Hantera profiler på Google+

En profil på Google+ innehåller användarens namn, biografiska information, kontaktuppgifter med mera. Om du är administratör för en G Suite-domän kan du skapa eller ta bort offentliga profiler på Google+ för användare i organisationen.

Obs! Om du inte använder Skapa profiler på Google+ automatiskt ska du aktivera redigering av födelsedatum så att användare kan skapa profiler på Google+.

Skapa profiler på Google+

Profilen på Google+ som skapats av en administratör omfattar endast användarens namn. Du kan välja att lägga till användarens födelsedatum. Det syns bara för användaren. Användarna kan sedan uppdatera sin profil med ett profilfoto.

Viktiga anmärkningar
 • Grundprofilen i Google+ som har skapats av administratörerna innehåller bara användarens namn, vilket alltid är synligt för alla med användarens profilwebbadress.
 • De övriga profilfälten kan begränsas till organisationens domän och även till specifika personer inom domänen. Mer information finns i Aktivera eller inaktivera Google+ för användarna.
 • Grund- och gymnasieskolor kan för närvarande inte skapa profiler på Google+ med hjälp av den här funktionen.
Skapa profiler på Google+ för specifika användare

Så här skapar du en profil på Google+ för enskilda användare i din organisation:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Lägg till användaren vid behov.
 3. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 4. Klicka på Profiler.
 5. Markera rutan bredvid en eller flera användare.
 6. Klicka på Skapa profiler Create profiles.

  Obs! Om du försöker att skapa en profil på Google+ för användare som har en offentlig Gmail-bild eller Picasa webbalbum, visas ett meddelande om att dessa användare individuellt måste registrera sig och bekräfta ändringarna av sina foton.

 7. Granska informationen i popup-fönstret och ange användarens ålder.
  • Om användaren är 18 år eller äldre väljer du Jag intygar att användaren är över 18 år
  • Om du väljer en enskild användare som uppfyller minimikraven för ålder för Google+ väljer du Jag intygar att användarens födelsedatum är och anger användarens födelsedatum.
  • Om du väljer flera användare kan du bara intyga att samtliga är över 18 år.

   Tips! Eftersom åldersgränser gäller för Google+ måste du verifiera användarens ålder för att kunna skapa en profil för honom/henne. Om du inte kan intyga användarens ålder kan användaren skapa en profil i Google+ på egen hand. Berätta för användarna om profiler i Google+.
 8. Klicka på OK.
 9. Klicka på en persons namn för att visa information om den nya profilen.
Skapa profiler på Google+ för alla användare i en organisationsenhet eller grupp

G Suite-administratörer kan ändra en enda inställning för att automatiskt skapa profiler på Google+ för alla användare i en organisationsenhet eller grupp på domänen.  När den är aktiverad skapas en profil i Google+ för alla aktuella användare i organisationsenheten och för nya användare när de läggs till.

Eftersom den här funktionen skapar automatiska profiler i Google+ för alla befintliga och framtida användare i organisationsenheten måste du kontrollera att alla användare är 18 år eller äldre. Användare under 18 ska läggas till i en annan organisationsenhet där automatisk generering av profiler har stängts av.

Så här skapar du profiler på G+ för alla användare i en organisationsenhet eller grupp:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 3. Klicka på Avancerade inställningar.
 4. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 5. Under Skapa profil väljer du Skapa profiler automatiskt i Google+.
 6. Intyga att alla användare i organisationsenheten är över 18 år (och att inga användare under 18 år läggs till i organisationsenheten). Klicka sedan på Tillämpa.
 7. Klicka på Spara.

Anteckningar

 • En profil skapas INTE om användaren har en offentlig Gmail-bild eller Picasa webbalbum. Dessa användare måste registrera sig individuellt och bekräfta ändringarna av sina foton.
 • Vänta upp till 48 timmar (eller längre) på att profilerna ska skapas.  Profiler i Google+ skapas också när du lägger till nya användare.
 • Ett e-postmeddelande skickas även till användarna med information om deras nya profil i Google+, inklusive tips om hur de får ut det mesta av Google+. 
 • En profil skapas inte om användaren tidigare har raderat sin profil från Google+. Detta säkerställer att användarens tidigare inställning fortsätter att gälla.

Radera profiler på Google+

Om du tar bort en profil från Google+ permanent påverkas användarens data. Innan den här processen slutförs ska du läsa översikten över följderna av att radera en profil på Google+ på Googles administratörskonsol.

Radera profiler på Google+

Så här tar du bort en profil på Google+ för specifika personer på domänen:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj i annat fall en underordnad organisationsenhet eller en konfigurationsgrupp.
 4. Klicka på Profiler.
 5. Markera rutan bredvid en eller flera användare (rulla över deras profilbild).
 6. Klicka på Ta bort profiler Delete profiles.
 7. Läs noga igenom sammanfattningen som förklarar följderna av att ta bort en profil på Google+.
 8. Om du vill fortsätta markerar du önskad ruta i slutet av den här sammanfattningen och klickar på OK.
 9. Klicka på OK.
Återställa en borttagen profil på Google+

Om du raderar en persons profil på Google+ tas den bort permanent. Om du ska kunna använda Google+ igen, måste användaren skapa en ny profil.

Se vilka användare som har profiler på Google+

Så här ser du en lista över de användare som har en profil i Google+ kopplad till sitt G Suite-konto:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Appar följt av G Suite följt av Google+ från administratörskonsolens startsida.
 3. Klicka på Profiler.

I listan visas kolumnen Profilstatus med ett av följande statusvärden för varje användare:

 • Aktiv, betyder att användaren har skapat en profil på Google+.
 • Ej skapad, betyder att användaren inte har skapat en profil på Google+.

Obs! Det är enbart användare från samma domän som visas. Om ditt G Suite-adminkonto exempelvis hör till den primära domänen visas inte användare från sekundära domäner.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?