ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
true

การตั้งค่าแชทในแฮงเอาท์แบบคลาสสิก

Google แฮงเอาท์จะทำหน้าที่แทนการแชทอื่นๆ ทั้งหมด และได้รับการเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรใหม่ ทั้งนี้ บัญชี Google Apps ที่สร้างขึ้นก่อนเดือนกรกฎาคม 2015 อาจรวมถึงตัวเลือกก่อนหน้านี้ เช่น Google Talk แต่เพื่อให้ผู้ใช้มีคุณลักษณะแชทที่มากขึ้น เช่น สามารถแชร์รูปภาพหรือสนทนาในกลุ่มใหญ่ได้ โปรดเปิดแชทในแฮงเอาท์แทน

เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณใช้ประโยชน์จากแชทได้มากที่สุด โปรดเปิดแชทแฮงเอาท์เป็นตัวเลือกเดียวในองค์กร และแก้ไขการตั้งค่าแชทของโดเมน

 1. ตรวสอบว่าบริการ G Suite ที่กำหนดทั้งหมดเปิดอยู่
 2. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 3. จากหน้าแดชบอร์ดคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ Appsจากนั้นG Suiteจากนั้นGoogle แฮงเอาท์
 4. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
 5. ในส่วนองค์กร ให้เลือกโดเมนหรือหน่วยขององค์กรที่คุณต้องการกำหนดการตั้งค่า
 6. ปรับการตั้งค่าตามที่อธิบายด้านล่างนี้
แชท

เลือกตัวเลือกแชทเพื่อเปิดแชทแฮงเอาท์ (ค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรใหม่) หรือตัวเลือก Google Talk  นอกจากนี้ คุณยังแก้ไขตัวเลือกประวัติการแชทเพื่อระบุว่าควรบันทึกการสนทนาการแชทหรือไม่ 

ตัวเลือกการแชท รายละเอียด ประวัติการแชท

แชทในแฮงเอาท์เท่านั้น

(ค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรใหม่)

เปิดใช้แชทในแฮงเอาท์สำหรับผู้ใช้ทุกคนในหน่วยขององค์กร

ผู้ใช้ที่มีอยู่จะสลับไปใช้แชทแฮงเอาท์เมื่อรีเฟรช Gmail โปรดแจ้งผู้ใช้โดยส่งตัวอย่างอีเมลประกาศนี้

หมายเหตุ: ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นหรือใช้ข้อความแชทได้ภายในเอกสาร Google ที่แชร์

 • เปิดประวัติไว้ (ค่าเริ่มต้น) การสนทนาจะบันทึกใน Gmail ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะไม่บันทึกการสนทนาเก่า
 • ปิดประวัติไว้ ยกเลิกการสนทนาใหม่สำหรับผู้ใช้ทุกคน  การสนทนาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ แต่ระบบจะลบข้อความใหม่หลังจากนั้นไม่นาน

บันทึก

 • เลือกไม่อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนการตั้งค่านี้เพื่อบังคับการบันทึกการสนทนาทั้งหมดหรือไม่บันทึกเลยในบัญชีของผู้ใช้ หรือผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่าประวัติสำหรับแต่ละข้อความ
 • หากเลือก ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่านี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นหรือใช้ข้อความแชทในแฮงเอาท์วิดีโอได้
 • ถ้าเคยเปิดประวัติการแชทก่อนหน้านี้ ผู้ใช้อาจยังคงมีบันทึกการแชทเหลืออยู่ หลังจากที่คุณปิดใช้คุณลักษณะนี้
แชทในแฮงเอาท์หรือ Google Talk

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้แชทในแฮงเอาท์หรือ Google Talk ได้

ผู้ใช้ Google Talk ในปัจจุบันจะต้องเลือกใช้บริการแชทในแฮงเอาท์ 

ใช้ตัวเลือกประวัติการแชทเพื่อเปิดหรือปิดประวัติโดยค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด

 • เปิดประวัติไว้ (ค่าเริ่มต้น) บันทึกการสนทนาใน Gmail
 • ปิดประวัติไว้: ไม่บันทึกการสนทนาใน Gmail

หมายเหตุ:

