Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Een gebruiker opschorten

U kunt de toegang van een gebruiker tot de Google-services van uw organisatie tijdelijk blokkeren, door het gebruikersaccount op te schorten. Hierdoor wordt niet het profiel van de gebruiker verwijderd, noch gegevens zoals documenten, agenda-evenementen of e-mailberichten. De gebruiker kan echter niet meer inloggen op het account, en nieuwe e-mails en agenda-uitnodigingen worden geblokkeerd. Gedeelde documenten of andere bestanden blijven beschikbaar voor bijdragers. Nadat u een gebruiker heeft opgeschort, kunt u altijd het account herstellen.

De kosten voor gebruikerslicenties blijven van toepassing op opgeschorte gebruikers.

Als u de gebruiker opschort terwijl hij bezig is met een chat of een Hangout, kan hij blijven meedoen tot de sessie afgelopen is.

Ga als volgt te werk om een gebruiker op te schorten:

  1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
  2. Klik op Gebruikers.
  3. Klik in de gebruikerslijst voor de gebruiker die u wilt wijzigen op Settings en kies Opschorten.
  4. Klik om het opschorten te bevestigen op Gebruiker opschorten.

Gebruikt u een teamaccount? Meer informatie over het opschorten van een gebruiker die uw organisatie heeft verlaten.

Was dit artikel nuttig?
Log in op uw account

Krijg accountspecifieke hulp door in te loggen met het e-mailadres van uw Apps for Work-account, of krijg meer informatie over hoe u aan de slag kunt met Apps for Work.