Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een e-mailalias toevoegen of verwijderen

Elke Google Apps-gebruiker heeft een primair adres waarmee hij inlogt op zijn account en waarop hij e-mail ontvangt (als hij gebruikmaakt van Gmail). Als een gebruiker een ander adres wil om e-mail op te ontvangen, kunt u hem een e-mailalias geven. Als bill@solarmora.com bijvoorbeeld ook e-mail wil ontvangen die is verzonden naar verkoop@solarmora.com, maakt u de alias verkoop@solarmora.com. E-mail die naar een van beide adressen wordt verzonden, komt terecht in de Gmail-inbox van Bill.

Belangrijk: Het kan 24 uur duren voordat de alias beschikbaar wordt. U kunt maximaal 30 e-mailaliassen toevoegen voor elke gebruiker.

E-mailaliassen gebruiken in Google Apps

Wat is een e-mailalias?

Een e-mailalias is een alternatief adres dat wijst naar het bestaande Gmail-account van een gebruiker. E-mails die worden verzonden naar het primaire adres van de gebruiker (het adres dat u heeft gemaakt voor zijn Google Apps-account) en naar zijn e-mailaliassen, worden allemaal bezorgd in dezelfde Gmail-inbox van de gebruiker.

Hoe u een e-mailalias toevoegt, hangt af van of u het eerste of het laatste gedeelte van het adres van een gebruiker wilt aanpassen:

 • Voor een individuele gebruiker: voeg een e-mailalias toe met de instructies hieronder om een individuele gebruiker een e-mailalias te geven in hetzelfde domein als zijn primaire adres. U kunt bill@example.com bijvoorbeeld de e-mailalias verkoop@example.com geven. In dit geval past u het eerste gedeelte van het adres aan.
 • Voor alle gebruikers: u kunt ook alle gebruikers in uw primaire domein een alternatief adres geven bij een ander domein door een domeinalias toe te voegen aan uw account. Zo kan bill@example.com bijvoorbeeld het aliasadres bill@alias.com krijgen door het laatste gedeelte van zijn adres aan te passen.

Opmerking: Voor een domeinalias geldt dat het eerste gedeelte van het adres niet kan worden aangepast. In het bovenstaande voorbeeld kan bill@alias.com niet het adres verkoop@alias.com krijgen.

Een e-mailalias toevoegen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Ga naar de accountpagina van de gebruiker.
 3. Klik op de accountpagina van de gebruiker op Account.
 4. Klik in het gedeelte Aliassen op Een alias toevoegen.
 5. Voer in het tekstvak Een alias toevoegen de gebruikersnaam in. (Deze naam is het gedeelte van het e-mailadres van de gebruiker dat voor het @-teken staat.)

  Opmerking: Net als bij andere e-mailadressen kunt u geen alias gebruiken die al is toegewezen aan iemand anders, als primair adres of als alias.

 6. Als meerdere domeinen zijn toegevoegd aan uw account, is het veld rechts van de @ een menu waarin beschikbare domeinen worden weergegeven. Selecteer een domein voor het aliasadres.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan. Het kan 24 uur duren voordat de alias beschikbaar is.
Een e-mailalias verwijderen
 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Ga naar de accountpagina van de gebruiker.
 3. Klik op de accountpagina van de gebruiker op Account.
 4. Klik in het gedeelte Aliassen op Verwijderen naast de alias die u wilt verwijderen.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan. Het kan 24 uur duren voor de alias is verwijderd.

Opmerking: U kunt de e-mailalias van een individuele gebruiker verwijderen, maar u kunt geen domeinaliassen verwijderen uit individuele gebruikersaccounts. U moet in plaats daarvan de domeinalias verwijderen uit uw Google-account.

E-mail verzenden vanaf een alias

Als u een e-mailalias maakt voor een gebruiker, kan deze gebruiker e-mail ontvangen op het e-mailaliasadres. Als u e-mail wilt verzenden met het aliasadres, zodat dit adres verschijnt in het veld 'Van' van het bericht, moet de gebruiker een aangepast Van-adres instellen in Gmail. Zie E-mail verzenden vanaf een ander adres of alias voor instructies.

Opmerking: Berichten die u verzendt naar uw eigen e-mailalias worden niet weergegeven in uw inbox, tenzij u de alias instelt als verzendadres.

Alleen gebruikt voor e-mail

U kunt met een e-mailalias niet inloggen bij een Google for Work- of Education-account. U moet in plaats daarvan inloggen met uw primaire adres. U gebruikt het primaire adres ook voor agenda-uitnodigingen, om te synchroniseren met een mobiel apparaat en om Google-documenten en -sites te delen.

Gerelateerde onderwerpen

Als u een e-mailalias toevoegt zoals hier beschreven, krijgt een individuele gebruiker een ander adres in hetzelfde domein als zijn primaire adres. Als u iedereen in uw domein een alias wilt geven bij een ander domein, voegt u een domeinalias toe aan uw account.

Was dit artikel nuttig?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw Apps for Work-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met Apps for Work.