielonego nie można przenosić do lokalizacji na Dysku w innej organizacji.

  Oprócz tego nikt w wybranej jednostce organizacyjnej nie może kopiować treści z folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
   

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

 

Kontrola nad tworzeniem dysków współdzielonych

Możesz decydować o tym, czy użytkownicy mogą tworzyć dyski współdzielone w organizacji. Instrukcje znajdziesz w artykule Zarządzanie użytkownikami dysku współdzielonego i ich aktywnością.

Ustawianie opcji Narzędzia do sprawdzania dostępu i wartości domyślnych udostępniania przez linki

Wybieranie opcji Narzędzia do sprawdzania dostępu

Gdy użytkownicy udostępniają pliki w G Suite, Narzędzie do sprawdzania dostępu weryfikuje, czy odbiorcy będą mieli do nich dostęp. W razie potrzeby wyświetlana jest też prośba o przyznanie dostępu. Dzieje się tak, gdy użytkownicy:

 • wysyłają z Gmaila wiadomości zawierające linki do plików, które nie zostały udostępnione odbiorcom;
 • dodają kogoś w komentarzu do dokumentu, a ta osoba nie ma dostępu do tego dokumentu;
 • dołączają do wydarzeń w kalendarzu pliki, do których zaproszone osoby nie mają dostępu.

Gdy użytkownicy udostępniają pliki, których nie są właścicielami, stosowane są opcje Narzędzia do sprawdzania dostępu z jednostki organizacyjnej właściciela. Jeśli udostępnianych jest wiele plików, dla których obowiązują różne ustawienia jednostek organizacyjnych, stosowane są opcje Narzędzia do sprawdzania dostępu z jednostki organizacyjnej o najmniej rygorystycznych ograniczeniach.

Jeśli jesteś administratorem, możesz określić poziom dostępu, który użytkownicy mogą przyznawać.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem G Suite potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Aby móc wybrać jednostkę organizacyjną lub grupę w tej funkcji, musisz mieć G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub Dysk Google Enterprise. Porównanie wersji G Suite

 5. Kliknij Ustawienia udostępniania
 6. W sekcji Narzędzie do sprawdzania dostępu wybierz, w jaki sposób użytkownicy mają rozwiązywać problemy z dostępem do plików: 
  Opcja Opis
  Tylko adresaci Użytkownicy mają tylko jedną opcję: przyznawanie dostępu jedynie osobom, które go potrzebują.* Jest to najbardziej restrykcyjne ustawienie. 
  Tylko adresaci lub użytkownicy w domenie nazwa_organizacji

  Udostępnia użytkownikom dwie opcje:

  • przyznanie dostępu odbiorcom, którzy go potrzebują*;
  • przyznanie dostępu wszystkim osobom w organizacji, które mają link.
  Tylko adresaci, użytkownicy w domenie nazwa_organizacji lub publicznie (nie jest wymagane konto Google)

  Udostępnia użytkownikom trzy opcje:

  • przyznanie dostępu odbiorcom, którzy go potrzebują*;
  • przyznanie dostępu wszystkim osobom w organizacji, które mają link;
  • udostępnienie pliku publicznie (dla każdego, kto ma link).

  To najmniej restrykcyjne ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w organizacji jest włączona możliwość udostępniania i zezwolisz użytkownikom na publikowanie plików w internecie.


  Przyznanie dostępu tylko tym osobom, które go potrzebują, powoduje dodanie odbiorców do listy udostępniania. Jeśli plik został już udostępniony innym osobom, zachowują one dostęp.
   
 7. Kliknij Zapisz

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ustawianie domyślnych wartości udostępniania linków

Możesz ustawić domyślną opcję udostępniania linków, która jest wyświetlana użytkownikom, gdy udostępniają pliki w edytorach Dokumentów. Domyślne ustawienie jest stosowane podczas udostępniania danych na Moim dysku, a nie na dyskach współdzielonych. Użytkownicy mogą korzystać z tego domyślnego ustawienia lub wybrać inną opcję udostępniania plików. Aby uniemożliwić im wybranie innej opcji udostępniania, możesz ograniczyć udostępnianie plików.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje potem G Suite potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Aby móc wybrać jednostkę organizacyjną lub grupę w tej funkcji, musisz mieć G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite dla Szkół i Uczelni, G Suite dla Organizacji Non-Profit lub Dysk Google Enterprise. Porównanie wersji G Suite

 5. W sekcji Udostępnianie linków wybierz domyślną opcję udostępniania, która będzie widoczna w oknie dialogowym udostępniania, gdy użytkownicy będą udostępniać pliki:
  Opcja Opis
  Wył. Dostęp do pliku ma tylko właściciel oraz osoby, którym go udostępnił.
   
  Wł. – każda osoba w domenie nazwa_organizacji mająca link Dostęp do pliku ma każda osoba w Twojej organizacji, która ma link. Pliki z tym ustawieniem widoczności zwykle nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, chyba że inne pliki, które są dostępne dla wyszukiwarki, zawierają prowadzące do nich linki.
   
  Wł. – każda osoba w domenie nazwa_organizacji Każda osoba w Twojej organizacji może wyszukać i wyświetlić plik. Jednak plik z tym ustawieniem widoczności pojawi się na Dysku użytkownika dopiero wtedy, gdy samodzielnie uzyska on do niego dostęp lub zostanie mu on udostępniony.
 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

 

Weryfikowanie zmian

Zanim sprawdzisz jakiekolwiek zmiany ustawień udostępniania, najlepiej poczekaj 24 godziny. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?