การรวม Outlook และ Exchange เข้ากับ G Suite

ถ้าองค์กรของคุณได้เปลี่ยนมาใช้ G Suite แต่คุณยังคงต้องการใช้ Microsoft® Outlook® และ Exchange อยู่ คุณสามารถรวมบริการดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกันได้ 

ใช้ Outlook กับ G Suite

ใช้ Outlook ในการจัดการอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อใน G Suite

คุณสามารถใช้ G Suite Sync for Microsoft Outlook (GSSMO) เพื่อให้อนุญาตผู้ใช้ในการจัดการอีเมล ปฏิทิน และรายชื่อติดต่อใน G Suite ของตนเองได้ใน Outlook สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ GSSMO คืออะไร

อ่านข้อความ Gmail ใน Outlook

ผู้ใช้ของคุณสามารถเข้าถึงข้อความ Gmail ของตนเองใน Outlook ได้โดยใช้โปรโตคอล IMAP โปรดดูที่อ่านข้อความ Gmail บนโปรแกรมรับส่งเมลอื่นโดยใช้ IMAP

ใช้ Exchange กับ G Suite

ใช้ปฏิทิน Exchange กับ G Suite

ถ้าผู้ใช้ต้องการใช้ปฏิทิน Exchange ต่อไป ผู้ใช้สามารถจัดการการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ใน Exchange โดยใช้ Calendar Interop ได้ Calendar Interop จะซิงค์สถานะว่าง/ไม่ว่างของผู้ใช้ใน Google Calendar กับ Exchange เพื่อให้ทุกคนมองเห็นกำหนดการของแต่ละคนได้

โปรดดูที่เริ่มต้นใช้งาน Calendar Interop

รับอีเมลในกล่องจดหมาย 2 กล่องโดยใช้การจัดส่งแบบคู่

เมื่อใช้การจัดส่งแบบคู่ ผู้ใช้จะได้รับอีเมลของตนเองในกล่องจดหมาย 2 กล่อง คุณสามารถกำหนดค่าการจัดส่งแบบคู่เพื่อส่งอีเมลไปยังกล่องจดหมาย Exchange และ Gmail ได้ การจัดส่งแบบคู่จะช่วยให้คุณได้ทดลองใช้ Gmail ภายในองค์กรก่อนที่จะย้ายผู้ใช้และข้อมูลทั้งหมดไปยัง G Suite เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเส้นทางและการส่งอีเมล

ย้ายผู้ใช้และข้อมูลทั้งหมดไปยัง G Suite

ถ้าคุณสนใจที่จะย้ายไปยัง G Suite แบบถาวร คุณสามารถใช้เครื่องมือย้ายข้อมูลของเราเพื่อโอนข้อมูลอีเมล รายชื่อติดต่อ และปฏิทินได้ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่วิธีที่ดีที่สุดในการย้ายข้อมูล 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร