Podstawowe informacje o DNS

Podczas korzystania z usług Google Cloud czasami musisz zmodyfikować ustawienia DNS domeny. Oto lista terminów, które możesz napotkać, wraz z ich zastosowaniem do usług Google. Zobacz też Podstawowe informacje o nazwach domen.

DNS

DNS oznacza system nazw domenowych (Domain Name System). Ten system przypomina internetową książkę telefoniczną, która organizuje i identyfikuje domeny. Książka telefoniczna pozwala na przykład znaleźć numer telefonu do pizzerii „Pomidor”, a system DNS przekształca adres internetowy, taki jak „www.google.com”, na fizyczny adres IP – na przykład „74.125.19.147” – komputera hostującego tę stronę (w tym przypadku stronę główną Google).

Podczas korzystania z usług Google Cloud musisz czasami zmodyfikować ustawienia DNS, aby skonfigurować różne narzędzia i usługi. Możesz to zrobić, zmieniając różne typy rekordów DNS. Dla przykładu, zmieniając rekordy MX domeny, możesz kierować pocztę e-mail wysyłaną do domeny na serwery pocztowe Google.

↑ powrót do początku

Rekord MX

Rekordy Mail Exchange (MX) kierują pocztę e-mail domeny na serwery hostujące konta użytkowników domeny. Aby skonfigurować Gmaila w przypadku korzystania z Google Workspace, musisz zmodyfikować rekordy MX tak, by wskazywały serwery pocztowe Google.W domenie możesz zdefiniować kilka rekordów MX, każdy z innym priorytetem. Jeśli dostarczenie poczty przy użyciu rekordu o najwyższym priorytecie się nie powiedzie, używany jest rekord o kolejnym priorytecie i tak dalej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie rekordów MX dla poczty e-mail w Google Workspace.

↑ powrót do początku

Rekord TXT

Rekord TXT to rekord DNS udostępniający informacje tekstowe źródłom spoza domeny, którego można używać do różnych celów. Wartość tego rekordu może być tekstem przeznaczonym dla człowieka lub komputera. W przypadku usług Google Cloud rekordy TXT są używane do potwierdzania własności domeny i wdrażania zabezpieczeń poczty e-mail, takich jak SPF, DKIM czy DMARC.

Aby dodać lub zmodyfikować rekordy TXT w swojej domenie, zobacz Informacje o rekordach TXT.

↑ powrót do początku

Rekord CNAME

Rekord nazwy kanonicznej (rekord CNAME) mapuje alias na rzeczywistą kanoniczną nazwę domeny. Na przykład www.example.com może prowadzić do example.com. W przypadku usług Google Cloud rekordów CNAME możesz używać do dostosowywania adresów usług Google lub adresu strony internetowej utworzonej w Witrynach Google.

Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować rekordy CNAME w swojej domenie, zobacz Informacje o rekordach CNAME.

↑ powrót do początku

Rekord A

Rekord A (zwany też rekordem adresu lub rekordem hosta) łączy domenę z fizycznym adresem IP komputera używanego do hostowania usług w domenie. W przypadku usług Google Cloud możesz dodać rekord A, aby włączyć adres samej domeny (bez przedrostka www).

Jeśli chcesz dodać lub zmodyfikować rekordy A w swojej domenie, zobacz Informacje o rekordach A.

↑ powrót do początku

Rekord NS

Rekordy serwerów nazw (NS) określają, które serwery przekazują informacje na temat domeny z systemu DNS. Zwykle istnieje podstawowy i dodatkowy rekord serwera nazw dla domeny. W przypadku usług Google Cloud możesz skonfigurować rekordy NS, które będą wskazywały serwery Google przy zapytaniach DNS.

↑ powrót do początku

Wartość TTL (Time to Live)

Wartość TTL to wartość w rekordzie DNS, która określa liczbę sekund między wprowadzaniem kolejnych zmian w rekordach. Każdy z rekordów DNS w domenie (na przykład rekord MX, CNAME itp.) ma wartość TTL. Bieżąca wartość TTL rekordu określa, jak długo trzeba czekać na zastosowanie wprowadzonych zmian. Zastosowanie zmian w rekordzie, którego wartość TTL wynosi 86 400 sekund, może potrwać do 24 godzin.

Pamiętaj, że zmiana wartości TTL rekordu ma wpływ na to, jak długo potrwa zastosowanie kolejnych zmian. Zalecamy ustawienie wartości TTL na 3600, co oznacza, że serwery internetowe będą sprawdzać aktualność rekordu co godzinę. Skrócony czas TTL zostanie zastosowany dopiero po wygaśnięciu dotychczasowej wartości. To oznacza, że przy następnej aktualizacji rekordu zastosowanie zmian może potrwać do jednej godziny. Aby kolejne zmiany były stosowane szybciej, na przykład wtedy, gdy chcesz szybko cofnąć jakąś zmianę, możesz ustawić mniejszą wartość TTL, taką jak 300 sekund (5 minut). Gdy rekordy zostaną skonfigurowane prawidłowo, zalecamy ustawienie wartości TTL na 86 400, co oznacza, że serwery internetowe będą sprawdzać aktualność rekordu co 24 godziny.

↑ powrót do początku

Ujednolicony format adresowania zasobów (Uniform Resource Locator, URL)

URL to adres zasobu w internecie. Jest to adres, który wpisujesz w przeglądarce, aby otworzyć określoną stronę internetową. Na przykład URL Centrum pomocy Google Workspace dla administratorów to http://www.support.google.com/a.

↑ powrót do początku

Przykładowa konfiguracja DNS

Poniżej przedstawiliśmy przykładowe ustawienia DNS w domenie używanej z usługami Google Cloud.

Pamiętaj, że w ustawieniach DNS nie używa się rzeczywistej nazwy domeny. Zamiast tego stosuje się symbol @.

Nazwa/host/alias Typ rekordu Priorytet Wartość/odpowiedź/miejsce docelowe
Puste lub @ A brak 216.239.32.21
Puste lub @ A brak 216.239.34.21
Puste lub @ A brak 216.239.36.21
Puste lub @ A brak 216.239.38.21
Puste lub @ MX 1 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Puste lub @ MX 5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Puste lub @ MX 5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
Puste lub @ MX 10 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
Puste lub @ MX 10 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
mail CNAME brak ghs.googlehosted.com.
Puste lub @ TXT brak google-site-verification=6tTalLzrBXBO4Gy9700TAbpg2QTKzGYEuZ_Ls69jle8
Puste lub @ TXT brak v=spf1 include:_spf.google.com ~all
www CNAME brak ghs.googlehosted.com.

↑ powrót do początku

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73010
false