Een gebruiker blokkeren

U kunt de toegang van een gebruiker tot de Google-services van uw organisatie tijdelijk blokkeren, door het gebruikersaccount op te schorten. Hierdoor wordt niet het profiel van de gebruiker verwijderd, noch gegevens zoals documenten, agenda-evenementen of e-mailberichten. De gebruiker kan echter niet meer inloggen bij het account, en nieuwe e-mails en agenda-uitnodigingen worden geblokkeerd. Gedeelde documenten, agenda's of andere bestanden blijven beschikbaar voor andere bijdragers. Nadat u een gebruiker heeft geblokkeerd, kunt u altijd het account herstellen.

De kosten voor gebruikerslicenties blijven van toepassing op geblokkeerde gebruikers.

Als u de gebruiker blokkeert terwijl hij bezig is met een chat of een Hangout, kan hij blijven meedoen tot de sessie afgelopen is.

Ga als volgt te werk om een gebruiker te blokkeren:

  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
  2. Ga naar het gebruikersaccount.
  3. Klik op de rij van de gebruiker om zijn informatiepagina weer te geven.
  4. Open het menu onder de foto van de gebruiker en selecteer Gebruiker blokkeren.
  5. Klik op de knop om de opschorting te bevestigen.