Återställa ditt administratörslösenord

Om du är administratör för ett konto på Google Cloud och du har glömt lösenordet eller har problem med att logga in på kontot gör du följande för att få tillgång till kontot igen:

Obs! Användare måste logga in med administratörens konto. Du kan använda kontoväljaren när du vill ändra konton.

återställa ditt administratörslösenord.

 1. Öppna inloggnings-/återställningssidan och skriv in det användarnamn som du använder för att logga in på ditt administratörskonto.
 2. Klicka på Nästa.

  Om du inte känner till ditt användarnamn klickar du på Har du glömt adressen? Följ sedan anvisningarna för att få tillgång till kontot med adressen eller telefonnumret för e-poståterställning.

  Tips! Klicka på Testa en annan fråga i återställningsflödet om du inte kan svara på vissa frågor.

Om du inte ser återställningsalternativ för e-post eller telefon kan det bero på något av följande:

 • du har inte lagt till den här informationen på ditt administratörskoto
 • ditt Google Cloud-konto har fler än tre avancerade administratörer eller 500 användare.

Mer information finns i Om alternativ för e-post och telefon inte är tillgängliga nedan.

Om alternativ för e-post och telefon inte är tillgängliga

 1. Be en annan administratör i organisationen som har behörigheten Avancerad administratör att återställa ditt lösenord via Googles administratörskonsol.
 2. Om du inte kan be en annan administratör om hjälp följer du anvisningarna för att verifiera domänen. Det här alternativet kan visas när du går igenom frågorna för att återställa ditt lösenord genom att klicka på Testa en annan fråga.
 3. Om du inte ser alternativet för att verifiera domänen betyder det att ditt Google Cloud-konto har fler än 500 användare. Kontakta support med hjälp av detta formulär (endast G Suite).

Viktigt! Om administratörskontot inte har en e-postadress eller ett telefonnummer för återställning ska du lägga till de här återställningsalternativen på ditt konto när du har loggat in på administratörskonsolen.

Relaterade ämnen 

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?