Konfigurera en gateway för inkommande e-post

Om du har den gamla versionen av G Suite uppgraderar du till G Suite Basic för att få den här funktionen. 

Som G Suite-administratör kan du konfigurera Gmails servrar för att hantera e-post från en gateway för inkommande e-post. Detta bidrar till att Gmail avgör rätt käll-IP för en en SPF-kontroll så att ett meddelande inte klassificeras som skräppost. 

Så här fungerar en gateway för inkommande e-post med Gmail

En gateway för inkommande e-post är en server som all din inkommande e-post passerar. En gateway behandlar normalt e-posten på något sätt, exempelvis genom arkivering eller filtrering av skräppost. Den skickar därefter e-posten till e-postservern som levererar meddelandena till mottagarna.

Om du vill använda en gateway för inkommande e-post konfigurerar du MX-posterna för domänen så att de pekar på den. Konfigurera sedan gatewayservern för att överföra inkommande e-post till Gmails servrar.

Du konfigurerar inställningen för inkommande gateway för att identifiera gatewayens IP-adress eller adressintervall. Gmail hoppar över SPF-kontroller på IP-adresser som finns med på gatewayens IP-lista.

Alternativt kan du:

 • konfigurera automatisk identifiering av extern IP
 • avvisa e-postmeddelanden som inte skickats från gatewayen
 • kräva att anslutningar från gatewayen använder Transport Layer Security (TLS)
 • konfigurera hur du hanterar skräppost baserat på gatewayens meddelandetaggar

Konfigurera en inkommande gateway

Konfigurera MX-poster och konfigurera gatewayservern

Obs! Du behöver inte konfigurera dina MX-poster för att peka på den e-postserver du planerar att använda. Du kan använda den inkommande gatewayen för att tillåta trafik från specifika värdar, oavsett vart e-postflödet dirigeras.    

 1. Uppdatera domänens MX-poster så att de hänvisar till gateway-servern för inkommande e-post. Se Ange MX-poster för instruktioner.

 2. Konfigurera servern för att leverera meddelanden till Gmail-servrarna. Konfigurationsstegen varierar beroende på gatewayservern.

Första steg

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Gmail följt av Avancerade inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Om du vill se Avancerade inställningar rullar du längst ned på Gmail-sidan.

 3. Välj organisationsenheten på toppnivå till vänster (normalt din domän).
 4. Rulla till inställningen Inkommande gateway i avsnittet Skräppost. Håll muspekaren över inställningen och klicka på Konfigurera för att skapa en ny inställning eller klicka på Redigera för att redigera en befintlig.
 5. Ange en beskrivning

Steg 1: Ange IP-adresser för gateway och konfigurera alternativ

 1. Under IP-adresser klickar du på Lägg till och anger IP-adress eller ett intervall av adresser.
  Om dina meddelanden passerar flera gateways innan de når Gmail ska du inkludera alla IP-gatewayadresser i IP-listan.
 2. Klicka på Spara.
 3. Konfigurera något av följande alternativ.
 4. (Valfritt) Om du vill hjälpa Gmail att bestämma IP-källadressen som ska användas för SPF-utvärderingen väljer du Identifiera automatiskt extern IP.

  Om du väljer det här alternativet söker Gmail igenom meddelanderubriken Received: from för att hitta den första offentliga IP-adress som inte finns på IP-gatewaylistan och avgör att det är den externa IP-adressen. I Gmail betraktas den första "externa IP-adressen" som sändande IP och denna IP används för SPF-kontroller och skräppostbedömning.

  Om du behöver inte väljer det här alternativet söker Gmail bara maximalt ett steg bakåt för avsändande IP. Läs mer om hur Gmail avgör IP-källan.

 5. (Valfritt) Om du vill avvisa meddelanden från andra platser än din inkommande gateway markerar du rutan Avvisa all e-post som inte kommer från gateway-IP.
 6. (Valfritt) Om du vill avvisa anslutningar från IP-adresser på IP-gatewaylistan om anslutningarna inte använder (TLS) markerar du Kräv TLS för anslutningar från för e-postadresser som anges ovan.


  TLS är en branschtäckande standard som bygger på SSL-teknik som krypterar e-post för säker leverans. Läs om att konfigurera TLS.

