Radera användare från organisationen

Den här sidan är för G Suite-administratörer som hanterar användarkonton för ett företag, en skola eller annan grupp. Sidan är även för Cloud Identity-administratörer. Om du vill ta bort ditt eget personliga Google-konto går du hit istället.

När en användare lämnar organisationen kan du radera hans eller hennes användarkonto. Som administratör kan du överföra filer och data som ägs av användaren. Filer som användaren inte äger påverkas inte. Om du inte överför innehållet till en annan användare raderas innehållet.

Om du raderar en användare

Om du raderar en användare kan personen inte få åtkomst till någon av organisationens G Suite-tjänster och följande data raderas:

 • G Suite-data – alla filtyper, Gmail och kalenderdata (förutom delade kalendrar).
 • Sites-sidor – förutom sidor som användaren har skapat i klassiska Sites. Som administratör kan du ta bort de sidorna i klassiska Sites. Mer information finns i Redigera klassiska Sites på domänen.
 • Google Arkiv: Användarens data i Arkiv raderas efter 30 dagar, oavsett om inställningarna behålls eller om aktiva spärrar fortfarande finns kvar. Data som raderats kan återställas i upp till 20 dagar. Raderad data kan tas bort permanent omedelbart. Mer information finns i Vanliga frågor om Google Arkiv.
 • Google Play – användarens utvecklarkonto för Google Play. Du kan överföra vissa appar till ett annat utvecklarkonto. Mer information finns i Överföra appar till ett annat utvecklarkonto.
 • Google Cloud Platform (GCP) – användaren har inte åtkomst till GCP-resurser. Användarens policykopplingar för identitets- och åtkomsthantering (IAM) finns kvar på de tillhörande resurserna i upp till 30 dagar. Om användaren inte är medlem i en GCP-organisation blir eventuella projekt överblivna. Mer information finns i Avstängda kontra överblivna projekt.
 • Tillgångar i varumärkeskontot – alla tillgångar som ägs av en enda användare, till exempel YouTube-kanaler. Om det finns flera ägare överförs tillgångarna till en annan ägares G Suite-konto. Om användaren är ensam ägare kan du överväga att välja en ny ägare innan du raderar användaren. Mer information finns i Hantera ditt varumärkeskonto.
 • YouTube-videor och annat innehåll som inte ingår i tjänsterna – innehåll som inte ingår i användarens tjänster, exempelvis YouTube-videor och Blogger-bloggar.
 • Cloud Identity – all data för användaren.
 • Classroom: Om du tar bort ett G Suite for Education-konto kan läraren eller eleven inte få åtkomst till Classroom eller Drive.
 • Google Grupper – användaren har inte åtkomst till tjänsten, men alla grupper som de skapade raderas inte, även om de var den enda medlemmen.

Mer information om hur du exporterar eller överför äganderätt till användardata i produkterna ovan finns i Innan du tar bort en användare (nedan). Du måste vänta tills dess att användarens konto har raderats helt från G Suite innan du kan återanvända G Suite-licensen. Det kan ta flera timmar att radera ett konto.

Innan du raderar en användare

Öppna alla   |   Stäng alla

Kontrollera att du verkligen vill ta bort personen
 • Läs Om du tar bort en användare (ovan).
 • Om du försöker lösa en kontokonflikt ska du inte radera kontot för att åtgärda problemet. En användare som nyttjar G Suite-tjänster för e-post, kalendrar och andra tjänster förlorar datan och tillgången till tjänster om kontot raderas. Se istället Om kontokonflikter.
 • Om du vill ändra en teammedlems användarnamn behöver du inte radera personens konto. Du kan skapa ett alias, ett smeknamn, för användaren. Därefter kan personen ha en e-postadress med detta namn. Se Byta namn på en användare.
Överföra en användares e-post

Om du vill överföra en användares e-post till ett annat konto gör du det innan du raderar kontot. Om du inte gör det raderas all e-post och kan inte hämtas. Mer information finns i Använda DMS för att migrera e-post mellan G Suite-konton.

