การตั้งค่าการแชท

Google แฮงเอาท์จะทำหน้าที่แทนการแชทอื่นๆ ทั้งหมด รวมถึง Google Chat และ Google Talk ผู้ดูแลระบบ Google Apps for Work สามารถเลือกว่าจะเปลี่ยนไปใช้บริการรับส่งข้อความแบบใหม่นี้หรือไม่ก็ได้สำหรับองค์กร

ผู้ใช้สามารถแชทกับใครก็ได้ที่มีบัญชี Google Apps โดยลงชื่อเข้าใช้ Gmail ด้วยบัญชี Google Apps ของผู้ใช้

เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการแชท โปรดเปิดใช้แชทในแฮงเอาท์เป็นตัวเลือกเดียวในองค์กรของคุณ

ในการจัดการการตั้งค่าการแชทในโดเมนของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Admin console
 2. คลิก Apps > Google Apps > Talk/แฮงเอาท์
  อยู่ที่ไหน
 3. คลิกการตั้งค่าการแชร์
 4. ปรับการตั้งค่าตามที่อธิบายด้านล่างนี้
แชท

ถึงแม้ Google Talk จะเป็นตัวเลือกเดียวที่เปิดใช้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับองค์กรใหม่ แต่ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกตัวเลือกจากรายการต่อไปนี้ เพื่อเปิดใช้เฉพาะแชทในแฮงเอาท์ให้กับผู้ใช้ทั้งหมด หรือเปิดใช้ทั้ง Google Talk และแชทในแฮงเอาท์  

การเลือกของคุณจะเป็นตัวกำหนดด้วยว่าควรบันทึกการสนทนาผ่านการแชทไว้ด้วยหรือไม่ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการสนทนาที่บันทึกไว้ใน Gmail  (ในส่วน "แชท") หรือในหน้าต่างการสนทนาของแฮงเอาท์ 

ถ้าเปิดใช้เฉพาะ Google Talk หรือแฮงเอาท์ คุณสามารถป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แก้ไขประวัติการแชทได้ ถ้าเปิดใช้ทั้ง 2 ตัวเลือก ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้สำหรับแต่ละการสนทนาได้ทุกเมื่อ (ผู้ดูแลระบบไม่สามารถบังคับใช้นโยบาย) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ประวัติการแชท

หมายเหตุ

 • การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงก่อนที่จะมีผล ผู้ใช้ต้องรีเฟรชหน้าต่าง Gmail เพื่อดูการเปลี่ยนแปลง (และตัวเลือกของไคลเอ็นต์การแชทใหม่)
 • การแก้ไขประวัติการแชทจะมีผลเฉพาะกับข้อความใหม่  ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปิดประวัติการแชท ข้อความเดิมที่เคยบันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงมีการบันทึกไว้ตามเดิม  ถ้าคุณเปิดประวัติการแชท ระบบจะบันทึกเฉพาะข้อความใหม่
 • ผู้ใช้ยังสามารถบันทึกการสนทนาไว้ภายในเครื่องได้ โดยใช้ไคลเอ็นต์ของบุคคลที่สาม โดยจะไม่มีผลกระทบกับการตั้งค่าหรือนโยบายของ Google แฮงเอาท์
ตัวเลือกการแชท คำอธิบาย ประวัติการแชท
แชทในแฮงเอาท์เท่านั้น

เปิดใช้แชทในแฮงเอาท์สำหรับผู้ใช้ทุกคนในหน่วยขององค์กร

ผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนไปใช้บริการแชทแบบใหม่เมื่อรีเฟรช Gmail

การสนทนาผ่านการแชทจะได้รับการบันทึกไว้ใน Gmail โดยค่าเริ่มต้น

 • เลือก "ประวัติถูกปิด" เพื่อลบข้อความแชทใหม่สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด  ข้อความที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ แต่ข้อความใหม่จะถูกลบหลังจากพ้นช่วงเวลาสั้นๆ
 • เลือก "เปิดประวัติ" เพื่อบันทึกข้อความใหม่ ข้อความเดิมจะไม่ได้รับการบันทึกไว้
 • เลือก "ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขการตั้งค่านี้" เพื่อบังคับให้บันทึกการสนทนาทั้งหมด หรือไม่บันทึกในบัญชีของผู้เข้าร่วม หรือผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่าประวัติสำหรับแต่ละข้อความ