Steg 2: (Valfritt) Konfigurera meddelandetaggning

Du kan använda meddelandekodning för att ge ett tips till Gmails skräppostfilter om huruvida ett inkommande meddelande ska klassificeras som skräppost. Om din inkommande gateway lägger till en rubriktagg matchar du rubriktaggen med ett vanligt uttryck. Därefter kontrollerar Gmail rubrikfälten för inkommande meddelanden med avseende på matchningar. Det reguljära uttrycket kan testa mot en enkel rubrikmatchning eller extrahera ett numeriskt värde att testa mot.

Om du använder meddelandetaggning kan du dessutom inaktivera de flesta funktionerna i Gmails skräppostutvärdering och förlita dig huvudsakligen på rubrikvärden från inkommande gateway för att avgöra om ett meddelande ska markeras som skräppost.

Så här konfigurerar du meddelandetaggning:

 1. Markera rutan Meddelandet betraktas som skräppost om följande rubrik matchar regexp.
 2. Ange meddelanderubriktaggen för gatewayen som ett reguljärt uttryck (regexp).
 3. Klicka på Testa uttryck för att validera uttrycket som du angett.
 4. Välj ett alternativ:
  • Om du vill att Gmail ska hantera meddelandet som skräppost om det bara matchar rubriken väljer du Meddelandet är skräppost om regexp matchar.

   Om din gateway exempelvis lägger till taggen X-spam-gw-header och du vill att Gmail ska behandla meddelandet som skräppost om denna rubrik påträffas anger du ^ X-spam-gw :. Om du vill att Gmail ska markera meddelandet som skräppost om det matchar den exakta rubriken och inget annat anger du ^ X-spam-gw: spam $.

  • Välj Regexp extraherar ett numeriskt poäng om du vill att Gmail ska behandla meddelandet som skräppost om det matchar ett poäng i rubriken. Välj sedan större än eller mindre än och ange den numeriska poängen. Regexp för den numeriska poängen måste innehålla en insamlingsgrupp.

   Om du vill att Gmail ska hantera meddelanden som skräppost när gatewayen lägger till meddelanderubriken X-Spam: eller X-Phishy: och en numerisk poäng som är större än eller lika med .50 anger du regexp ^X-(?:spam|phishy): (0\.\d*|1\.0*)$, inklusive en insamlingsgrupp. Ange sedan .50 för den numeriska poängen. 0\.\d*|1\.0* representerar decimalvärdena från 0 till 1 och parentesen anger den numeriska grupp som ska extraheras.

   Om ditt uttryck har flera parenteser inkluderar du ett frågetecken och kolon efter öppningsparentesen för den icke-insamlande gruppen, enligt föregående exempel.

 5. (Valfritt) Om du vill inaktivera de flesta funktionerna i Gmails skräppostutvärdering och i första hand förlita dig på rubrikvärdet för att avgöra om ett meddelande ska markeras som skräppost markerar du rutan Inaktivera skräppostutvärderingen i Gmail av e-post från denna gateway, använd enbart rubrikvärdet.

Slutför konfigurationen

 1. Klicka på Lägg till inställning eller Spara.
 2. Klicka på Spara längst ned.
 3. Verifiera att inkommande e-post levereras korrekt:
  1. När aktiveringstiden (Time to Live, TTL) har löpt ut för MX-posterna som du ändrade i steg 1 ovan skickar du ett e-postmeddelande till en användare på domänen. Läs om hur du undviker meddelanden som studsar efter byte av MX-poster.
  2. Bekräfta att (a) den inkommande gatewayservern bearbetar meddelandet och att (b) användaren får meddelandet i sin inkorg.

Det kan ta upp till en timme innan policyändringar träder i kraft. Du kan spåra ändringar i administratörskonsolens granskningslogg.

Så här fungerar inställningen för inkommande gateway

Så här avgörs käll-IP i Gmail

Det är viktigt att veta hur Gmail avgör ett meddelandes käll-IP eftersom den använder IP för SPF-kontroller och skräppostklassificering. Hur käll-IP bestäms beror på om du konfigurerar inställningen för inkommande gateway, vilka IP-adresser du anger i listan över IP-adresser för gateway och om du aktiverar alternativet för automatisk identifiering av extern IP.

När Gmail får ett meddelande skannas Received: from på meddelandets rubrikrader för att söka efter käll-IP.

Om du inte har konfigurerat inställningen för inkommande gateway söker Gmail efter rubrikraden Received: from som innehåller MX-posten och identifierar att käll-IP är den som ansluter till Gmail-servern.