 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้  
 • เลือกตัวเลือกแชทในแฮงเอาท์เท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประวัติ
Google Talk เท่านั้น

เปิดใช้เฉพาะ Google Talk เท่านั้น  ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแชทในแฮงเอาท์

ผู้ใช้ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปใช้ Google Talk เมื่อรีเฟรช Gmail

 • เซสชันการพูดคุยจะบันทึกไว้ใน Gmail (ค่าเริ่มต้น)  ผู้ใช้สามารถควบคุมการตั้งค่าประวัติการแชทของตัวเองได้
 • เลือกปิดประวัติการแชทโดยบังคับให้การสนทนาแชททั้งหมดในอนาคตเป็น "ปิดการบันทึก" 
  • ข้อความที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ แต่ข้อความใหม่จะลบออกหลังจากพ้นช่วงเวลาสั้นๆ
  • ถ้าเคยเปิดประวัติการแชทก่อนหน้านี้ ผู้ใช้อาจยังคงมีบันทึกการแชทเหลืออยู่ หลังจากที่คุณปิดใช้คุณลักษณะนี้

หมายเหตุ

 • ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอหรือการแชทภายในแฮงเอาท์วิดีโอ
 • การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนมีผล ผู้ใช้ต้องรีเฟรชหน้าต่าง Gmail เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง (และตัวเลือกของไคลเอ็นต์การแชทใหม่)
 • การแก้ไขประวัติการแชทจะมีผลเฉพาะกับข้อความใหม่  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดประวัติการแชท ข้อความเดิมที่เคยมบันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงมีการบันทึกไว้ตามเดิม  ถ้าคุณเปิดประวัติการแชท ระบบจะบันทึกเฉพาะข้อความใหม่
 • ถ้าเปิดใช้เฉพาะ Google Talk หรือแฮงเอาท์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขประวัติการแชทได้ ถ้าเปิดใช้ทั้ง 2 ตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละการสนทนาได้ทุกเมื่อ (ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบังคับใช้นโยบายได้)
 • ถ้าเปิดใช้ตัวเลือก Google Talk ผู้ใช้อาจยังบันทึกการสนทนาไว้ในระบบได้เมื่อใช้ไคลเอ็นต์ของบุคคลที่สาม โดยจะไม่มีผลกระทบกับการตั้งค่าหรือนโยบายของ Google แฮงเอาท์ ผู้ใช้ที่ใช้แฮงเอาท์เพียงอย่างเดียวจะใช้ไคลเอ็นต์ของบุคคลที่สามไม่ได้
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริการแชทของ G Suite (เช่น เมื่อเปิดใช้หรือปิดใช้แชทในแฮงเอาท์) การตั้งค่าประวัติการแชทอาจเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น ให้ตรวจสอบว่าการตั้งค่าประวัติการแชทถูกต้องสำหรับตัวเลือกการแชทที่เลือกไว้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เปลี่ยนกลับเป็น Google Talk
ตัวเลือกการแชร์
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอหรือการแชทภายในแฮงเอาท์วิดีโอ เครือข่าย Google ที่กล่าวถึงในตัวเลือกเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ใช้ G Suite และ Gmail
แชทในแฮงเอาท์
การตั้งค่า รายละเอียด
แสดงสถานะการแชทของผู้ใช้ภายนอกโดเมนของคุณ

สถานะของผู้ใช้แต่ละรายจะปรากฏภายในโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ เลือกช่องนี้เพื่อแสดงสถานะของผู้ใช้นอกโดเมนซึ่งอยู่ในเครือข่าย Google (ผู้ใช้ G Suite และ/หรือ Gmail)

 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกและข้อความสถานะแฮงเอาท์

 

เตือนผู้ใช้เมื่อใช้แฮงเอาท์ภายนอกชื่อโดเมนของคุณ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการแชทกับผู้เข้าร่วมภายนอก

