สร้าง "อีเมลแทน" เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ (เช่น sales@)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังอ่านข้อมูลที่ต้องการ ขั้นตอนเหล่านี้สำหรับผู้ดูแลระบบที่จัดการบัญชี Gmail ให้กับบริษัท โรงเรียน หรือกลุ่มอื่นๆ หากต้องการใช้อีเมลแทนกับบัญชี gmail.com ส่วนตัว โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้แทน

ในฐานะผู้ดูแลระบบ คุณสามารถสร้างอีเมลสำรองไว้สำหรับรับอีเมล นอกเหนือจากอีเมลหลักของผู้ใช้ได้ โดยเพิ่มอีเมลแทนในบัญชีของผู้ใช้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

ตัวอย่าง: หาก bill@solarmora.com ต้องการมีอีเมลฝ่ายขายไว้สำหรับติดต่อลูกค้า ก็ให้สร้างอีเมลแทนเป็น sales@solarmora.com ได้ ข้อความที่ส่งมายังอีเมลใดก็ตามในสองอีเมลนี้จะไปปรากฏในกล่องจดหมาย Gmail ของผู้ใช้รายนี้ และผู้ใช้ก็เลือกส่งอีเมลจากอีเมลที่มีอันไหนก็ได้ 

สร้างอีเมลแทนให้ผู้ใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

สำคัญ: อีเมลแทนไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว ในบางกรณีผู้ใช้รายอื่นก็อาจเห็นอีเมลนี้ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้รับค้นหาอีเมลที่ส่งจาก bill@solarmora.com ใน Gmail ก็อาจพบอีเมลจาก sales@solarmora.com ในผลการค้นหาด้วย

ดูตัวเลือกเพิ่มเติมที่หัวข้อเปลี่ยนชื่อหรืออีเมลของผู้ใช้

เพิ่มอีเมลแทนให้กับผู้ใช้

คุณเพิ่มอีเมลแทนให้กับผู้ใช้ได้สูงสุดถึง 30 รายการต่อคนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

เคล็ดลับ: ลองใช้ลิงก์ด่วน (หากมี) ที่ด้านบนของหน้าแรกในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้คลิกสร้างอีเมลอื่น จากนั้นค้นหาผู้ใช้และคลิกดำเนินการต่อ แล้วไปยังขั้นตอนที่ 5 ด้านล่าง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ โปรดดูหัวข้อค้นหาบัญชีผู้ใช้หากต้องการความช่วยเหลือ
 4. คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 5. คลิกข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น อีเมลอื่น (อีเมลแทน) 
 6. คลิกอีเมลอื่นและป้อนชื่อผู้ใช้อื่น (ส่วนของอีเมลที่จะปรากฏก่อนเครื่องหมาย @)

  หมายเหตุ: คุณสร้างชื่อแทนที่มีผู้อื่นใช้อยู่แล้วไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้เป็นอีเมลหลักหรือชื่อแทนก็ตาม

 7. (ไม่บังคับ) หากมีการเพิ่มหลายโดเมนลงในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ช่องทางขวาของเครื่องหมาย @ จะแสดงรายการของโดเมนที่มีให้เลือก ให้เลือกโดเมนสำหรับอีเมลแทน

  หมายเหตุ: โดเมนที่เพิ่มเป็นชื่อแทนโดเมนจะไม่ปรากฏในรายการนี้ ทั้งนี้ ชื่อแทนโดเมนจะใช้สำหรับทุกคนในบัญชีของคุณและจะเลือกใช้กับผู้ใช้เฉพาะรายไม่ได้

 8. คลิกบันทึก
 9. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่หน้าบัญชีของผู้ใช้ ให้คลิกลูกศรขึ้น "" ทางด้านขวาบน

ผู้ใช้จะเริ่มได้รับอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลนี้ภายใน 24 ชั่วโมง (แต่โดยมากจะเร็วกว่านั้น)

ใช้อีเมลแทนในการส่งอีเมล

การสร้างอีเมลแทนทำให้ผู้ใช้รับอีเมลที่ส่งมายังอีเมลแทนได้ หากต้องการใช้อีเมลแทนเป็นผู้ส่งในช่อง "จาก" ผู้ใช้จะต้องตั้งค่า "อีเมลผู้ส่ง" แบบกำหนดเองใน Gmail และต้องดำเนินการแบบเดียวกันเพื่อรับข้อความที่ตนส่งไปยังอีเมลแทนของตนเอง

โปรดแจ้งขั้นตอนการส่งอีเมลจากอีเมลหรือชื่อแทนอื่นให้ผู้ใช้ทราบด้วย

นำอีเมลแทนของผู้ใช้ออก

 1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

  ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

 2. จากหน้าแรกของคอนโซลผู้ดูแลระบบ ให้ไปที่ผู้ใช้
 3. ค้นหาผู้ใช้ในรายชื่อผู้ใช้ โปรดดูหัวข้อค้นหาบัญชีผู้ใช้หากต้องการความช่วยเหลือ
 4. คลิกชื่อผู้ใช้เพื่อเปิดหน้าบัญชี
 5. คลิกข้อมูลผู้ใช้ จากนั้น อีเมลอื่น (อีเมลแทน) 
 6. คลิกนำออก Cancel ที่ด้านขวาของชื่อแทนที่ต้องการ

  หมายเหตุ: ระบบจะเพิ่มชื่อแทนที่ไม่มีเมนู "นำออก" ให้เป็นชื่อแทนโดเมนโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ทั้งหมดมีชื่อแทนในโดเมนเดียวกันนี้ แต่คุณจะลบชื่อแทนสำหรับผู้ใช้เพียงรายเดียวไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องนำชื่อแทนโดเมนออกแทน

 7. คลิกบันทึก
 8. (ไม่บังคับ) หากต้องการกลับไปที่หน้าบัญชีของผู้ใช้ ให้คลิกลูกศรขึ้น "" ทางด้านขวาบน

การนำชื่อแทนออกอาจต้องใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง

ใช้กับอีเมลเท่านั้น

ผู้ใช้จะใช้อีเมลแทนเพื่อรับและส่งอีเมลได้เท่านั้น แต่จะมีเพียงอีเมลหลักของตนเองเท่านั้นที่จะใช้เพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี ซิงค์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือแชร์ Google เอกสารและ Sites ได้

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มชื่อแทนโดเมนเพื่อสร้างอีเมลแทนในชื่อโดเมนอื่นที่คุณเป็นเจ้าของให้กับทุกคนในบัญชีของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว