Een back-upserver configureren voor Google Cloudprinter

Dit artikel is bedoeld voor IT-beheerders die Google Cloudprinter instellen op hun Windows®-afdrukservers. Als u voor het eerst met Cloudprinter werkt, leest u over Google Cloudprinter-services.

Nadat u de connector voor Google Cloudprinter heeft geconfigureerd op een Windows-server voor uw organisatie, kunt u een secundaire server configureren om documenten naadloos over te nemen en af te drukken als de primaire server niet beschikbaar is. Het configureren van een secundaire server helpt vertragingen tijdens het afdrukken voorkomen.

Voordat u begint

Voordat u de connector voor Google Cloudprinter op een secundaire Windows-server configureert, controleert u of aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De connector voor Google Cloudprinter wordt uitgevoerd als Windows-service op de primaire server.
 • De primaire en secundaire server hebben dezelfde computerhostnaam.
 • De secundaire server kan worden gebruikt voor Google Cloudprinter als een tijdelijke of langetermijnoplossing als de primaire server uitvalt.
 • De printer in het netwerk heeft dezelfde naam en stuurprogramma's op beide servers.
 • Hetzelfde Windows-beheerdersaccount wordt gebruikt voor het instellen van de connector voor Google Cloudprinter op beide servers.
 • Chrome 27+ is geïnstalleerd voor alle gebruikers. De connector wordt uitgevoerd als een andere gebruiker en vereist toegang tot Chrome. U kunt uw versie van Chrome meestal vinden in Program Files\Google\Chrome.

Microsoft® Active Directory-implementaties staan niet toe dat de primaire en secundaire server dezelfde hostnaam gebruiken. Als u ervoor wilt zorgen dat het afdrukken beschikbaar is als de primaire server uitvalt, voert u op elke server afzonderlijke exemplaren van de connector voor Google Cloudprinter uit, zodat gebruikers dubbele printers zien, wat het verwachte gedrag is.

De connector voor Google Cloudprinter configureren op een secundaire Windows-server

Als u een secundaire server wilt configureren zodat deze documenten afdrukt als de primaire afdrukserver uitvalt, gaat u als volgt te werk:

 1. Download en installeer de Google Cloudprinter-service voor Windows met behulp van Chrome.
 2. Ga naar het menu Start, open Google Cloudprinter-service en klik op Uitvoeren.
 3. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Windows-beheerder in en klik op Registreren.
  Opmerking: Gebruik hetzelfde Windows-beheerdersaccount dat u ook heeft gebruikt voor het instellen van de connector op de primaire server.
 4. Log in het Chrome-venster in bij uw G Suite-account.
 5. Selecteer Microsoft XPS Document Writer en klik op Printers toevoegen.
 6. Open Google Cloudprinter-service en klik op Stoppen.
 7. Kopieer het bestand Service State van de primaire server naar de secundaire server. Dit bestand vindt u in C:\Users\username\AppData\Local\Google\Cloud Print Service.
 8. Ga naar het menu Start en open Google Cloudprinter-service om de service te starten.

Opmerking: Zorg ervoor dat de secundaire server steeds is bijgewerkt met alle netwerkprinters die zijn verbonden met de primaire server, om te voorkomen dat de printers tijdens een noodherstelprocedure de verbinding kwijtraken.

De configuratie op de secundaire server testen

Controleer als volgt of u kunt afdrukken vanaf de secundaire server:

 1. Zorg dat de primaire server online is en gebruik een Chrome-apparaat om te controleren of u daarmee kunt afdrukken via Google Cloudprinter.
 2. Verbreek de verbinding met de primaire server en zorg ervoor dat de secundaire server online komt.
 3. Probeer op dezelfde manier af te drukken als in stap 1 vanaf de primaire server. Als het goed is, wordt de afdruktaak deze keer door de secundaire server verwerkt.

Opmerking: De stappen in dit artikel zijn getest met Microsoft® Windows Server 2008 R2.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?