Pierwsze kroki: przewodnik po konfiguracji Dysku dla administratorów

Ustawianie uprawnień użytkowników do udostępniania na Dysku

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Aby dowiedzieć się, jak udostępniać własne pliki lub nadawać do nich uprawnienia, przeczytaj artykuł Udostępnianie plików na Dysku Google.

Jako administrator możesz kontrolować, w jaki sposób użytkownicy w Twojej organizacji udostępniają pliki i foldery na Dysku Google. Obejmuje to pliki Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji, mapy z Moich Map oraz foldery i inne elementy zapisane na Dysku. Gdy użytkownicy udostępniają foldery, zwykle udostępniana jest cała ich zawartość.

Zanim zaczniesz (opcjonalnie)

Ustawianie różnych uprawnień w poszczególnych działach lub domenach

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; Essentials.  Porównanie wersji

Właściciele plików mogą je udostępniać na podstawie uprawnień ustawionych w ich jednostce organizacyjnej lub grupie. Zwykle wybierasz uprawnienia dla jednostek organizacyjnych lub swojej domeny. Następnie możesz zmodyfikować uprawnienia grup użytkowników z jednej lub wielu jednostek organizacyjnych.

 1. Dodaj jednostkę organizacyjną dla każdego działu lub domeny. Odpowiednie instrukcje znajdziesz w artykule Dodawanie jednostki organizacyjnej.
 2. Przenieś konta użytkowników do jednostek organizacyjnych. Instrukcje znajdziesz w artykule Przenoszenie użytkowników do jednostki organizacyjnej.
 3. Ustaw uprawnienia do udostępniania w każdej jednostce organizacyjnej. Odpowiednie instrukcje znajdziesz poniżej.
 4. (Opcjonalnie) Przypisz grupom uprawnienia do udostępniania.

Jeśli właściciel pliku przejdzie do innej jednostki organizacyjnej lub grupy albo własność pliku zostanie przeniesiona na kogoś w innej jednostce organizacyjnej lub grupie, uprawnienia do udostępniania pliku zmienią się na obowiązujące w nowej jednostce organizacyjnej lub grupie. Oprócz tego zmiana priorytetów grup może spowodować zmodyfikowanie uprawnień do udostępniania przypisanych właścicielowi pliku. Dowiedz się więcej o grupach konfiguracji.

Użytkownicy mogą udostępniać pliki, które należą do kogoś innego, tylko w zakresie dozwolonym przez właściciela, nawet jeśli w ich jednostkach organizacyjnych lub grupach obowiązują mniej rygorystyczne ustawienia udostępniania.

Ustawianie uprawnień do udostępniania

Zezwalanie użytkownikom w organizacji na udostępnianie elementów dowolnym osobom

Możesz zezwolić użytkownikom na zapraszanie osób spoza organizacji do korzystania z udostępnionych plików. Możesz też pozwolić im na publikowanie plików w internecie.

Klienci korzystający z Cloud Identity: jeśli wszyscy użytkownicy mają licencje na Cloud Identity, zawsze mogą udostępnić pliki osobom spoza organizacji i opublikować je w internecie, aby każdy mógł uzyskać do nich dostęp.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; G Suite dla Organizacji Non-Profit; Essentials.  Porównanie wersji

 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji włącz udostępnianie plików i wybierz opcje udostępniania:

  Opcja Opis
  WŁĄCZONE Użytkownicy mogą zapraszać osoby spoza organizacji do wyświetlania, komentowania i edytowania udostępnionych plików.
  Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane poza domenę nazwa_organizacji
   

  (Opcjonalnie) Użytkownik udostępniający pliki poza organizację zobaczy komunikat z prośbą o sprawdzenie, czy te pliki nie zawierają poufnych informacji.

  Ostrzeżenia pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownicy udostępniają pliki w edytorze Dokumentów lub w oknie dialogowym udostępniania na Dysku Google. Jeśli użytkownicy udostępniają pliki bezpośrednio, np. wysyłając linki w e-mailach, ostrzeżenia się nie wyświetlają.​

  Zezwalaj użytkownikom w jednostce organizacyjnej nazwa_organizacji na wysyłanie zaproszeń do kont innych niż Google i spoza domeny nazwa_organizacji.