หมายเหตุ: ถ้าเคยมีการเปิดใช้ประวัติการแชทไว้ ผู้ใช้ของคุณจะยังคงมีการสนทนาผ่านการแชทที่บันทึกไว้ หลังจากที่คุณปิดใช้คุณลักษณะนี้

แชทในแฮงเอาท์หรือ Google Talk

อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถใช้แชทในแฮงเอาท์หรือ Google Talk

ผู้ใช้ปัจจุบันจะต้องเลือกใช้บริการแชทในแฮงเอาท์ โปรดให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้เกี่ยวกับการดำเนินการนี้ โดยส่งตัวอย่างอีเมลประกาศนี้ให้แก่ผู้ใช้

ใช้ตัวเลือกประวัติการแชทเพื่อเปิดหรือปิดประวัติโดยค่าเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด
 • ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ได้  
 • เลือกตัวเลือกแชทในแฮงเอาท์เท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าประวัติ
Google Talk เท่านั้น

เปิดใช้เฉพาะ Google Talk เท่านั้น  ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแชทในแฮงเอาท์

ผู้ใช้ปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนไปใช้ Google Talk เมื่อรีเฟรช Gmail

เซสชันของ Talk จะถูกบันทึกไว้ใน Gmail โดยค่าเริ่มต้น  

 • เลือกประวัติถูกปิดเพื่อป้องกันไม่ให้มีการบันทึกการสนทนาของผู้ใช้ใน Gmail หลังจากนี้ ข้อความที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่ แต่ข้อความใหม่จะถูกลบหลังจากพ้นช่วงเวลาสั้นๆ
 • ถ้าคุณไม่ปิดใช้ประวัติการแชท ผู้ใช้จะสามารถควบคุมการตั้งค่าประวัติการแชทของตนเองได้ โปรดดูที่ประวัติการแชทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

หมายเหตุ: ถ้าเคยมีการเปิดใช้ประวัติการแชทไว้ ผู้ใช้ของคุณจะยังคงมีการสนทนาผ่านการแชทที่บันทึกไว้ หลังจากที่คุณปิดใช้คุณลักษณะนี้

ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอหรือการแชทภายในแฮงเอาท์วิดีโอ
การตั้งค่าประวัติการแชทอาจไม่มีการเก็บไว้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบริการแชทใน Google Apps (เช่น ถ้าคุณเปิดใช้หรือปิดใช้แชทในแฮงเอาท์) ยืนยันว่าการตั้งค่าประวัติการแชทถูกต้องสำหรับตัวเลือกการแชทที่เลือกไว้ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เปลี่ยนกลับเป็น Google Talk
ตัวเลือกการแชร์
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอหรือการแชทภายในแฮงเอาท์วิดีโอ เครือข่าย Google ที่กล่าวถึงในตัวเลือกเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ใช้ Google Apps และ Gmail
แชทในแฮงเอาท์
การตั้งค่า คำอธิบาย
เตือนผู้ใช้เมื่อใช้แฮงเอาท์ภายนอกชื่อโดเมนของคุณ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการแชทกับผู้เข้าร่วมภายนอก การตั้งค่านี้จะไม่ถูกเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้นสำหรับโดเมนใหม่ มิฉะนั้นจะรับช่วงค่าจาก Talk การตั้งค่านี้จะไม่มีผลถ้าการแชร์ที่อยู่ติดต่อปิดใช้งานอยู่
ผู้ใช้สามารถแชทกับผู้ใช้อื่นนอกโดเมน Google Apps ของคุณ ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดการแชทไว้เฉพาะภายในองค์กรของคุณ การตั้งค่านี้จะถูกเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น และจะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอ
Google Talk
ภายในเครือข่ายของ Google
สถานะของผู้ใช้
 • แสดงสถานะการแชทของผู้ใช้ภายนอกโดเมนของคุณ
  สถานะของผู้ใช้แต่ละรายจะปรากฏภายในโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ เลือกช่องนี้เพื่อแสดงข้อความสถานะที่กำหนดเองของผู้ใช้แก่ผู้ใช้คนอื่นในเครือข่ายของ Google

