Googles IP-adressintervall för utgående SMTP

När du konfigurerar e-post för din domän (till exempel SPF-poster) kan du behöva IP-adresserna till G Suites e-postservrar.

Google har en global infrastruktur som växer dynamiskt allt eftersom behovet ökar. Därför använder G Suites servrar ett stort antal IP-adresser och adresserna ändras ofta. Du kan hitta det aktuella utbudet av Googles IP-adresser genom att kontrollera Googles SPF-post.

Om du vill skapa en SPF-post för domänen kan du låta posten hänvisa till Googles SPF-post. Domänen ärver automatiskt ändringar av Googles IP-adresser när de sker.

v=spf1 include:_spf.google.com ~all

För de litterala IP-adresserna för G Suites e-postservrar använder du DNS-sökkommandon (nslookup, dig, host) för att hämta SPF-poster för domänen _spf.google.com:

nslookup -q=TXT _spf.google.com 8.8.8.8

Detta visar en lista över domänerna i Googles SPF-post, som:
_netblocks.google.com, _netblocks2.google.com, _netblocks3.google.com

Leta nu upp de DNS-poster som är kopplade till domänerna, en i taget:

nslookup -q=TXT _netblocks.google.com 8.8.8.8
nslookup -q=TXT _netblocks2.google.com 8.8.8.8
nslookup -q=TXT _netblocks3.google.com 8.8.8.8

Resultaten innehåller det nuvarande adressintervallet.

Obs! Dessa nätblock innehåller också IP-adresser för alla andra G Suite-tjänster (till exempel docs.google.com eller drive.google.com). Eftersom e-post kan administreras från valfri punkt i Googles infrastruktur är det viktigt att inkludera alla dessa poster.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?