Konfigurowanie opcji udostępniania i widoczności kalendarzy

Ten artykuł jest przeznaczony dla administratorów. Jeśli chcesz udostępniać własny kalendarz, przeczytaj temat Udostępnianie kalendarza wybranej osobie.

Jako administrator możesz określić zakres informacji z kalendarza, które użytkownicy mogą udostępniać poza organizacją. Możesz też ustawić domyślny poziom udostępniania w organizacji.

Ustawianie opcji udostępniania

Krok 1. Ustaw opcje udostępniania dla użytkowników
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Kalendarz.
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. Aby zastosować to ustawienie do wszystkich użytkowników, pozostaw wybraną jednostkę organizacyjną najwyższego poziomu. W innym przypadku wybierz podrzędną jednostkę organizacyjną lub grupę konfiguracji.
 5. W sekcji Opcje udostępniania poza organizację wybierz ustawienia udostępniania kalendarzy osobom spoza organizacji.
  • Tylko informacje o stanie Wolny/Zajęty (ukryj szczegóły wydarzenia) – użytkownicy mogą informować osoby spoza domeny, czy są dostępni lub zajęci, ale szczegóły poszczególnych wydarzeń są ukryte. Adresy prywatne w kalendarzach użytkowników są ukryte.
  • Można udostępniać dowolne informacje, ale osoby z zewnątrz nie mogą wprowadzać zmian w kalendarzach – użytkownicy mogą udostępniać informacje ze swoich kalendarzy osobom spoza organizacji. Obejmuje to listę gości, lokalizację i opis. Adresy prywatne w kalendarzach użytkowników są ukryte.
  • Można udostępniać dowolne informacje, a osoby z zewnątrz mogą wprowadzać zmiany w kalendarzach – użytkownicy mogą w pełni udostępniać wszystkie informacje ze swoich kalendarzy osobom spoza organizacji. Obejmuje to listę gości, lokalizację i opis. Adresy prywatne są wyświetlane.
  • Można udostępniać dowolne informacje, a osoby z zewnątrz mogą zarządzać kalendarzami – użytkownicy mogą w pełni udostępniać wszystkie informacje ze swoich kalendarzy osobom spoza organizacji. Mogą też przyznawać takim osobom uprawnienia do zarządzania swoimi kalendarzami. Adresy prywatne są wyświetlane.

  Jeśli ograniczysz możliwość udostępniania, osoby spoza organizacji mogą utracić dostęp do kalendarzy, z których wcześniej mogły korzystać.

 6. W sekcji Opcje wewnętrznego udostępniania wybierz ustawienia domyślnego udostępniania kalendarzy użytkowników osobom wewnątrz organizacji. Użytkownicy mogą zmienić te ustawienia w swoich kalendarzach.
  • Bez udostępniania – kalendarze nie są udostępniane, o ile użytkownicy sami ich nie udostępnią.
   Uwaga: jeśli wybierzesz Bez udostępniania, użytkownicy aplikacji mobilnej nie będą mogli korzystać z funkcji Znajdź czas.
  • Tylko informacje o stanie Wolny/Zajęty (ukryj szczegóły wydarzenia) – pokazywane są tylko informacje o stanie wolny/zajęty.
  • Udostępnij wszystkie informacje – wszystkie informacje są dostępne publicznie, ale użytkownicy mogą zmienić te ustawienia. Użytkownicy mogą też oznaczać poszczególne wydarzenia jako prywatne.

  Jeśli zmienisz opcje udostępniania wewnętrznego, te zmiany zostaną zastosowane do nowych kalendarzy, a także do istniejących kalendarzy, jeśli użytkownik nie zmodyfikował ustawień swojego kalendarza.

 7. W sekcji Rozmowy wideo możesz wybrać opcję Automatycznie dodawaj rozmowy wideo do wydarzeń utworzonych przez użytkownika. Rozmowy wideo z poszczególnych wydarzeń możesz usuwać nawet wtedy, gdy wybierzesz tę opcję.
 8. W sekcji Zapraszanie użytkowników zewnętrznych wybierz, czy chcesz ostrzegać użytkowników zapraszających osoby spoza organizacji. Więcej informacji
 9. Wyłącz lub włącz opcję Włącz godziny pracy. Jeśli włączysz tę opcję, użytkownicy w organizacji będą mogli ustawiać godziny pracy w swoich kalendarzach. W przeciwnym razie to ustawienie będzie niedostępne dla użytkowników. Oprócz tego jeśli ustawienie jest wyłączone dla organizacji i ponownie je włączysz, zostaną przywrócone preferencje użytkowników. Jeśli użytkownicy wcześniej ustawili swoje godziny pracy, będą one ponownie widoczne w kalendarzach.
 10. Kliknij Zapisz.
 11. (Opcjonalnie) Aby ustawić opcje udostępniania zewnętrznego kalendarzy pomocniczych utworzonych przez użytkowników, otwórz Google Workspace > Kalendarz > Ogólne.

  Znajdziesz tam takie same opcje, jakie są oferowane dla kalendarzy głównych. Jednak nie możesz ich ustawiać oddzielnie dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zastosowanie zmian może potrwać do 24 godzin.

Krok 2. (Opcjonalnie) Zaktualizuj opcje wewnętrznego udostępniania istniejących kalendarzy

Opcje udostępniania wewnętrznego możesz zmienić za pomocą interfejsów API, aby automatycznie zmodyfikować poziom domyślny.

Aby zaktualizować istniejące kalendarze:

 1. Użyj interfejsu Directory API, aby pobrać i przeanalizować listę wszystkich kont użytkowników.
 2. Użyj interfejsu Google Calendar API, aby zaktualizować listy kontroli dostępu (Access Control List – ACL) dla kalendarzy.

Uwaga: w konsoli administracyjnej nie można zmienić opcji udostępniania wewnętrznego.

Jak działa udostępnianie kalendarzy

Ograniczanie użytkownikom możliwości udostępniania określonych informacji poza organizację

Gdy ograniczysz udostępnianie poza organizację, użytkownicy nie będą mogli przekroczyć tych limitów przy udostępnianiu poszczególnych wydarzeń. Jeśli na przykład uniemożliwisz udostępnianie poza organizację informacji innych niż stan Wolny/Zajęty, to publicznie widoczne wydarzenia będą udostępniane tylko jako dane o dostępności.

Uwaga: zewnętrzni użytkownicy urządzeń mobilnych, którzy wcześniej zsynchronizowali wydarzenia, mogą zobaczyć zastrzeżone szczegóły. Dostęp do tych informacji zostanie zablokowany, gdy pamięć urządzenia zostanie wyczyszczona lub użytkownik przeprowadzi ponowną synchronizację.

Użytkownicy kontrolują informacje udostępniane wewnątrz organizacji

Użytkownicy mogą wybrać sposób udostępniania swoich kalendarzy pozostałym członkom zespołu. Opcje wewnętrznego udostępniania ustawione w organizacji są automatycznie stosowane, jeśli użytkownik nie dostosuje ustawień swojego kalendarza.

Superadministratorzy mają dostęp do wszystkich kalendarzy

Superadministratorzy mogą wyświetlać wszystkie szczegóły wydarzeń w kalendarzach wszystkich użytkowników bez względu na ustawienia udostępniania poszczególnych z nich.
Uwaga: gdy przypiszesz użytkownikowi rolę superadministratora, przyznawanie uprawnień może potrwać do 24 godzin.
Aby wykonać te czynności, musisz zalogować się na konto superadministratora.

Aby zobaczyć kalendarz użytkownika:

 1. Zaloguj się jako superadministrator.
 2. Otwórz Kalendarz Google.
 3. Po lewej stronie w sekcji Inne kalendarze kliknij Dodaj "" a potemZasubskrybuj kalendarz.
 4. Wpisz adres e-mail użytkownika lub identyfikator kalendarza.

Kalendarz tego użytkownika pojawi się na Twojej liście Moje kalendarze bez względu na jego ustawienia udostępniania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem