Over de gegevensmigratieservice

Voor migraties van honderd of minder gebruikers

Deze functie wordt ondersteund in de volgende versies: Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise, Education, Enterprise for Education, Nonprofits, G Suite Basic, G Suite Business, Essentials. Versies vergelijken

Als u de Essentials-versie heeft, kunt u alleen contacten migreren. U kunt geen e-mails of agendagegevens migreren.

De gegevensmigratieservice is een gratis product van Google waarmee u e-mails, agenda's en contactgegevens kunt migreren. Beheerders kunnen deze gegevens via de Google Beheerdersconsole migreren naar Google Workspace.

De gegevensmigratieservice biedt de volgende voordelen:

 • U hoeft geen apps te installeren, u beheert alles in de Beheerdersconsole.
 • Het heeft een eenvoudig, zelfstandig installatie- en migratieproces.
 • De meeste e-mailservers kunnen automatisch verbinding maken.
 • Als u een migratie opnieuw uitvoert, worden e-mailberichten en agenda-afspraken die al zijn gemigreerd, niet gedupliceerd.

Wat kunt u migreren?

U kunt de gegevensmigratieservice gebruiken om de volgende gegevens te migreren:

Opmerking: De migratie van agenda-afspraken en contactgegevens is alleen beschikbaar als u migreert vanuit Microsoft Exchange of Exchange Online (Office 365). Als u migreert vanuit IMAP, Google Workspace of Gmail werkt de gegevensmigratieservice alleen voor e-mails en labels.

Hoeveel gebruikers kan ik migreren?

De gegevensmigratieservice migreert content voor maximaal 100 gebruikers.

Is dit product de juiste manier om de gegevens van mijn gebruikers te migreren?

Houd rekening met het volgende voordat u de gegevensmigratieservice gebruikt:

 • U kunt alleen migreren vanaf één bronserver naar Google Workspace.
 • Binnen een migratie vanuit Exchange of Exchange Online kunt u e-mails, agenda's of contactgegevens migreren, maar u kunt niet 2 of meer van dit soort gegevens tegelijk migreren. U moet ze migreren in aparte migraties.
 • U moet uw gebruikers toevoegen aan uw nieuwe domein voordat u gegevens migreert. De gegevensmigratieservice migreert alleen gegevens naar de accounts van bestaande gebruikers. De service maakt geen gebruikers aan de hand van de gemigreerde gegevens. Meer informatie
 • De gegevensmigratieservice vereist dat uw bronomgeving een TLS-certificaat heeft. Een hoofdcertificeringsinstantie van derden moet het certificaat ondertekenen en vertrouwen. Als uw e-mailserver een zelfondertekend certificaat heeft, kunt u de gegevensmigratieservice niet gebruiken. Meer informatie
 • Als u migreert vanuit Exchange of Exchange Online, moet u de Exchange Web Services-poorten (EWS) op de server van uw bronomgeving openen. Meer informatie
 • Als u migreert vanuit Exchange of een IMAP-server, moet u een rolaccount instellen op de e-mailserver waarvan u migreert. U moet het rolaccount wellicht ook nabootsingsrechten geven zodat u de rechten kunt gebruiken die zijn gekoppeld aan het Exchange-account van een andere gebruiker. Meer informatie
 • U kunt geen gedeelde of openbare IMAP-mailmappen migreren.

Bekijk de veelgestelde vragen over de gegevensmigratieservice als u nog vragen heeft.

Belangrijk: Als uw migratie complexe vereisten heeft of als u gedetailleerde logboeken nodig heeft voor uitgebreide probleemoplossing, is de gegevensmigratieservice wellicht niet de juiste service voor uw migratie. Gebruik de productmatrix voorGoogle Workspace-migraties om het juiste product te kiezen voor uw brongegevens.

Over slimme functies en personalisatie

U of uw gebruikers bepalen of slimme functies in Gmail, Chat en Meet, en personalisatiefuncties in andere Google-producten gegevens uit Gmail, Chat en Meet kunnen gebruiken. U kunt deze instellingen configureren voor gebruikers. Gebruikers kunnen ook altijd hun eigen instellingen kiezen. Meer informatie over slimme functies en personalisatie.

Opmerking: Als u slimme functies en personalisatie wilt gebruiken na een gegevensmigratie, moeten de functies zijn ingeschakeld vóór de migratie, anders werken bepaalde kernfuncties van Gmail niet, zoals automatisch sorteren.

Bent u klaar om aan de slag te gaan?

De gegevensmigratieservice instellen

Gerelateerde onderwerpen

Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen