การตั้งค่า Hangouts Chat แบบคลาสสิก

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้ประโยชน์จากแชทได้อย่างเต็มที่ โปรดเปิดใช้ Hangouts Chat เป็นตัวเลือกเดียวในองค์กรและแก้ไขการตั้งค่าแชทของโดเมน

ก่อนที่จะเริ่มต้น โปรดตรวจสอบว่าบริการ G Suite ที่กำหนดเปิดอยู่

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบของคุณ (ไม่ลงท้ายด้วย@gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบให้ไปที่แอป จากนั้น G Suite จากนั้น Google Hangouts
 3. คลิกการตั้งค่าแชท
 4. ในส่วนองค์กร ให้เลือกโดเมนหรือหน่วยขององค์กรที่ต้องการกำหนดการตั้งค่าให้
 5. ปรับการตั้งค่าตามที่อธิบายไว้
แชท

คุณแก้ไขตัวเลือกประวัติการแชทเพื่อกำหนดว่าควรบันทึกการสนทนาผ่านแชทไว้หรือไม่ 

หมายเหตุ

 • ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับวิดีโอคอลหรือการแชทภายในวิดีโอคอล
 • อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล ผู้ใช้ต้องรีเฟรชหน้าต่าง Gmail เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง (และตัวเลือกของไคลเอ็นต์การแชทใหม่)
 • การแก้ไขประวัติการแชทจะมีผลเฉพาะกับข้อความใหม่  ตัวอย่างเช่น หากคุณปิดประวัติการแชท ข้อความเดิมที่เคยมบันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงมีการบันทึกไว้ตามเดิม หากคุณเปิดประวัติการแชท ระบบจะบันทึกเฉพาะข้อความใหม่
ระบบอาจไม่คงการตั้งค่า "ประวัติการแชท" ไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริการแชทของ G Suite (เช่น ในกรณีที่คุณเปิดหรือปิดใช้ Hangouts Chat) โปรดตรวจสอบว่าการตั้งค่าประวัติการแชทถูกต้อง 
ตัวเลือกการแชร์
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับวิดีโอคอลหรือการแชทภายในวิดีโอคอล เครือข่าย Google ที่กล่าวถึงในตัวเลือกเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ใช้ G Suite และ Gmail

แชทใน Hangouts

การตั้งค่า รายละเอียด
แสดงสถานะการแชทของผู้ใช้ภายนอกโดเมนของคุณ

สถานะของผู้ใช้แต่ละรายจะปรากฏภายในโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ เลือกช่องนี้เพื่อแสดงสถานะของผู้ใช้นอกโดเมนซึ่งอยู่ในเครือข่าย Google (ผู้ใช้ G Suite และ/หรือ Gmail)

 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกและข้อความสถานะ Hangouts

 

เตือนผู้ใช้เมื่อใช้ Hangouts ภายนอกชื่อโดเมนของคุณ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการแชทกับผู้เข้าร่วมภายนอก
 

ผู้ใช้จะแชทกับผู้ใช้อื่นนอกโดเมน G Suite ได้

ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดการแชทไว้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในองค์กร การตั้งค่านี้จะถูกเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น และจะไม่มีผลกับวิดีโอคอล

หมายเหตุ: หากคุณยกเลิกการเลือกช่องนี้ผู้ใช้จะใช้การแชทใน Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์ไม่ได้

คำเชิญเข้าร่วมการแชท

การตั้งค่าต่อไปนี้จะมีผลกับทั้งแชทใน Hangouts และ Google Talk

การตั้งค่า รายละเอียด
ยอมรับคำเชิญระหว่างผู้ใช้ภายในโดเมนโดยอัตโนมัติ
 • เลือกการตั้งค่านี้ถ้าต้องการให้มีการยอมรับคำเชิญเข้าร่วมการแชทระหว่างผู้ใช้ในโดเมนโดยอัตโนมัติ (ผู้ใช้ไม่ต้องยอมรับคำเชิญจากรายชื่อติดต่อใหม่ด้วยตนเอง)
 • ไม่เลือกการตั้งค่านี้ถ้าต้องการให้ผู้ใช้ยอมรับคำเชิญจากรายชื่อติดต่อใหม่ด้วยตนเอง
ผู้ใช้สามารถลบล้างการตั้งค่านี้ และบล็อกผู้อื่นเพื่อไม่ให้ติดต่อสื่อสารได้
ตัวเลือกนี้จะไม่มีผลกับวิดีโอคอลหรือการแชทภายในวิดีโอคอล
บริการเพิ่มเติม

หากต้องการจำกัดผู้ใช้ในการสนทนาผ่าน Hangouts ให้ยกเลิกการเลือกอนุญาตให้ผู้ใช้โทรด้วยเสียงและวิดีโอคอลจาก Hangouts

การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้กับการประชุมทางวิดีโอของ Meet

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร