Aktualizowanie danych karty kredytowej

Obejmuje to G Suite, Dysk Google Enterprise, Cloud Identity Premium i inne płatne usługi, którymi można zarządzać w konsoli administracyjnej Google.

Jeśli Twoja usługa została kupiona u sprzedawcy, przejdź tutaj. | Czy korzystam z usług sprzedawcy?

Możesz zmienić niektóre informacje o karcie kredytowej, na przykład adres rozliczeniowy i datę ważności. W tym celu zaktualizuj je w konsoli administracyjnej Google. Jednak aby zmienić poufne dane finansowe, na przykład numer karty kredytowej, musisz dodać kartę lub konto jako nową formę płatności. 

Aktualizowanie danych karty

Chcesz rozwiązać problem z niezrealizowaną płatnością? wykonaj te czynności.

Aktualizowanie imienia i nazwiska posiadacza karty, jej daty ważności lub kodu CVC
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Obok abonamentu kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzanie formami płatności.
 5. Obok karty kredytowej, której dane chcesz zaktualizować, kliknij Edytuj lub Rozwiąż problem.
 6. Zaktualizuj datę ważności, numer CVC lub imię i nazwisko.
 7. Kliknij Aktualizuj.
Zmienianie adresu rozliczeniowego
 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Obok abonamentu kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzanie formami płatności.
 5. Obok karty kredytowej, której informacje chcesz zaktualizować, kliknij Edytuj.
 6. Obok adresu rozliczeniowego kliknij Edytuj Edytuj i wpisz nowy adres. W przypadku niektórych krajów wystarczy wybrać kraj i wpisać kod pocztowy.
 7. Kliknij Aktualizuj.
Dodawanie numeru karty kredytowej

W ramach ochrony poufnych informacji finansowych nie pokazujemy całego numeru karty kredytowej w ustawieniach rozliczeń. Oprócz tego po dodaniu numeru nie można go zmienić. Jeśli chcesz użyć karty z innym numerem, musisz ją dodać jako nową formę płatności.

Aby dodać kartę:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Rozliczenia.
 3. Obok abonamentu kliknij Czynności a potem Uzyskaj dostęp do konta rozliczeniowego.
 4. W sekcji Ustawienia płatności kliknij Zarządzanie formami płatności.
 5. Kliknij Dodaj formę płatności.
 6. Wybierz Dodaj nową kartę kredytową lub debetową. Wpisz numer karty i pozostałe informacje na jej temat.
 7. Kliknij Zapisz.
 8. Na stronie Formy płatności wybierz Podstawowa lub Zastępcza, aby określić, którą formą płatności jest nowa karta.
 9. Kliknij Aktualizuj.
  Jeśli niedawno odnowiono lub zaktualizowano dane karty kredytowej, możesz zobaczyć komunikat „Sprawdź swoje informacje”. Potwierdź u wystawcy karty, że została ona aktywowana.
 10. Wykonaj czynności opisane w artykule Usuwanie formy płatności, aby usunąć starą kartę z konta rozliczeniowego.
Zapobiegnij odrzucaniu płatności automatycznych przez dodanie zastępczej karty kredytowej.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?