Een Google-serviceadres aanpassen

U kunt het uw gebruikers makkelijk maken uw kernservices van Google Apps te vinden, door aangepaste webadressen, ook wel URL's genoemd, te maken voor iedere service. Met een aangepast adres kunnen gebruikers bijvoorbeeld inloggen bij hun Gmail-account via mail.uwdomein.com, in plaats van het veel langere standaardadres mail.google.com/a/uwdomein.com. U kunt een aangepast adres maken voor diverse kernservices van Google Apps, inclusief Gmail, Google Agenda, Google Sites en meer.

Create a custom web address

Vereisten en beperkingen

Gebruikt u meerdere domeinen? U kunt alleen de adressen aanpassen voor de gebruikers in uw primaire domein, het domein waarmee u zich heeft aangemeld voor uw Google enterprise-account. Gebruikers die inloggen via een ander domein dat u heeft toegevoegd aan uw account, kunnen in plaats daarvan alleen services openen met het standaardadres. Bekijk voor meer informatie Gebruikers toevoegen uit andere domeinen.

Als u wilt dat gebruikers via een aangepast adres dat u al heeft gemaakt worden doorgestuurd naar een andere service, moet u eerst het bestaande adres deactiveren. Het adres is pas na drie uur verlopen. Daarna kan het adres voor een andere service worden ingesteld.

Ga als volgt te werk om een serviceadres aan te passen
  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
  2. Klik in het dashboard op Bedrijfsprofiel > Aangepaste URL's.
  3. Klik indien nodig op URL wijzigen. Vul vervolgens het formulier in om een aangepast adres te maken voor iedere beschikbare service, door een voorvoegsel te typen voor ieder nieuw webadres. Voorbeeldvoorvoegsels voor Google-services zijn mail, agenda, documenten, sites en groepen.

  4. Klik op Wijzigingen opslaan.
  5. Volg de instructies die nu verschijnen om een CNAME-record toe te voegen bij uw domeinhost, en voeg een record toe voor iedere service waarvan u het adres aanpast. Als u bijvoorbeeld het Gmail-adres mail.uwdomein.com wilt maken, voegt u een CNAME-record toe dat mail verwijst naar ghs.googlehosted.com

    Als u een CNAME-record wilt toevoegen, moet u inloggen bij uw account op de website van uw domeinhost, niet bij Google. (Dit heeft u mogelijk al gedaan bij het verifiëren van uw domein en zijn de stappen u waarschijnlijk bekend.) Bekijk voor stapsgewijze instructies Een CNAME-record toevoegen

  6. Klik op Ik heb de procedure voltooid.
Als u uw domein heeft aangeschaft bij een partner van Google  tijdens het aanmeldingsproces, hoeft u geen aangepaste adressen te maken voor uw e-mail-, agenda-, documenten- of sites-services. Wij hebben deze adressen al voor u aangepast.