Varför kan jag inte dela Drive-filer med konton utanför Google?

Om du använder Google Drive på arbetet eller i skolan och försöker dela en Drive-fil, kan du se ett felmeddelande om att din organisation enbart tillåter delning med Google-konton. Detta händer när du försöker dela en fil med ett konto utanför Google, exempelvis barnabas.baxter@aol.com.

Om du ser det här felmeddelandet kan du fråga personen du delar med om han/hon har ett Google-konto som du kan använda för att dela filen. Om personen inte har ett konto måste han/hon registrera sig för ett. Skicka den här länken till personen som hjälp med att komma igång: https://accounts.google.com/signupwithoutgmail

Google-konton måste inte använda Gmail-adresser. Ett Google-konto är bara ett enhetligt inloggningssystem som ger dig tillgång till Google-produkter som Drive, Dokument, Kalkylark och Presentationer. Du kan koppla valfri e-postadress till ett Google-konto.

I exemplet ovan kan alltså Barnabas Baxter koppla sin e-postadress på aol.com till ett Google-konto om han inte vill registrera sig för Gmail. Du kan sedan dela filer med barnabas.baxter@aol.com.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?