återställa ditt administratörslösenord.

Om du är administratör för ett konto på G Suite eller Cloud Identity och du har glömt lösenordet eller har problem med att logga in på Google-kontot gör du följande för att få tillgång till kontot igen:

Obs! Användare måste logga in med administratörens konto. Du kan använda kontoväljaren när du vill ändra konton.

återställa ditt administratörslösenord.

 1. Öppna inloggnings-/återställningssidan och skriv in det användarnamn som du använder för att logga in på ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Nästa.

  Om du inte känner till ditt användarnamn klickar du på Har du glömt adressen? Följ sedan anvisningarna för att få tillgång till kontot med adressen eller telefonnumret för e-poståterställning.

  Tips! Klicka på Testa ett annat sätt i återställningsflödet om du inte kan svara på vissa frågor.

Om du inte ser återställningsalternativ för e-post eller telefon kan det bero på något av följande:

 • du har inte lagt till den här informationen på ditt administratörskoto
 • Organisationens Google-konto har fler än tre avancerade administratörer eller 500 användare.

Mer information finns i Om alternativ för e-post och telefon inte är tillgängliga nedan.

Om alternativ för e-post och telefon inte är tillgängliga

 1. Be en annan administratör i organisationen som har behörigheten Avancerad administratör att återställa ditt lösenord via Googles administratörskonsol.
 2. Om du inte kan be en annan administratör om hjälp svarar du på frågorna om ditt Google-administratörskonto och organisationens Google-konto. Du behöver inte svara rätt på alla frågor för att kunna verifiera domänen. Följ sedan anvisningarna för att verifiera din domän.

  Obs! Om du köpte din domän eller valde en domän som är kostnadsfri under ett år när du registrerade dig för G Suite eller Cloud Identity kontaktar du support med hjälp av det här formuläret.

 3. Om du inte ser frågorna om ditt konto betyder detta troligtvis något av följande:
  • Organisationens Google-konto har fler än tre avancerade administratörer eller 500 användare.
  • Googles system har inte tillräckligt med information om ditt konto för att verifiera rätt svar på frågorna.
  • Du har nyligen gjort för många försök att svara på några av frågorna.
 4. Kontakta support via det här formuläret (enbart G Suite eller Cloud Identity).

Viktigt! Om administratörskontot inte har en e-postadress eller ett telefonnummer för återställning ska du lägga till de här återställningsalternativen på ditt konto när du har loggat in på administratörskonsolen.

Relaterade ämnen 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?