Najczęstsze pytania na temat klasycznego czatu w Hangouts

W maju 2013 roku ogłosiliśmy wprowadzenie nowej usługi komunikacyjnej – Hangouts. Zastępuje ona Google Talk i nie obsługuje standardu XMPP.

Po włączeniu czatu w Google Hangouts i zarejestrowaniu użytkowników w tej funkcji zapoznaj się z Centrum pomocy Hangouts, gdzie znajdziesz instrukcje rozpoczynania rozmowy.

Oto kilka dodatkowych informacji, które mogą być ważne dla użytkowników w organizacji:

Czy mogę używać Hangouts w mojej wersji G Suite?

Czat w Hangouts jest dostępny we wszystkich wersjach G Suite. Jednak administrator musi go włączyć, a użytkownicy muszą wyrazić zgodę.

Jak sprawdzić, czy współpracownik jest dostępny?

Jeśli ktoś jest dostępny w Hangouts, na zdjęciu profilowym tej osoby jest widoczna zielona kropka. Taki użytkownik jest natychmiast powiadamiany o nowych wiadomościach lub zaproszeniach na rozmowę wideo. Możesz też sprawdzić, kiedy dana osoba ostatnio była zalogowana w Hangouts, jeśli włączyła ona to ustawienie. Wyświetlać się będzie na przykład „15 min. temu” lub „wczoraj”. Więcej informacji znajdziesz, klikając poniższe linki:

Czy użytkownicy mogą dodać opis?

Tak. Możesz dodać własny opis, który jest wyświetlany obok Twojej nazwy użytkownika.  Dzięki temu możesz informować współpracowników o swojej dostępności czy nieobecności. Dowiedz się więcej.

Co to jest wskaźnik obecności?

Zielone wskaźniki obecności, takie jak kółko obok zdjęcia profilowego osoby na liście w Hangouts lub zielona ikona czatu na urządzeniu mobilnym, oznaczają, że osoba jest zalogowana i może rozmawiać. Jeśli obok zdjęcia profilowego nie ma kółka lub ikona czatu jest szara, osoba może być nieaktywna, mieć włączone usypianie powiadomień lub być niedostępna do rozmowy.

Czy inne wcześniej skonfigurowane w konsoli administracyjnej ustawienia Talk/Czatu mają zastosowanie do czatu Google?

Ustawienia związane z Google Talk i Czatem Google nie są używane w Hangouts.

Uwaga: istniejące konta G Suite, które używają Google Talk, zostaną niedługo automatycznie przełączone na Google Hangouts.

Czy użytkownicy w domenie mogą być na czacie w Hangouts z osobami spoza domeny?

Tak.

Informacje na temat użytkowników spoza domeny w klasycznej wersji Hangouts:

Czat: zgodnie ze sprawdzoną metodą zachowania bezpieczeństwa możesz włączyć ostrzeżenia powiadamiające użytkowników o tym, że czatują z osobą spoza domeny. Możesz też ograniczyć czat tylko do użytkowników w Twojej domenie. Zobacz ustawienia czatu w klasycznej wersji Hangouts.

Uwaga: jeśli włączysz ostrzeżenia o osobach spoza domeny i taki użytkownik zostanie dodany do trwającej rozmowy grupowej, Hangouts otworzy nową rozmowę grupową. Uniemożliwia to użytkownikom zewnętrznym czytanie wcześniejszych (wewnętrznych) dyskusji. Wcześniejsza rozmowa jest nadal dostępna dla jej uczestników.

Rozmowy wideo i głosowe: użytkownicy mogą zapraszać osoby spoza domeny na rozmowy wideo i głosowe. Nie możesz ograniczyć takich rozmów tylko do swojej domeny. Możesz jednak wyłączyć rozmowy wideo i głosowe w klasycznej wersji Hangouts. Użytkownicy mogą też zarządzać zaproszeniami osób spoza domeny. 

Czy usługa Hangouts jest wymagana dla wszystkich uczestników czatu?

Tylko w przypadku rozmów grupowych (tzn. obejmujących więcej niż 2 osoby).  Osoby, które nie korzystają z Hangouts, nie będą mogła brać udziału w rozmowie prowadzonej w tej usłudze. Jeśli użytkownicy na Hangoucie grupowym zaproszą osobę używającą Google Talk, Czatu Google lub aplikacji do czatu innej firmy, nie będzie ona mogła do nich dołączyć.

Użytkownicy w dalszym ciągu mogą prowadzić rozmowy 1 na 1, w których jedna osoba używa Google Talk, a druga Hangouts.

Czy klienty czatu innych firm są obsługiwane?

Hangouts obsługuje czat 1 na 1 z klientami innych firm. Nie obsługuje jednak standardu XMPP, w tym federacji XMPP. Jednak klienty czatu innych firm mogą nadal łączyć się z siecią Google Talk i komunikować z Hangouts na czatach 1 na 1 przez sieć Google Talk.

Czy podczas jednej rozmowy można używać wielu urządzeń?

Po otrzymaniu wiadomości użytkownicy otrzymają powiadomienie na wszystkich swoich urządzeniach. Mogą kontynuować tę samą rozmowę w Gmailu, Google+, Androidzie, iOS, a także przy użyciu rozszerzenia do Chrome na komputerze.

Czy administrator może zobaczyć, którzy użytkownicy w domenie mają włączony czat w Hangouts?

Nie w chwili obecnej.

Ilu członków może zawierać krąg dodawany do czatu w Hangouts?

Krąg zapraszany do czatu Google musi mieć co najmniej jednego członka (nie może być pusty). Krąg nie może zawierać więcej niż 100 użytkowników.

Dlaczego widzę nazwę użytkownika innej osoby niż ta, z którą czatuję?

Jeśli ktoś opuści organizację, adres e-mail tej osoby może zostać przypisany do kogoś innego jako alias. Gdy tak się stanie, alias może się pojawić jako nazwa użytkownika, z którym czatujesz. Jest to prawidłowe działanie systemu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?