Om administratörsroller

Du kan dela ansvaret för att hantera ditt företagskonto på Google genom att ge andra användare administratörsroller. En användare som får en roll har tillgång till din Google-administratörskonsol. Du kan göra en användare till avancerad administratör som kan utföra alla uppgifter på administratörskonsolen. Du kan även tilldela en roll som begränsar vilka uppgifter administratören kan utföra, exempelvis genom att enbart tillåta att han/hon skapar grupper, hanterar tjänstinställningar eller återställer en användares lösenord.

Så här kommer du igång med administratörsroller:

  • Granska förskapade roller
    Vi har skapat administratörsroller för att utföra vanliga affärsfunktioner som du kanske kan använda direkt utan anpassningar – en roll för hantering av användare, en annan för grupper, en för tjänster och så vidare.
  • Skapa egna administratörsroller
    Om de förskapade rollerna inte uppfyller behoven skapar du egna anpassade roller. För varje anpassad roll väljer du från samma uppsättning behörigheter som används i de förskapade rollerna och grupperar dem som du vill.
  • Tilldela användarna roller
    Tilldela användare administratörsroller så att de kan utföra uppgifterna du vill att de ska sköta.  För roller som tillåter användarhantering kan du välja att tilldela den organisationsenhet du vill att de ska hantera.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?