 • เตือนผู้ใช้เมื่อมีการแชทกันภายนอกโดเมนนี้
  เลือกช่องนี้เพื่อเตือนผู้ใช้เมื่อมีการแชทกันในเครือข่ายของ Google แต่อยู่นอกโดเมน ถ้าคุณอนุญาตให้ใช้ตัวเลือกนี้ ตัวเลือกนี้มีผลกับการแชทใน Gmail

 • ผู้ใช้สามารถแชทกับผู้ใช้อื่นนอกโดเมนนี้
  ยกเลิกการเลือกตัวเลือกนี้เพื่อจำกัดการแชทไว้เฉพาะกับผู้ใช้ภายในโดเมนของคุณ

  ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะใน Google Apps for Work Education และ Government
ภายนอกเครือข่าย Google
ความสามารถของผู้ใช้
 • ในการกำหนดให้ผู้ใช้ของคุณสามารถแชทในเครือข่ายที่รวมศูนย์ในวงกว้าง ให้อัปเดตระเบียน Service (SRV) ของโดเมน เรียนรู้เพิ่มเติม

คำเชิญเข้าร่วมการแชท
หมายเหตุ: ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่มีผลกับแฮงเอาท์วิดีโอหรือการแชทภายในแฮงเอาท์วิดีโอ

แชทในแฮงเอาท์

ยกเลิกการเลือกยอมรับคำเชิญโดยอัตโนมัติระหว่างผู้ใช้ภายในโดเมนของคุณ ถ้าผู้ใช้ต้องการตอบรับคำเชิญด้วยตนเองจากรายชื่อติดต่อใหม่

ผู้ใช้สามารถแก้ไขการตั้งค่านี้ และบล็อกผู้อื่นไม่ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้

Google Talk

เลือกยอมรับคำเชิญเข้าร่วมการแชทระหว่างผู้ใช้ภายในโดเมนของคุณโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณต้องการให้มีการยอมรับคำเชิญเข้าร่วมแชทสำหรับผู้ใช้ในโดเมนของคุณ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องยอมรับข้อความเชิญด้วยตนเอง นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขการตั้งค่านี้และเปลี่ยนแปลงในบัญชีของตนเองได้

บริการเพิ่มเติม

แชทในแฮงเอาท์

ยกเลิกการเลือกทำให้ผู้ใช้สามารถโทรด้วยเสียงและแฮงเอาท์วิดีโอจากแฮงเอาท์เพื่อจำกัดผู้ใช้ให้สามารถใช้เฉพาะการสนทนาในแฮงเอาท์ การตั้งค่านี้จะถูกเลือกไว้โดยค่าเริ่มต้น

Google Talk

ใช้การตั้งค่าเหล่านี้เพื่อควบคุมว่าผู้ใช้ของคุณสามารถเริ่มต้นการโทรด้วยเสียงหรือแฮงเอาท์วิดีโอ

การตั้งค่า คำอธิบาย
อนุญาตให้ผู้ใช้โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่จากแชท

ตัวเลือกสำหรับโทรจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้ ถ้าประเทศที่คุณระบุอยู่ในรายการประเทศต้องห้ามที่นี่

ภายในการแชท ตัวเลือกนี้เรียกว่าโทรเข้าโทรศัพท์

อนุญาตให้ผู้ใช้โทรออกจากการแชทไปยังผู้ใช้การแชทอื่น ตัวเลือกนี้ทำให้สามารถโทรด้วยเสียงระหว่างคอมพิวเตอร์ได้
อนุญาตให้ผู้ใช้เริ่มต้นแฮงเอาท์วิดีโอ ผู้ใช้สามารถเริ่มและเข้าร่วมแฮงเอาท์วิดีโอได้