  (Opcjonalnie) Użytkownicy mogą udostępniać pliki osobom spoza organizacji, które nie korzystają z kont Google.

  Jeśli odznaczysz to pole, użytkownicy będą mogli udostępniać pliki tylko tym osobom spoza organizacji, które korzystają z konta Google lub są na liście adresowej w Grupach dyskusyjnych Google.

  Aby edytować lub komentować pliki, odbiorca musi zalogować się na konto Google (lub konto gościa, jeśli masz włączoną funkcję udostępniania plików gościom), przy czym zaproszenie musi zezwalać na komentowanie lub edytowanie.

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na publikowanie plików w internecie i oznaczanie ich jako widoczne dla wszystkich lub niepubliczne

  Jeśli masz starszą, bezpłatną wersję G Suite, przejdź na Google Workspace, by móc korzystać z tej funkcji. 

  (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom:

  • publikowanie dokumentów, arkuszy i prezentacji (należy kliknąć Plik a potem Opublikuj w internecie), dzięki czemu każdy może wyszukać pliki i znaleźć je w internecie;
  • ustawianie udostępnionych plików jako widoczne dla wszystkich lub niepubliczne(dowiedz się, komu można udostępniać linki).

  Użytkownicy będą mogli wysyłać zaproszenia do udostępniania dowolnym osobom nawet wtedy, gdy odznaczysz to pole. Nie będą wtedy jednak mogli publikować plików w internecie.

 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ograniczanie możliwości udostępniania poza dozwolone domeny

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; Essentials.  Porównanie wersji

Możesz zezwolić na udostępnianie plików tylko użytkownikom w zaufanych (dozwolonych) domenach. Domeny dodawane do listy dozwolonych muszą być domenami Google Workspace, chyba że korzystasz z udostępniania plików gościom. Więcej informacji

Klienci korzystający z Cloud Identity: jeśli Twoja organizacja zapewnia użytkownikom różne licencje (na Cloud Identity i Google Workspace), konfiguracja domen z listy dozwolonych dla użytkowników Google Workspace ma też zastosowanie do użytkowników korzystających z licencji na Cloud Identity.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; G Suite dla Organizacji Non-Profit; Essentials.  Porównanie wersji

  1. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcje udostępniania:
   Opcja Opis
   Domeny umieszczone na białej liście

   Umożliwia użytkownikom w określonej jednostce organizacyjnej lub grupie udostępnianie plików osobom z zewnętrznych domen znajdujących się na liście dozwolonych.

   Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane użytkownikom z domen znajdujących się na białej liście
    

   (Opcjonalnie) Użytkownik udostępniający pliki osobom w domenie z listy dozwolonych zobaczy komunikat z prośbą o sprawdzenie, czy pliki te nie zawierają poufnych informacji.

   Ostrzeżenia pojawiają się tylko wtedy, gdy użytkownicy udostępniają pliki w edytorach Dokumentów Google lub w oknie dialogowym udostępniania na Dysku Google. Jeśli użytkownicy udostępniają pliki bezpośrednio (np. wysyłają linki w e-mailach), ostrzeżenia się nie wyświetlają.

   Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od osób spoza domen znajdujących się na białej liście

   (Opcjonalnie) Umożliwia użytkownikom:

   • otwieranie plików udostępnionych im przez osoby z domen, które nie znajdują się na liście dozwolonych;
   • używanie edytorów Dokumentów do modyfikowania dokumentów, arkuszy i prezentacji Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm (np. Box).

