Gmail in- of uitschakelen voor gebruikers

Als u G Suite Essentials gebruikt, moet u upgraden naar G Suite Enterprise om deze service te krijgen.

Met deze instructies kunt u Gmail in- of uitschakelen voor een deel van uw gebruikers. Kijk hier voor meer informatie over het volledig verwijderen van de Gmail-service uit de beheerdersconsole.

Als G Suite-beheerder kunt u bepalen wie Gmail gebruikt in uw organisatie. Schakel Gmail voor die mensen in of uit in de beheerdersconsole. Mensen waarvoor Gmail is ingeschakeld, zien die service in hun account. Als u ook een e-mailstroom heeft ingeschakeld voor uw domein, kunnen ze Gmail gebruiken om e-mail te verzenden met het adres van uw organisatie.

Voordat u begint

Als u het zakelijke adres van uw G Suite-domein niet meer wilt gebruiken met Gmail, moet u de e-mailstroom doorsturen naar de e-mailservice die u wel wilt gebruiken. Als de MX-records van uw domein wijzen naar de Google-servers, moet u de records updaten zodat deze wijzen naar de server waarop uw e-mails moeten worden ontvangen.

Opmerkingen:

 • Google Agenda: Als Gmail is uitgeschakeld, worden agenda-uitnodigingen die worden gemaild door gebruikers buiten het G Suite-domein of via andere services (zoals Exchange en Yahoo), niet automatisch weergegeven in Agenda. Uitnodigingen van gebruikers in hetzelfde G Suite-domein zouden wel moeten werken.
 • Als u de Gmail-service uitschakelt terwijl de MX-records de e-mailstroom nog naar de Google-servers sturen, worden de berichten nog steeds bezorgd. 

Ga als volgt te werk om te bepalen wie in uw organisatie gebruik kan maken van Gmail:

Voordat u begint: als u de service wilt in- of uitschakelen voor bepaalde gebruikers, plaatst u hun accounts in een organisatie-eenheid (om de toegang te beheren per afdeling) of in een toegangsgroep (om de toegang te beheren voor gebruikers in verschillende afdelingen).

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de beheerdersconsole naar Appsand thenG Suiteand thenGmail.
 3. Klik rechtsboven in het grijze vak op Service bewerken .
  Links verschijnen de organisatie op het hoogste niveau en eventuele onderliggende organisatie-eenheden.

 4. Als u een service wilt in- of uitschakelen voor iedereen in uw organisatie, klikt u op Ingeschakeld voor iedereen of Uitgeschakeld voor iedereen. Klik vervolgens op Opslaan.

 5. Ga als volgt te werk om een service alleen in of uit te schakelen voor gebruikers in een organisatie-eenheid:

  1. Selecteer links de organisatie-eenheid.
  2. Selecteer Ingeschakeld of Uitgeschakeld.
  3. Als wilt dat een service wordt in- of uitgeschakeld, zelfs als de service is in- of uitgeschakeld voor de bovenliggende organisatie-eenheid, klikt u op Overschrijven.
  4. Als de organisatie-eenheid al de status Overschrijven heeft, kiest u een optie:
   • Overnemen: de instelling wordt teruggezet op dezelfde instelling als in de bovenliggende organisatie-eenheid.
   • Opslaan: de nieuwe instelling wordt opgeslagen (en blijft zo, zelfs als de instelling wordt gewijzigd in de bovenliggende organisatie-eenheid).

  Meer informatie over de organisatiestructuur.

 6. Als u een service wilt inschakelen voor een groep gebruikers binnen een organisatie-eenheid of in verschillende organisatie-eenheden, selecteert u een toegangsgroep. Zie Services inschakelen voor toegangsgroepen voor meer informatie.
Wijzigingen worden meestal binnen enkele minuten van kracht, maar dit kan 24 uur duren. Zie Hoe wijzigingen worden doorgegeven in Google-services voor meer informatie.  

U bent nog niet klaar met de installatie van Gmail

Als u de Gmail-service inschakelt, wordt e-mail nog niet doorgestuurd naar de Gmail-accounts van uw gebruikers. U moet eerst iedereen een gebruikersaccount geven, en vervolgens de e-mailstroom doorschakelen naar G Suite.

Zie Gmail instellen voor uw team voor de volledige stappen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?