 • การตั้งค่านี้จะไม่ได้เลือกไว้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับโดเมนใหม่ แต่ถ้าเลือกไว้ ระบบจะรับช่วงการตั้งค่าจาก Talk
 • การตั้งค่านี้จะไม่มีผลถ้าปิดการแชร์รายชื่อติดต่อไว้
ผู้ใช้สามารถแชทกับผู้ใช้อื่นนอกโดเมน G Suite ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดการแชทไว้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในองค์กร การตั้งค่านี้จะถูกเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น และจะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอ
Google Talk
ภายในเครือข่ายของ Google
สถานะของผู้ใช้
 • แสดงสถานะการแชทของผู้ใช้ภายนอกโดเมนของคุณ
  สถานะของผู้ใช้แต่ละรายจะปรากฏภายในโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ เลือกช่องนี้เพื่อแสดงข้อความสถานะที่กำหนดเองของผู้ใช้แก่คนอื่นในเครือข่ายของ Google

 • เตือนผู้ใช้เมื่อมีการแชทกันภายนอกโดเมนนี้
  เลือกช่องนี้เพื่อเตือนผู้ใช้เมื่อมีการแชทกันในเครือข่ายของ Google แต่อยู่นอกโดเมน ถ้าคุณอนุญาตให้ใช้ตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้มีผลกับการแชทใน Gmail

 • ผู้ใช้สามารถแชทกับผู้ใช้อื่นนอกโดเมนนี้
  ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดการแชทไว้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในโดเมน

  ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะใน G Suite รุ่น Education และ Government
นอกเครือข่าย Google
ความสามารถของผู้ใช้
 • ในการกำหนดให้ผู้ใช้ของคุณสามารถแชทในเครือข่ายที่รวมศูนย์ในวงกว้าง ให้อัปเดตระเบียน Service (SRV) ของโดเมน เรียนรู้เพิ่มเติม

คำเชิญเข้าร่วมการแชท

การตั้งค่าต่อไปนี้จะมีผลกับทั้งแชทในแฮงเอาท์และ Google Talk

การตั้งค่า รายละเอียด
ยอมรับคำเชิญระหว่างผู้ใช้ภายในโดเมนโดยอัตโนมัติ
 • เลือกการตั้งค่านี้ถ้าต้องการให้มีการยอมรับคำเชิญเข้าร่วมการแชทระหว่างผู้ใช้ในโดเมนโดยอัตโนมัติ (ผู้ใช้ไม่ต้องยอมรับคำเชิญจากรายชื่อติดต่อใหม่ด้วยตนเอง)
 • ไม่เลือกการตั้งค่านี้ถ้าต้องการให้ผู้ใช้ยอมรับคำเชิญจากรายชื่อติดต่อใหม่ด้วยตนเอง
ผู้ใช้สามารถลบล้างการตั้งค่านี้ และบล็อกผู้อื่นเพื่อไม่ให้ติดต่อสื่อสารได้
ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอหรือการแชทภายในแฮงเอาท์วิดีโอ
บริการเพิ่มเติม

แชทในแฮงเอาท์

ยกเลิกการเลือกทำให้ผู้ใช้สามารถโทรด้วยเสียงและแฮงเอาท์วิดีโอจากแฮงเอาท์เพื่อจำกัดให้ผู้ใช้สามารถใช้เฉพาะการสนทนาในแฮงเอาท์ ระบบจะเลือกการตั้งค่านี้ไว้โดยค่าเริ่มต้น

Google Talk

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเริ่มต้นการโทรด้วยเสียงหรือแฮงเอาท์วิดีโอ

การตั้งค่า รายละเอียด
อนุญาตให้ผู้ใช้โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จากแชท

ตัวเลือกสำหรับโทรจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าประเทศที่คุณระบุอยู่ในรายการประเทศต้องห้ามที่นี่

ตัวเลือกนี้ภายในการแชทเรียกว่าโทรเข้าโทรศัพท์

อนุญาตให้ผู้ใช้โทรออกจากการแชทไปยังผู้ใช้การแชทอื่น ตัวเลือกนี้ทำให้สามารถโทรด้วยเสียงระหว่างคอมพิวเตอร์ได้
อนุญาตให้ผู้ใช้เริ่มต้นแฮงเอาท์วิดีโอ ผู้ใช้สามารถเริ่มและเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอได้
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ

รับความช่วยเหลือเฉพาะบัญชีโดยลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลของบัญชี G Suite ของคุณหรือเรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน G Suite