Om du har konfigurerat inställningen så att den inkluderar anslutande IP-gatewaylista och du har aktiverat identifiering av extern IP automatiskt:

 • Gmail söker i rubrikraderna Received: from efter den första förekomsten av en extern offentlig IP-adress som inte finns på listan.
 • Om en offentlig IP-adress hittas använder Gmail den som IP-källadress för SPF-kontrollen.
 • Om en offentlig IP-adress inte hittas avgör Gmail att meddelandet är ett internt meddelande och att därför ingen SPF-kontroll.
 • Källans IP-adress i meddelandehuvudet för SPF-kontrollen är alltid den anslutande IP-adressen, inte meddelandets faktiska IP-källadress.

Obs! Om rubrikraden Received: from inte är formaterad enligt standard på ett igenkännbart sätt, kan Gmail inte extrahera IP för detta hopp. Om Gmail analyserar alla rubrikrader för Received: from och inte kan extrahera en extern IP, återgår Gmail till att använda den anslutande IP-adressen även om den inkluderas på listan över IP-gateway.

Om du har konfigurerat inställningen så att den inkluderar anslutande IP-gatewaylista och du har aktiverat identifiering av extern IP automatiskt:

 • Gmail hoppar över den anslutande IP-adressen och använder IP från föregående steg, trots att den finns med på IP-gatewaylistan.

Exempel: Så här avgörs käll-IP i Gmail

Illustrera hur olika kontroller påverkar hur käll-IP avgörs utifrån följande meddelanderubrik.

Delivered-To: MrSmith@example.com

Received: by 10.36.81.3 with SMTP id e3cs239nzb; Tue, 29 Mar 2005 15:11:47 -0800 (PST)

Return-Path: JonasJansson@annandomän.com

Received: from mail.emailprovider.com (mail.emailprovider.com [1.1.1.1]) by mx.gmail.com with SMTP id h19si826631rnb.2005.03.29.15.11.46; Tue, 29 Mar 2005 15:11:47 -0800 (PST)

Message-ID: <20050329231145.62086.mail@mail.emailprovider.com>

Received: from [3.3.3.3] by mail.emailprovider.com via HTTP; Tue, 29 Mar 2005 15:11:45 PST

Received: from [4.4.4.4] by mail.emailprovider.com via HTTP; Tue, 29 Mar 2005 15:11:44 PST

Received: from [5.5.5.5] by mail.emailprovider.com via HTTP; Tue, 29 Mar 2005 15:11:44 PST

Received: from [7.7.7.7] by mail.emailprovider.com via HTTP; Tue, 29 Mar 2005 15:11:44 PST

Date: Tue, 29 Mar 2005 15:11:45 -0800 (PST)

From: Jonas Jansson

Subject: Hej

To: Jenny Jansson

Om du inte konfigurerar inkommande gateway

Gmail avgör att IP-källadressen är 1.1.1.1 eftersom det är den IP som ansluter till Gmail-servern på rubrikraden Received: from som innehåller MX-posten. 

Received: from mail.emailprovider.com (mail.emailprovider.com [1.1.1.1]) by mx.gmail.com 

Om du väljer Automatisk identifiering av extern IP

Under förutsättning att du har lagt till 1.1.1.1 och 3.3.3.3 på IP-gatewaylistan är käll-IP 4.4.4.4 om du väljer Identifiera extern IP automatiskt.

 • Gmail avgör att den anslutande IP-adressen är 1.1.1.1 och föregående hopps IP är 3.3.3.3.

 • Eftersom de ingår på IP-gatewaylistan hoppar Gmail över dessa två IP-adresser.
 • Gmail bestämmer att den externa IP-adressen är 4.4.4.4, eftersom den är den första IP som inte ingår i listan.

Om du inte väljer automatisk identifiering av extern IP

Låt säga att du har lagt till 1.1.1.1 och 3.3.3.3 på IP-gatewaylistan. Om du inte väljer Identifiera extern IP-adress automatiskt är käll-IP 3.3.3.3.

Gmail hoppar över den anslutande IP-adressen 1.1.1.1 och använder IP från föregående steg, 3.3.3.3, trots att den finns med på IP-gatewaylistan.

Så här påverkar inställningen en lista över godkända e-postadresser

Om du inkluderar en IP-adress i IP-listan för gateway och inkluderar samma IP-adress på en e-postlista godkänns inte IP-adressen. Om en IP-adress gäller en inkommande gateway identifierar Gmail att den inte är avsändaren av det ursprungliga meddelandet och därefter genomsöks posterna i Received: from i meddelanderubriken för att hitta den första offentliga IP-adressen som inte är med på listan med IP-adresser för denna gateway. Använd denna IP-adress när du vill vitlista e-post.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?