Over de gegevensmigratieservice

Voor migraties van honderd of minder gebruikers

Als u de oude gratis versie van G Suite gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Basic om deze functie te kunnen gebruiken. 

De gegevensmigratieservice is een gratis product van Google waarmee u e-mails, agenda's en contactgegevens kunt migreren. G Suite-beheerders kunnen deze gegevens migreren naar G Suite in de Google Beheerdersconsole.

De gegevensmigratieservice biedt de volgende voordelen:

 • U hoeft geen apps te installeren, u beheert alles in de Beheerdersconsole.
 • Het heeft een eenvoudig, zelfstandig installatie- en migratieproces.
 • De meeste e-mailservers kunnen automatisch verbinding maken.
 • Als u een migratie opnieuw uitvoert, worden e-mailberichten en agenda-afspraken die al zijn gemigreerd, niet gedupliceerd.

Wordt mijn versie van G Suite ondersteund?

De gegevensmigratieservice ondersteunt G Suite Essentials-, G Suite Enterprise-, Business-, Basic-, Education- en Nonprofits-accounts. G Suite-versies vergelijken.

Opmerking: Als u G Suite Essentials gebruikt, kunt u alleen contacten migreren. U kunt geen e-mails of agendagegevens migreren.

Wat kunt u migreren?

U kunt de gegevensmigratieservice gebruiken om de volgende gegevens te migreren:

Opmerking: De migratie van agenda-afspraken en contactgegevens is alleen beschikbaar als u migreert vanuit Microsoft Exchange of Exchange Online (Office 365). Als u migreert vanuit IMAP, G Suite of Gmail werkt de gegevensmigratieservice alleen voor e-mails en labels.

Hoeveel gebruikers kan ik migreren?

De gegevensmigratieservice migreert content voor maximaal honderd gebruikers.

Is dit product de juiste manier om de gegevens van mijn gebruikers te migreren?

Houd rekening met het volgende voordat u de gegevensmigratieservice gebruikt:

 • U kunt alleen migreren vanaf één bronserver naar G Suite.
 • Binnen een migratie vanuit Exchange of Exchange Online kunt u e-mails, agenda's of contactgegevens migreren, maar u kunt niet twee of meer van dit soort gegevens tegelijk migreren. U moet ze migreren in aparte migraties.
 • U moet uw gebruikers toevoegen aan uw nieuwe domein voordat u gegevens migreert. De gegevensmigratieservice migreert alleen gegevens naar de accounts van bestaande G Suite-gebruikers. De migratie maakt geen G Suite-gebruikers van de gemigreerde gegevens. Meer informatie
 • De gegevensmigratieservice vereist dat uw bronomgeving een TLS-certificaat heeft. Een hoofdcertificeringsinstantie van derden moet het certificaat ondertekenen en vertrouwen. Als uw e-mailserver een zelfondertekend certificaat heeft, kunt u de gegevensmigratieservice niet gebruiken. Meer informatie
 • Als u migreert vanuit Exchange of Exchange Online, moet u de Exchange Web Services-poorten (EWS) op de server van uw bronomgeving openen. Meer informatie
 • Als u migreert vanuit Exchange, Exchange Online of een IMAP-server, moet u een rolaccount instellen op de e-mailserver waarvan u migreert. U moet het rolaccount wellicht ook nabootsingsrechten geven zodat u de rechten kunt gebruiken die zijn gekoppeld aan het Exchange-account van een andere gebruiker. Meer informatie
 • U kunt geen gedeelde of openbare IMAP-mailmappen migreren.

Bekijk de veelgestelde vragen over de gegevensmigratieservice als u nog vragen heeft.

Belangrijk: Als uw migratie complexe vereisten heeft of als u gedetailleerde logboeken nodig heeft voor uitgebreide probleemoplossing, is de gegevensmigratieservice wellicht niet de juiste service voor uw migratie. U kunt de productmatrix voor G Suite-migraties gebruiken om het juiste product te kiezen voor uw brongegevens.

Bent u klaar om aan de slag te gaan?

De gegevensmigratieservice instellen

Gerelateerde onderwerpen

Google, Google Workspace en gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?