Konfigurera lösenordsåterställning för användare

Som organisationens administratör kan du välja hur du låter användare som inte är administratörer få tillgång till sitt konto igen om de glömmer bort lösenordet.

 • Alternativ 1: Låt användarna återställa sina lösenord via ett automatiskt system (du måste inaktivera återställning utan administratörslösenord på administratörskonsolen).
 • Alternativ 2: Be användarna att kontakta en administratör för att återställa lösenordet. 

Alternativ 1: Låt användarna återställa lösenord själva

Den här funktionen är inte tillgänglig om du kör Enkel inloggning eller G Suite Password Sync. Den fungerar inte heller för användare som är yngre än 18 år. Mer information finns nedan.

Du kan låta användare som inte är administratörer återställa sina egna lösenord – utan att behöva kontakta en administratör. Varje användare måste lägga till ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning på sina konton där de kan ta emot återställningsanvisningar via röstmeddelanden, sms, eller e-post. De kan sedan återställa lösenordet genom att ange adressen för sitt Google-konto och följa de automatiska anvisningarna.

Aktivera återställning av lösenord av andra än administratörer

Som standard kan enbart administratörer återställa ett lösenord med det automatiska systemet. Så här låter du andra användare göra det också:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Säkerhet följt av Grundläggande inställningar på startsidan för administratörskonsolen.

  Om du vill se Säkerhet på startsidan måste du kanske klicka på Fler kontroller längst ned.

 3. Under Lösenordsåterställning klickar du på Aktivera/inaktivera lösenordsåterställning för andra än administratörer.

  Den här länken är inte tillgänglig om din organisation kör SSO eller G Suite Password Sync.

 4. Under Lösenordsåterställning markerar du Aktivera lösenordsåterställning för andra än administratörer.
 5. Klicka på Spara längst ned.
 6. Uppmana användarna att ange ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning där de kan ta emot anvisningar för lösenordsåterställning (via röstmeddelande, sms eller e-post). 

  Användare med G Suite for Education under 18 års ålder kan inte lägga till kontaktuppgifter på sitt konto. Därför kan de inte återställa sitt lösenord på det här sättet. Istället måste de kontakta en administratör.

  Ta omedelbart bort en användares återställningsinformation när de lämnar organisationen eller om deras konto kan ha kapats. Mer information finns nedan.

Om en användare i organisationen klickar på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan visas anvisningar om hur de kan återställa sitt lösenord. Om de har lagt till ett nummer eller en e-postadress för återställning på sitt konto och besvarat frågorna rätt kan de nu återställa sitt eget lösenord. 

Tvåstegsverifiering: Användare med tvåstegsverifiering kan också följa de här stegen för att återställa sitt eget lösenord. De kan dock bara återställa sitt lösenord med hjälp av sin återställningsadress. Om de inte har lagt till återställningsinformation eller inte svarat rätt på frågorna uppmanas de att kontakta en administratör.

Förhindra obehörig åtkomst till en användares konto

Om du aktiverar återställning av lösenord av andra än administratörer ska du omedelbart ta bort en användares återställningsinformation om ...

 • Användaren sägs upp eller lämnar organisationen. På så sätt kan de inte återställa sitt lösenord för att få tillgång till sitt gamla konto.
 • Du misstänker att kontot har kapats och användarens återställningsinformation är inte längre giltig.

Om du vill ta bort en användares återställningsinformation eller kontrollera om den har kapats loggar du in på kontot som användaren. Följ sedan stegen på Konfigurera ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning.

När återställning av lösenord för andra än administratörer inte är tillgänglig
 • G Suite for Education-användare under 18 år: Yngre användare av G Suite for Education tillåts inte att lägga till ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning på sitt konto. De kan inte återställa ett glömt lösenord själva.

  Obs! Användare i alla åldrar med konton inom grund- eller gymnasieskolan kan inte tillhandahålla ett telefonnummer eller en e-postadress för återställning. Alternativet att lägga till ett telefonnummer eller en e-postadress är inaktiverat för dessa typer av konton.

  Det är enbart personer med konton, administratörer och lärare inom högre utbildning som använder G Suite for Education som kan ange telefonnummer eller e-postadresser för återställning.

 • Organisationer som använder SSO eller GSPS. Om din organisation använder Enkel inloggning (SSO) visas inte alternativet Aktivera lösenordsåterställning för andra än administratörer på administratörskonsolen. Om organisationen använder G Suite Password Sync för Active Directory (GSPS) och du har förhindrat att användare byter G Suite-lösenord omdirigeras användare till Active Directory för att återställa sina lösenord. På så sätt synkroniseras Active Directory-lösenorden med G Suite.

Alternativ 2: Be användarna att kontakta en administratör

Om en användare klickar på Har du glömt lösenordet? på inloggningssidan och du inte har aktiverat återställning utan administratörslösenord visas ett meddelande om att användaren ska kontakta administratören. Se till att det finns ett sätt för användarna att kontakta en administratör om de inte kan logga in på sitt konto.

Läs även Återställa en användares lösenord.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?