Dodawanie i usuwanie aliasów e-mail

Jeśli jesteś administratorem G Suite, możesz utworzyć dla użytkownika w organizacji dodatkowy adres do odbierania e-maili. Aby to zrobić, dodaj alias e-mail do konta użytkownika w konsoli administracyjnej Google. 

Dlaczego proponujemy użycie aliasu? Jeśli użytkownik olek@produktysolarne.com chce mieć też adres działu sprzedaży, który będzie widoczny na stronie internetowej firmy, utwórz dla niego alias e-mail sprzedaz@produktysolarne.com.  W skrzynce odbiorczej Olka w Gmailu będą się wtedy pojawiały wiadomości kierowane na oba adresy.

Tworzenie aliasu e-mail dla użytkownika G Suite

Dla każdego użytkownika możesz utworzyć do 30 aliasów.

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź konto użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku a potem Aliasy e-mail
 6. Kliknij Alias i wpisz alternatywną nazwę użytkownika (część adresu pojawiającą się przed znakiem @).

  Uwaga: nie możesz utworzyć aliasu, który został już przypisany innej osobie (jako alias lub adres główny).

 7. (Opcjonalnie) Jeśli w konsoli administracyjnej masz dodanych wiele domen, pole po prawej stronie znaku @ zawiera menu z dostępnymi domenami. Wybierz domenę dla aliasu.

  Uwaga: domeny dodane jako alias domeny nie są widoczne na tej liście. Alias domeny jest dostępny dla wszystkich użytkowników na koncie i nie można go dostosować dla jednego użytkownika.

 8. Kliknij Zapisz.
 9. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę strzałka w górę.

W ciągu 24 godzin (często szybciej) użytkownik zacznie otrzymywać e-maile wysyłane na nowy adres.

Wysyłanie e-maili z aliasu

Gdy utworzysz alias e-mail dla użytkownika, będzie on otrzymywał e-maile wysłane na ten adres. Jeśli użytkownik chce wysyłać pocztę z adresu aliasu, musi skonfigurować niestandardowy adres Od w Gmailu. Musi też to zrobić, aby otrzymywać wiadomości, które wyśle na własny alias e-mail.

Udostępnij użytkownikom te instrukcje: Wysyłanie e-maili z innego adresu lub aliasu.

Usuwanie aliasu e-mail użytkownika

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Użytkownicy.
 3. Znajdź konto użytkownika na liście Użytkownicy. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z artykułu Znajdowanie konta użytkownika.
 4. Kliknij nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę jego konta.
 5. Kliknij Informacje o użytkowniku a potem Aliasy e-mail
 6. Na prawo od aliasu, który chcesz usunąć, kliknij Usuń Cancel.

  Uwaga: alias, przy którym nie ma opcji Usuń, został dodany automatycznie razem z aliasem domeny. Wszyscy użytkownicy mają alias w tej domenie. Nie możesz usunąć takiego aliasu domeny z kont wybranych użytkowników. Możesz tylko usunąć cały alias domeny.

 7. Kliknij Zapisz.
 8. (Opcjonalnie) Aby powrócić na stronę konta użytkownika, w prawym górnym rogu kliknij strzałkę w górę strzałka w górę.

Usunięcie aliasu może potrwać do 24 godzin.

Alias służy tylko do obsługi poczty e-mail

Aliasów e-mail można używać tylko do wysyłania i odbierania e-maili. Aby logować się na konto, synchronizować dane na urządzeniu mobilnym i udostępniać pliki w Dokumentach lub Witrynach Google, użytkownicy muszą korzystać z głównego adresu e-mail.

Powiązane artykuły

Dodaj alias domeny, aby dla każdego użytkownika na koncie utworzyć alias e-mail w innej swojej domenie. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?