SPF

Over SPF-records

Wij raden u aan een SPF-record (Sender Policy Framework) te maken voor uw domein. Een SPF-record is een soort DNS-record (Domain Name Service) waarmee wordt aangegeven welke e-mailservers e-mail mogen verzenden namens uw domein.

Het doel van een SPF-record is voorkomen dat spammers berichten verzenden met valse Van:-adressen op uw domein. Ontvangers kunnen de SPF-record raadplegen om vast te stellen of een bericht dat afkomstig lijkt te zijn van uw domein, afkomstig is van een geautoriseerde e-mailserver.

Stel dat uw domein, example.com, Gmail gebruikt. U maakt een SPF-record waarin de e-mailservers van Google Apps worden geïdentificeerd als de geautoriseerde e-mailservers voor uw domein. Als de e-mailserver van een ontvanger een bericht ontvangt van gebruiker@example.com, kan deze aan de hand van de SPF-record van example.com controleren of het een geldig bericht betreft. Als het bericht afkomstig is van een server anders dan de mailservers van Google Apps die zijn opgenomen in de SPF-record, kan het bericht door de mailserver van de ontvanger als spam worden geweigerd.

Als voor uw domein geen SPF-record is gemaakt, worden berichten van uw gebruikers door bepaalde ontvangende domeinen mogelijk geweigerd, omdat niet kan worden gecontroleerd of de berichten afkomstig zijn van een geautoriseerde e-mailserver.

Opmerking: als u een bestaand SPF-record heeft, kunt u dit bijwerken om een aanvullende e-mailserver te autoriseren. Zorg ervoor dat u niet meerdere SPF-records maakt. Werk alleen de bestaande record bij. Het wordt niet aangeraden meerdere SPF-records te maken. Dit leidt tot autorisatie-problemen. Zie SPF-records toevoegen voor meer informatie.

Ga naar E-mail verifiëren met een domeinsleutel en DMARC begrijpen voor andere anti-spoofingmogelijkheden die u via Google ter beschikking staan.

Was dit artikel nuttig?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw Apps for Work-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met Apps for Work.