Zakresy adresów IP serwerów poczty wychodzącej Google

Kiedy konfigurujesz pocztę e-mail w domenie (na przykład gdy tworzysz rekordy SPF), możesz potrzebować adresów IP serwerów poczty G Suite.

Ogólnoświatowa infrastruktura Google jest dynamicznie rozbudowywana i dostosowywana do rosnących potrzeb. Oznacza to, że serwery G Suite korzystają z dużego zakresu adresów IP, a same adresy często się zmieniają.Obecny zakres adresów IP Gmaila możesz sprawdzić w rekordzie SPF Google.

Konfigurowanie rekordów SPF

Aby skonfigurować rekordy SPF G Suite, postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi tutaj.

Wyszukiwanie zakresów adresów IP

Aby znaleźć dokładne wartości adresów IP serwerów poczty G Suite:

  1. Użyj poleceń wyszukiwania DNS (nslookup, dig, host), aby pobrać rekordy SPF dla domeny _spf.google.com:

    nslookup -q=TXT _spf.google.com 8.8.8.8

    To polecenie zwróci listę domen znajdujących się w rekordzie SPF Google, takich jak:

    _netblocks.google.com, _netblocks2.google.com, _netblocks3.google.com
     
  2. Wyszukaj rekordy DNS powiązane z tymi domenami (pojedynczo):
nslookup -q=TXT _netblocks.google.com 8.8.8.8
nslookup -q=TXT _netblocks2.google.com 8.8.8.8
nslookup -q=TXT _netblocks3.google.com 8.8.8.8
 

Na ekranie zobaczysz aktualny zakres adresów.

Powiązane artykuły

Uzyskiwanie zakresów adresów IP Google

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?