Överför viktiga filer och viktig data

Du kan bara överföra filer och data som ägs av användaren. Den som du överför data till blir den nya ägaren. Filer som användaren inte äger påverkas inte. Innehåll som inte överförs till en annan användare raderas. Google Drive-filer raderas efter 20 dagar.

Här är dina alternativ för överföring av data:

 • Om du är avancerad administratör kan du överföra filerna under raderingen. Mer information finns i Radera en användare.
 • Alla administratörer kan överföra äganderätten till användarens Drive-filer, inklusive filer på delade enheter, innan användaren raderas. Mer information finns i Överföra Drive-filer till en ny ägare.
 • Om du är avancerad administratör och raderar flera användare kan du exportera användarnas data med ett verktyg. Mer information finns i Exportera organisationens data.
 • Du kan också tillåta användarna att exportera sin egen data. Om du vill konfigurera detta läser du Aktivera eller inaktivera Takeout för användarna och ber sedan användarna att läsa igenom och slutföra stegen i Ladda ned data.
Överföra delade kalendrar

Användarens primära kalender raderas efter 20 dagar. Delade kalendrar raderas inte. Om du vill överföra äganderätten till delade kalendrar ger du en annan användare behörighet att göra ändringar och hantera delning på den delade kalendern. Mer information finns i Dela din kalender med någon.

Ställ in autosvar och vidarebefordra e-post från deras e-postadress
 1. Logga in på Googles administratörskonsol och följ stegen för att Återställa användarens lösenord.
 2. Logga in som användaren.
 3. Vidarebefordra deras meddelanden i Gmail. Mer information finns i Vidarebefordra Gmail-meddelanden automatiskt till ett annat konto.
 4. Konfigurera ett autosvarmeddelande. Se Slå på eller av autosvar.

Du kan till exempel skriva ”Den här adressen används inte längre, men ditt meddelande har tagits emot och vidarebefordrats till din nya kontakt” i ämnesraden.

Kontrollera om du har e-post för företag från G Suite

Mer information finns i Registrera dig för e-post för företag från G Suite?

Varning! Om du tar bort kontot för någon som har registrerat sig för e-post för företag från G Suite med ett personligt Gmail-konto tas den borttagna användarens åtkomst till det personliga kontot bort. Om användaren har köpt en domän för kontot via Google Domains kan du inte längre hantera den domänen heller. Du måste överföra domänen till ett annat Google Domains-konto för att få tillgång till den igen.

Överföra en klass till en ny ägare

Om du raderar en lärare i Classroom kan du överföra personens klasser till andra lärare. Mer information finns i Överföra en klass till en ny ägare.

Radera användare

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Användare på startsidan för administratörskonsolen.
 3. (Valfritt) Så här tar du bort en enskild användare:
  1. Leta reda på användaren i listan Användare. Mer information finns i hitta ett användarkonto.
  2. Peka på användaren som du vill ta bort och klicka på Mer följt av Radera användare.
 4. (Valfritt) Så här raderar du flera användare:
  1. I listan Användare markerar du rutan bredvid varje användare som du vill radra.
  2. Klicka på Mer följt av Radera markerade användare högst upp på sidan.

   Tips! Om alla användare tillhör samma organisationsenhet väljer du den till vänster för att lättare hitta användarna.

 5. Om du är en delegerad administratör (inte en avancerad administratör) markerar du kryssrutorna för att bekräfta att har förstått följderna av att radera kontot.
 6. (Valfritt, enbart för avancerade administratörer) Så här överför du äganderätten för användarinnehåll:
  1. Markera rutorna bredvid önskade alternativ.
  2. I rutan Överför till anger du de första tecknen i användarens namn eller e-postadress som du vill överföra filerna till. Markera kontot som du vill ha.
 7. Klicka på Radera användare.

När all data har överförts och kontot har raderats skickar vi ett e-postmeddelande till de kontakter du konfigurerade i Företagsprofil följt av Profil följt av Kontaktuppgifter.

Återställa raderade användare

Du kan återställa ett nyligen raderat konto i upp till 20 dagar. Mer information finns i Återställa en användare som nyss har raderats.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?