Granskningslogg för Drive

Visa användarens filaktivitet på Google Drive

Utgåvor som stöds för den här funktionen: Business Standard och Plus, Enterprise Essentials, Standard och Plus, Enterprise for Education, G Suite Business, Essentials.  Jämför utgåvor

Som administratör kan du använda Google Drive-granskningsloggen för registrering av användaraktivitet inom organisationen. Granskningsloggen för Drive innehåller information om vad användarna skapar i Google Dokument, Kalkylark, Presentationer och andra appar i Google Workspace samt vad användarna laddar upp på Drive, exempelvis PDF- och Microsoft Word-filer. 

Activity API ger åtkomst till grundläggande rapportdata på programmatisk väg. Om din Google Workspace-utgåva har stöd för det kan du få åtkomst till avancerad Google Workspace-rapportdata med detnya API:et för rapportering.

Obs!

 • Mer information om när data blir tillgänglig och hur länge den lagras finns i Datalagring och fördröjning
 • Granskningshändelser i Drive loggas enbart för filer som ägs av användare med en utgåva som stöds. 

Öppna granskningsloggen för Drive

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Rapporter på administratörskonsolens startsida.
 3. Klicka på Drive under Granskningslogg till vänster.
 4. (Valfritt) Om du vill anpassa vilken data som visas klickar du på Hantera kolumner "" till höger. Välj kolumnerna du vill se eller dölja följt av klicka på Spara.

Förstå granskningsloggdata för Drive

Data som visas

Drive-granskningsloggarna i Google Administratörskonsol baseras på följande användardata:

Datatyp Beskrivning Filtrering i administratörskonsolen
Händelsenamn

Användaråtgärd, exempelvis Visa, Byt namn, Skapa, Redigera, Förhandsgranska, Skriv ut, Uppdatera, Ta bort, Ladda upp, Ladda ned eller Dela en Drive-fil.

De flesta åtgärder loggas direkt. Förhandsgranskning av händelser i visningsprogrammet för Drive kan dock försenas i 12 timmar eller mer från det att händelsen inträffar. Filer som automatiskt tas bort av Google Drive eller töms från papperskorgen loggas. Andra händelser, till exempel uppladdning av en fil, loggas när de är slutförda. 

Kopiera filer 

Vilken åtgärd som loggas när en fil kopieras beror på filtypen:

 • Dokument, Kalkylark eller Presentationer – Skapa- och Redigera-åtgärder loggas för den nya filen
 • Microsoft Office och filer med format som inte tillhör Google – En Skapa-händelse loggas för den nya filen

Om användaren väljer menyalternativet Kopiera i Dokument, Kalkylark eller Presentationer loggas dessutom en Visa-händelse för den nya filen, eftersom den visas för användaren

Filer på delad enhet

Visning av papperskorgen och ändring av tema på en delad enhet loggas inte

Skriva ut filer

Utskriftshändelser registreras inte för Google-filformat (Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar, Formulär). Utskriftshändelser kan loggas som nedladdningshändelser vid utskrift av filer med Drive-appen på Apple iPhone och iPad eller Android-enheter. 

Ladda ned filer

Nedladdningar från följande källor loggas inte:

 • Nedladdningar från Google Takeout
 • Hämtningar till offline-cacheminnen för webbläsare
 • Foton som synkroniseras till, hämtas från eller visas i Google Foto
 • Drive-objekt som skickas via e-post som bilagor och laddas ned via mottagarens e-postklient

Visa filer

Visning av filer med /htmlview, /embed, /revisions och andra specialwebbadresser loggas nu som visningshändelser

Publicera filer

Publicering på webben loggas inte för Google Dokument, Kalkylark, Presentationer eller Formulär

Anonyma användare

Endast följande åtgärder loggas för anonyma användare, användare som inte är inloggade på ett Google-konto, vid visning av en fil som delats via länk:

 • Visning eller redigering av filer i Dokument, Kalkylark, Presentationer, Teckningar och Formulär

Loggas ej:

 • Visning av andra filtyper i Drive loggas inte
 • Nedladdningar, oavsett filtyp, loggas inte

Synkroniseringsklienter

Nedladdningshändelser loggas när filer kopieras mellan Drive och en lokal enhet med Drive Direktsynk eller Säkerhetskopiera och synkronisera

Filtrerbar
Händelsebeskrivning En sammanfattning av händelsen, exempelvis ”Lennart skapade ett objekt” Ej filtrerbar
Objekttyp Filformat som aktiviteten omfattar, exempelvis Google Dokument, Kalkylark, Presentationer, JPEG, PDF, PNG, MP4, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, txt, HTML, MPEG-ljud, QuickTime-video, mapp eller delade enheter Filtrerbar
Objekt-id Den unika identifieraren för Drive-objekt som aktiviteten är kopplad till. Identifieraren lagras i filens webbadresslänk Filtrerbar
Synlighet Synlighet för Drive-objektet som aktiviteten är kopplad till Filtrerbar
Tidigare synlighet Synlighet för Drive-objektet före aktiviteten Filtrerbar
Användare E-postadressen för den användare som utförde aktiviteten. Användare utanför domänen som initierar händelser visas som anonyma, förutom när de kan visa eller redigera ett dokument som explicit delats med dem (som individ eller som del av en specifik grupp) Filtrerbar – fungerar även om endast domännamnet anges
Besökare Ja, innebär att aktiviteten kommer från en användare som inte har Google. Nej, innebär att aktiviteten kommer från en Google-användare. Läs mer om att dela dokument med besökare. Filtrerbar
Ägare Användaren som äger filen Filtrerbar
Datum

Datum och tid då händelsen inträffade (visas i webbläsarens standardtidszon)

Obs! De flesta händelser loggas när de är slutförda. I vissa fall, exempelvis vid stora uppladdningar, kan detta ta ett tag.

Filtrerbar
IP-adress

Adressen som användaren utförde aktiviteten från. Denna kan spegla användarens fysiska plats eller vara exempelvis en adress för en proxyserver eller ett virtuellt privat nätverk (VPN). 

Inga IP-adresser loggas för händelser

 • som initieras av användare utanför domänen
 • från tjänster där IP-adressen inte loggas i förfrågningarna
 • som har att göra med att byta namn på eller ta bort en delad enhet
Ej filtrerbar
Fakturerbar (Endast Essentials) Om användaråtgärden är en debiterbar aktivitet. Ej filtrerbar

Filsynlighet och delningsbehörigheter

När en användare på domänen delar en fil läggs händelsen Ändring av delningsbehörighet för användare till i granskningsloggen.

Om du vill se filer som delas med användare utanför en domän väljer du Delas externt under Synlighet.

 • Om du delar en fil med någon utanför din domän som inte har ett Google-konto måste den inbjudna personen skapa ett Google-konto för att dela filen. Händelsen för ändring av delningsbehörighet visas inte i granskningsloggen förrän den inbjudna personen har skapat ett konto och öppnar filen.
 • Om du stänger av extern delning och en användare delar en resurs med en grupp som tillåter externa användare markeras data som Delas externt i loggen. Externa användare i gruppen kan dock inte komma åt den delade resursen. Du ser detta även om gruppen inte har några externa användare.

När och hur länge är data tillgänglig?

Gå till Datalagring och fördröjning.

Relaterade ämnen


Google, Google Workspace och relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC. Alla andra företags- och produktnamn är varumärken som tillhör de företag som de är kopplade till.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt