Wprowadzenie do zarządzania grupami w organizacji

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać grupami dla swojego konta, odwiedź stronę pomocy dotyczącą Grup dyskusyjnych Google.


W Google Workspace Twoja organizacja może korzystać z grup, aby ułatwić komunikację i współpracę między zespołami. Jako administrator możesz też używać ich do konfigurowania funkcji i usług dla różnych grup użytkowników.

Poniżej znajdziesz podstawowe informacje o używaniu grup w organizacji.

Tworzenie grup do komunikacji i współpracy


Mailing list groups

Tworzenie list e-mailowych i dystrybucyjnych

Zacznij od utworzenia grup dla zespołów, działów lub innych grup osób w organizacji. Dzięki grupom użytkownicy mogą:

  • wysyłać e-maile do wszystkich członków grupy;
  • zapraszać członków grupy na spotkania;
  • udostępniać członkom grupy różne materiały, takie jak dokumenty, witryny, filmy czy kalendarze.

Rozpocznij


Groups for Business turned on

Konfigurowanie aplikacji Grupy dyskusyjne Google dla użytkowników

Jeśli włączysz usługę Grupy dyskusyjne Google dla Firm w konsoli administracyjnej Google, użytkownicy będą mogli używać grup organizacji w aplikacji Grupy dyskusyjne Google. Jest ona dostępna w Menu z aplikacjami "" i na stronie groups.google.com. Grupy dyskusyjne Google oferują dodatkowe funkcje dla grup (patrz niżej). Za pomocą zasad, które określisz w konsoli administracyjnej, możesz umożliwić użytkownikom tworzenie grup, zarządzanie nimi i pracę w nich na wiele sposobów.

Więcej informacji:


Collaborative inbox groups

Dodawanie funkcji do grupy przy użyciu Grup dyskusyjnych Google

Wymaga włączenia Grup dyskusyjnych Google dla Firm.

Wspólna skrzynka odbiorcza

Po utworzeniu grupy jej właściciele i menedżerowie (w tym administratorzy) mogą użyć aplikacji Grupy dyskusyjne Google, aby dodać do grupy wspólną skrzynkę odbiorczą.Dzięki tej funkcji członkowie grupy z odpowiednimi uprawnieniami mogą przypisywać sobie wzajemnie wątki, a potem monitorować stan odpowiedzi.

Zarządzanie dodatkowymi członkami grupy i wątkami

W Grupach dyskusyjnych Google możesz też dodać inne funkcje, takie jak wiadomość powitalna, moderowanie wiadomości czy odpowiedzi automatyczne na wiadomości w grupach.

Grupy konfiguracji dla administratorów

Jako administrator możesz używać grup, aby dostosować ustawienia dla różnych użytkowników bez zmieniania struktury organizacyjnej. Zazwyczaj dostosowywanie ustawień odbywa się przy użyciu jednostek organizacyjnych. Jednak w przypadku dużych organizacji konieczna może być dalsza zmiana ustawień za pomocą grup.

Administratorzy mogą używać grup w tych celach:

Opcje dla dużych organizacji

Poniżej znajdziesz opcje dla organizacji z dużymi lub wieloma grupami.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem