Alternativ för att ändra primär domän

När du registrerar dig för G Suite eller Cloud Identity anger du ett domännamn som blir den primära domän som är kopplad till ditt konto. Du och dina användare får användarnamn och e-postadresser på den här domänen.

Behöver jag verkligen en ny primär domän?

Det är inte alltid nödvändigt att ändra den primära domänen. Beroende på dina behov kan du helt enkelt lägga till din andra domän som ett domänalias eller en ytterligare domän.

I normalfallet är det bara nödvändigt att ändra din primära domän om du:

  • Vill att användarna ska logga in på sina konton med ett nytt primärt domännamn. 
  • Förlorar äganderätten till din gamla domän och vill ta bort den från ditt konto.
  • Vill ha konsekvent varumärkesanvändning i Drive-resurser och Kalender-inbjudningar, som alltid visar användarens primära e-postadress.
  • Använder Google App Engine, som loggar in användarkonton på den primära domänen.

Kan jag ändra den primära domänen för mitt konto?  

Du kan ändra den primära domänen i vissa versioner av G Suite och Cloud Identity.

Ändring av den primära domänen är inte tillgängligt för dessa kontotyper:

Om du har G Suite for Nonprofits, Chrome Device Management eller Chromebox for Meetings kontaktar du supporten för G Suite.

 

Vi vill bara ha e-postadresser på den nya domänen

Om du vill skicka och ta emot e-post med en adress på en ny domän lägger du till domänen som ett domänalias. Användarna loggar fortfarande in på sitt konto på den gamla domänen, men de kan skicka och ta emot e-post med adresser på sin nya eller gamla domän.

Kom igång genom att följa stegen i  Lägg till flera domäner

Vi vill verkligen ha en ny primär domän

Läs igenom kraven och följ stegen i Ändra din primära domän.  

 

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?