   Jeśli odznaczysz to pole:

   • użytkownicy będą mogli edytować tylko te pliki, które zostały udostępnione przez osoby z domeny znajdującej się na liście dozwolonych;
   • użytkownicy nie będą mogli używać edytorów Dokumentów do modyfikowania plików w systemach pamięci innych firm. Dowiedz się więcej o korzystaniu z systemów pamięci innych firm.
   Zezwalaj użytkownikom w jednostce organizacyjnej nazwa_organizacji na wysyłanie zaproszeń do kont innych niż Google i spoza domeny nazwa_organizacji

   (Opcjonalnie) Umożliwia udostępnianie plików (po weryfikacji kodem PIN) użytkownikom, którzy nie korzystają z konta Google, ale są w domenie znajdującej się na liście dozwolonych. Tacy użytkownicy są identyfikowani w oknie udostępniania na podstawie adresów e-mail (tak jak użytkownicy Google). Więcej informacji

 5. Kliknij Zapisz.
 6. Dodaj zaufane domeny do listy dozwolonych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zezwalanie na udostępnianie jedynie zaufanym domenom zewnętrznym.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ograniczanie możliwości udostępniania plików poza organizację

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; Essentials.  Porównanie wersji

Możesz uniemożliwić użytkownikom udostępnianie następujących elementów poza organizację oraz odbieranie tych elementów spoza organizacji:

 • zaproszenia do plików Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji, których można użyć przez 14 dni od utworzenia;
 • linki do plików przechowywanych na Dysku;
 • załączniki do e-maili, które użytkownicy mogą wysłać lub odebrać, przesłać bezpośrednio z urządzenia i zapisać na Dysku.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; G Suite dla Organizacji Non-Profit; Essentials.  Porównanie wersji

 5. W sekcji Udostępnianie poza domenę nazwa_organizacji wyłącz udostępnianie i wybierz opcje:
  Opcja Opis
  WYŁĄCZONE

  Uniemożliwia użytkownikom udostępnianie plików z Dysku Google osobom spoza organizacji za pomocą zaproszeń, linków i załączników do e-maili. Użytkownicy spoza Twojej organizacji nie będą mogli wyświetlać nowych opublikowanych witryn. Uniemożliwia też użytkownikom przesyłanie plików Formularzy Google, które wymagają udostępniania dokumentów poza organizację.

  Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na otrzymywanie plików od użytkowników spoza domeny nazwa_organizacji

  (Opcjonalnie) Po odznaczeniu uniemożliwia użytkownikom:

  • otwieranie plików udostępnionych im przez osoby z domen, które nie znajdują się na liście dozwolonych;
  • używanie edytorów Dokumentów do modyfikowania dokumentów, arkuszy i prezentacji Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm (np. Box).

  Jeśli zaznaczysz to pole:

  • użytkownicy będą mogli udostępniać pliki wewnątrz organizacji oraz otwierać pliki udostępnione przez osoby spoza organizacji.
  • Możesz zezwolić użytkownikom na edytowanie plików Google przechowywanych w systemach pamięci innych firm. Więcej informacji
  Uwaga: jeśli ustawisz zasadę, która uniemożliwia użytkownikom zewnętrznym dostęp do informacji dotyczących Twojej organizacji, nadal będzie można udostępniać pliki Grupom dyskusyjnym Google, do których należą użytkownicy zewnętrzni, ale takie osoby nie będą mogły tych plików otwierać.
 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Kontrola nad plikami przechowywanymi na dyskach współdzielonych

Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; Essentials.  Porównanie wersji

Możesz określić, kto może przenosić pliki i foldery poza organizację w takich sytuacjach:

 • przenoszenie treści z dysku współdzielonego w Twojej organizacji na dysk współdzielony należący do innej organizacji,
 • przenoszenie treści z dysku współdzielonego w Twojej organizacji do czyjegoś folderu Mój dysk w innej organizacji,
 • przenoszenie treści z czyjegoś folderu Mój dysk w Twojej organizacji na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Wybierz odpowiednią jednostkę organizacyjną lub grupę.

  Ważne: jeśli wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę, to ustawienie określa tylko sposób przenoszenia treści z folderu Mój dysk użytkownika na dysk współdzielony w innej organizacji, takiej jak inna firma czy szkoła. Przenoszenie treści z dysku współdzielonego do innej organizacji jest zawsze określane przez ustawienia jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu. Dzieje się tak, ponieważ dyski współdzielone należą do jednostki organizacyjnej najwyższego poziomu.
   
 5. W sekcji Rozpowszechnianie treści poza domenę nazwa_organizacji wybierz opcję z poniższej tabeli, a następnie kliknij Zapisz.
   
  Opcja Opis
  Każdy Wszyscy użytkownicy z dostępem menedżera do dysku współdzielonego mogą przenosić z niego pliki do lokalizacji na Dysku w innej organizacji. Więcej informacji o uprawnieniach dostępu użytkowników

  Oprócz tego każda osoba w wybranej jednostce organizacyjnej lub grupie może przenosić treść ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji (na przykład innej firmy, grupy lub szkoły). Dowiedz się więcej o przenoszeniu treści na dysk współdzielony.
   
  Tylko użytkownicy w domenie nazwa organizacji Tylko użytkownicy w Twojej organizacji z dostępem menedżera do dysku współdzielonego mogą przenosić z niego pliki do lokalizacji na Dysku w innej organizacji.

  Oprócz tego użytkownicy z wybranej jednostki organizacyjnej lub grupy mogą przenosić treści ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
   
  Treści niedostępne dla nikogo
  • Plików z dysku współdzielonego nie można przenosić do lokalizacji na Dysku w innej organizacji.
  • Żaden użytkownik w wybranej jednostce organizacyjnej lub grupie nie może przenosić treści ze swojego folderu Mój dysk na dysk współdzielony należący do innej organizacji.
  • Nie może też tworzyć na takim dysku plików.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

 

Kontrola nad tworzeniem dysków współdzielonych

Możesz decydować o tym, czy użytkownicy mogą tworzyć dyski współdzielone w organizacji. Instrukcje znajdziesz w sekcji Zezwalanie użytkownikom na tworzenie dysków współdzielonych artykułu Zarządzanie użytkownikami dysku współdzielonego i ich aktywnością.

Zezwalanie użytkownikom na upublicznianie plików

Szybkie publikowanie pliku (udostępnianie go wszystkim użytkownikom)
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania i w sekcji Opcje udostępniania wybierz:
  • WŁĄCZONEpliki użytkowników z jednostki organizacyjnej nazwa_organizacji mogą być udostępniane poza domenę nazwa_organizacji. Obejmuje to też pliki na wszystkich dyskach współdzielonych.
   • Wyświetlaj ostrzeżenie, gdy pliki użytkowników z organizacji nazwa_organizacji są udostępniane poza domenę nazwa_organizacji
   • Zezwalaj użytkownikom w jednostce organizacyjnej nazwa_organizacji na wysyłanie zaproszeń do kont innych niż Google i spoza domeny nazwa organizacji
   • Zezwalaj użytkownikom w organizacji nazwa_organizacji na publikowanie plików w internecie i oznaczanie ich jako widoczne dla wszystkich lub niepublicznych
 4. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

 

Zalecane opcje udostępniania linków przez użytkowników

Ustawianie grup odbiorców

Obsługiwane wersje tej funkcji: Business Standard i Plus Wersja Enterprise; Education Standard i Plus; G Suite Business.  Porównanie wersji

Jeśli włączysz udostępnianie linków, domyślnie zdefiniowaną – lub też główną – grupą odbiorców będzie Twoja organizacja nazwa_organizacji. Grupa ta obejmuje wszystkich użytkowników w organizacji. Jeśli Twoja organizacja utworzyła dodatkowe grupy odbiorców, możesz:

 • zastosować grupę odbiorców do Dysku,
 • ustawić inną główną grupę odbiorców dla wszystkich lub tylko dla określonych użytkowników,
 • usunąć grupy odbiorców z Dysku.

Dowiedz się więcej o grupach odbiorcówustawianiu grup odbiorców w usłudze Google.

Zanim zaczniesz: możesz ustawić grupy odbiorców dla nadrzędnej jednostki organizacyjnej, podrzędnej jednostki organizacyjnej lub grupy konfiguracji. Pamiętaj jednak, że pliki na dyskach współdzielonych zawsze pokazują grupy odbiorców ustawione w jednostce organizacyjnej najwyższego poziomu.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; G Suite dla Organizacji Non-Profit; Essentials.  Porównanie wersji

 5. Kliknij Grupy odbiorców. Lista Odbiorcy zawiera wszystkie grupy odbiorców, które zostały już zdefiniowane w danej usłudze. Są one wymienione w takiej kolejności, w jakiej wyświetlają się w ustawieniach udostępniania użytkowników.

 6. (Opcjonalnie) Aby dodać jedną grupę odbiorców lub więcej:
  1. Kliknij Dodaj grupy odbiorców.
  2. Zaznacz pole wyboru przy maksymalnie 5 grupach odbiorców, które chcesz zastosować do usługi.

   Jeśli istnieje wiele grup odbiorców, możesz wyszukać daną grupę, wpisując kilka pierwszych liter jej nazwy.

 7. (Opcjonalnie) Aby usunąć daną grupę odbiorców, kliknij obok niej Usuń element "".

  Kliknij ikonę X, aby usunąć grupę odbiorców

 8. (Opcjonalnie) Aby zmienić kolejność, w której grupy odbiorców pojawiają się w dotyczących użytkowników ustawieniach udostępniania linków, przeciągnij odbiorców na nową pozycję.

  Przeciąganie grupy odbiorców na pozycję główną

 9. Możesz też w polu po lewej stronie nazwy grupy odbiorców wpisać kolejność, w jakiej ma być wyświetlana.

  Uwaga: pierwsza pozycja to GŁÓWNA (domyślna) grupa odbiorców.Główna grupa odbiorców pojawia się na szczycie listy rekomendacji udostępniania.

 10. Kliknij Zapisz.

Ważne: aby główna grupa odbiorców była wyświetlana jako domyślna opcja udostępniania linków u użytkowników, włącz udostępnianie linków.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ustawianie opcji Narzędzia do sprawdzania dostępu i wartości domyślnych udostępniania linków

Wybieranie opcji Narzędzia do sprawdzania dostępu

Gdy użytkownicy udostępniają pliki w Google Workspace, Narzędzie do sprawdzania dostępu weryfikuje, czy odbiorcy będą mieli do nich dostęp. W razie potrzeby wyświetlana jest też prośba o przyznanie dostępu. Dzieje się tak, gdy użytkownicy:

 • wysyłają z Gmaila lub Google Chat wiadomości zawierające linki do plików, które nie zostały udostępnione odbiorcom;
 • dodają kogoś w komentarzu do dokumentu, a ta osoba nie ma dostępu do tego dokumentu;
 • dołączają do wydarzeń w kalendarzu pliki, do których zaproszone osoby nie mają dostępu.

Gdy użytkownicy udostępniają pliki, których nie są właścicielami, stosowane są opcje Narzędzia do sprawdzania dostępu z jednostki organizacyjnej właściciela. Jeśli udostępnianych jest wiele plików, dla których obowiązują różne ustawienia jednostek organizacyjnych, stosowane są opcje Narzędzia do sprawdzania dostępu z jednostki organizacyjnej o najbardziej rygorystycznych ograniczeniach.

Jako administrator możesz określić poziom dostępu, który użytkownicy mogą przyznawać.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; G Suite dla Organizacji Non-Profit; Essentials.  Porównanie wersji

 5. Kliknij Opcje udostępniania.
 6. W sekcji Narzędzie do sprawdzania dostępu wybierz, w jaki sposób użytkownicy mają rozwiązywać problemy z dostępem do plików:
  Opcja Opis
  Tylko adresaci Użytkownicy mają tylko jedną opcję: przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują*. * Jest to najbardziej restrykcyjne ustawienie.
  Tylko adresaci lub użytkownicy w domenie nazwa_organizacji

  Daje użytkownikom 2 opcje:

  • przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują*;
  • przyznanie dostępu wszystkim osobom w organizacji, które mają link.
  Tylko adresaci, użytkownicy w domenie nazwa_organizacji lub publicznie (nie jest wymagane konto Google)

  Daje użytkownikom 3 opcje:

  • przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują*;
  • przyznanie dostępu wszystkim osobom w organizacji, które mają link;
  • udostępnienie pliku publicznie (dla każdego, kto ma link).

  To najmniej restrykcyjne ustawienie jest dostępne tylko wtedy, gdy w organizacji jest włączona możliwość udostępniania, a Ty zezwolisz użytkownikom na publikowanie plików w internecie.


  Przyznanie dostępu osobom, które go potrzebują, skutkuje dodaniem odbiorców do listy udostępniania. Jeśli plik został już udostępniony innym osobom, zachowują one dostęp.
   
 7. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Ustawianie wartości domyślnej udostępniania linków

Możesz ustawić domyślną opcję udostępniania linków, która jest wyświetlana użytkownikom, gdy udostępniają pliki w edytorach Dokumentów. Domyślne ustawienie jest stosowane podczas udostępniania plików na Moim dysku, ale nie na dyskach współdzielonych. Użytkownicy mogą korzystać z tego domyślnego ustawienia lub wybrać inną opcję udostępniania plików. Aby uniemożliwić im wybranie innej opcji udostępniania, możesz ograniczyć udostępnianie plików.

Klient korzystający z Cloud Identity: jeśli organizacja zapewnia użytkownikom różne licencje (na Cloud Identity i Google Workspace), ustawienie udostępniania linków dotyczące użytkowników Google Workspace ma też zastosowanie w przypadku użytkowników korzystających z licencji na Cloud Identity.

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Dysk i Dokumenty.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.

  Ta funkcja jest dostępna w tych wersjach: Business Standard i Business Plus; Wersja Enterprise; Education Fundamentals, Standard, Teaching and Learning Upgrade oraz Plus; G Suite Business; G Suite dla Organizacji Non-Profit; Essentials.  Porównanie wersji

 5. Kliknij Udostępnianie linków, a następnie wybierz domyślną opcję udostępniania, która będzie widoczna w oknie dialogowym udostępniania, gdy użytkownicy będą udostępniać pliki:
  Opcja Opis
  WYŁ. Dostęp do pliku ma tylko właściciel oraz osoby, którym właściciel ten plik udostępnił.
   
  WŁĄCZONE – każda osoba w domenie nazwa_organizacji mająca link

  Dostęp do pliku ma każda osoba w Twojej organizacji, która ma link. Pliki z tym ustawieniem widoczności zwykle nie są wyświetlane w wynikach wyszukiwania, chyba że inne pliki, które są dostępne dla wyszukiwarki, zawierają prowadzące do nich linki.

  Ważne: jeśli ustawisz inną domyślną grupę odbiorców niż wstępnie zdefiniowana grupa odbiorców w organizacji (o nazwie nazwa_organizacji), ta grupa odbiorców będzie widoczna w opcjach udostępniania linków przez użytkowników.

  WŁĄCZONE – każdy w domenie nazwa_organizacji

  Każda osoba w Twojej organizacji może wyszukać i wyświetlić plik. Jednak plik z tym ustawieniem widoczności pojawi się na Dysku użytkownika dopiero wtedy, gdy użytkownik samodzielnie go otworzy lub gdy zostanie mu on udostępniony.

  Ważne: jeśli ustawisz inną domyślną grupę odbiorców niż wstępnie zdefiniowana grupa odbiorców w organizacji (o nazwie nazwa_organizacji), ta grupa odbiorców będzie widoczna w opcjach udostępniania linków przez użytkowników.

 6. Kliknij Zapisz.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być jednocześnie stosowane.

Weryfikowanie zmian

Zanim sprawdzisz jakiekolwiek zmiany ustawień udostępniania, najlepiej poczekaj 24 godziny. W tym czasie zarówno nowe, jak i stare ustawienia mogą być stosowane jednocześnie.


Google, Google Workspace oraz powiązane znaki i logotypy są znakami towarowymi firmy Google LLC. Wszystkie inne nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem