Alternativ för att ändra primär domän

När du registrerar dig för ett Google-konto anger du ett internetdomännamn som blir den primära domänen som är kopplad till ditt Google-konto. Du och användarna får kontonamn och e-postadresser på den här domänen och du kan vara värd för din webbplats, som har skapats i Google Sites om du vill, på den här domänen.

Behöver jag verkligen en ny primär domän? Det är inte alltid nödvändigt att ändra din primära domän och det är en process som kräver viss konfiguration. Beroende på hur du vill använda domänen kan du kanske helt enkelt lägga till den som en domän eller ett domänalias istället för att ändra din primära domän.

Vi vill bara ha e-postadresser på den nya domänen

Om du bara vill att de nuvarande användarna ska kunna ta emot e-post med en adress på den nya domänen lägger du till den som ett domänalias och lämnar den primära domänen som den är. Mer information finns på Ge användarna en adress på en annan domän.

Om du vill att användarna också ska kunna skicka e-post från adresserna på den nya domänen läser du Skicka e-post från en annan domän eller ett annat alias.

Användarna måste fortfarande logga in på tjänsterna med kontonamnen för den gamla domänen, men om du konfigurerar detta på rätt sätt kan de skicka och ta emot e-post med en adress på den nya domänen (samt från den gamla domänen).

Vi vill även ha kontonamn på den nya domänen

Om du vill ändra användarnas kontonamn till den nya domänen lägger du till domänen som en separat domän. Flytta sedan användarna från den nuvarande domänen till den nya domänen. Därefter kan användarna logga in på sina tjänster med ett kontonamn på den nya domänen. De får en e-postadress på den nya domänen (och har inte längre kvar sin gamla e-postadress). De kan använda det nya kontonamnet på samma sätt som det gamla.

Utvecklarkonton för Google Play? Om ett utvecklarkonto för Google Play är kopplat till ett användarkonto som du vill ändra för att använda en ny domän, kommer användarkontots namn inte längre att vara kopplat till utvecklarkontot när du har tagit bort det, även om du skapar ett nytt användarkonto med samma e-postadress. Om du fortfarande vill ha tillgång till apparna i det gamla utvecklarkontot på Google Play måste du skapa ett nytt utvecklarkonto på Google Play med det nya kontonamnet. Därefter begär du en appöverföring för appar i det gamla kontot. Mer information finns i Överför appar till ett annat utvecklarkonto och Länka ett Google Play-utvecklarkonto till Merchant Center i Google Betalningar.

Kom igång genom att läsa Lägg till användare från en annan domän.

Vi vill ha nya webbadresser

Det enklaste sättet att skapa webbadresser på den nya domänen, som mail.nydoman.com, eller att skapa företagets webbplats i Google Sites på den nya domänen (som www.nydoman.com) är att lägga till en sekundär domän och sedan anpassa en adress för Google Apps-tjänsten

Vi vill verkligen ha en ny primär domän

Innan du ändrar den primära domänen läser du om vad du måste tänka på innan du ändrar den primära domänen. Du kan byta ut den primära domänen mot den nya domänen med hjälp av administratörskonsolen.

Återförsäljarkonton, domäner som köpts via en Google-partner eller konton med licenser för Chrome-hantering eller hantering av mobila enheter kan inte ändra primära domäner med hjälp av administratörskonsolen eller Directory API

Du kan inte ändra domäner för standardutgåvan.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?