การแจ้งเตือน

Duet AI เปลี่ยนเป็น Gemini สำหรับ Google Workspace แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตั้งค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ

เมื่อผู้ใช้ของคุณเปิดข้อความอีเมล Gmail จะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ Google เพื่อแสดงภาพที่อาจรวมในข้อความดังกล่าว วิธีนี้จะช่วยป้องกันผู้ใช้และโดเมนจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ใช้ภาพ

เนื่องจากมีการใช้พร็อกซีรูปภาพ ลิงก์ไปยังรูปภาพที่อ้างอิง IP ภายในและคุกกี้อาจไม่ปรากฏในบางครั้ง การตั้งค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงลิงก์ที่เสียไปยังรูปภาพได้โดยสร้างและเก็บรักษารายการที่อนุญาตของ URL ภายในที่จะข้ามการป้องกันพร็อกซี

เมื่อกำหนดค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL คุณจะระบุชุดของโดเมนและส่วนนำหน้าเส้นทางที่จะใช้ในการระบุ URL กลุ่มขนาดใหญ่ได้ โปรดดูตัวอย่างจากหลักเกณฑ์ด้านล่าง

กำหนดค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ คอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google

    ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบ (ที่ไม่ลงท้ายด้วย @gmail.com)

  2. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ไปที่เมนู จากนั้น แอปจากนั้นGoogle Workspaceจากนั้นGmailจากนั้นการเข้าถึงของผู้ใช้ปลายทาง
  3. เลือกองค์กรระดับบนสุดจากทางด้านซ้าย
  4. เลื่อนไปที่ส่วนรายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ
  5. ป้อนรูปแบบรายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ URL ที่ตรงกันจะข้ามพร็อกซีของรูปภาพ ดูหลักเกณฑ์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและวิธีการ
  6. คลิกบันทึกด้านล่าง

โดยคุณจะติดตามการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้าได้ในบันทึกการตรวจสอบของคอนโซลผู้ดูแลระบบ

คำแนะนำสำหรับการใช้การตั้งค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ

ข้อควรพิจารณาด้านความปลอดภัย

ปรึกษาทีมงานด้านการรักษาความปลอดภัยก่อนกำหนดการตั้งค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ เมื่อคุณเลือกที่จะข้ามการป้องกันรายการที่อนุญาตของพร็อกซีรูปภาพ ผู้ใช้และโดเมนของคุณอาจมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยหากไม่ได้ใช้งานด้วยความระมัดระวัง

โดยทั่วไป หากคุณมีโดเมนที่ต้องตรวจสอบสิทธิ์ผ่านคุกกี้ และหากโดเมนนั้นได้รับการควบคุมโดยผู้ดูแลระบบภายในองค์กรและเชื่อถือได้แน่นอน การเพิ่ม URL ดังกล่าวในรายการที่อนุญาตน่าจะไม่ทำให้โดเมนของคุณเสี่ยงต่อการโจมตีโดยใช้รูปภาพ

ข้อสำคัญ: ไม่แนะนำให้ปิดใช้งานพร็อกซีรูปภาพ ตัวเลือกนี้มีไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ดูแลระบบ แต่การปิดใช้งานพร็อกซีรูปภาพอาจทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยงต่อการโจมตีที่เป็นอันตราย

การป้อนรูปแบบ URL รูปภาพ

เมื่อต้องการใช้รายการที่อนุญาตของ URL ภายในที่ข้ามการป้องกันของพร็อกซี ให้ป้อนรูปแบบ URL รูปภาพในการตั้งค่ารายการที่อนุญาตของพร็อกซี URL รูปภาพ URL ที่ตรงกันจะข้ามพร็อกซีภาพ

รูปแบบนี้จะรวมสคีม โดเมน และเส้นทางได้ รูปแบบนี้จะต้องมีเครื่องหมายทับ (/) อยู่ระหว่างโดเมนและเส้นทางเสมอ ถ้ารูปแบบ URL ระบุสคีม สคีมและโดเมนจะต้องตรงกันทั้งหมด มิฉะนั้น โดเมนจะจับคู่ค่าที่ต่อท้าย URL ได้บางส่วน เช่น รูปแบบ /google.com ตรงกับ www.google.com แต่ไม่ตรงกับ gle.com รูปแบบ URL จะระบุเส้นทางที่ตรงกับคำนำหน้าเส้นทางได้

หมายเหตุ:

  • โปรดป้อนชื่อโดเมนของคุณตามจริงเมื่อป้อนรูปแบบ URL รูปภาพ
  • โปรดใส่เครื่องหมายทับ (/) ต่อท้ายชื่อโดเมนเสมอ

ตัวอย่างของรูปแบบ URL ของรูปภาพ

รูปแบบต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้น

รูปแบบต่อไปนี้

http://rule_fixed_scheme_domain.com/
rule_flex_scheme_domain.com/
rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/

... จะจับคู่ URL ต่อไปนี้

http://rule_fixed_scheme_domain.com/
http://rule_fixed_scheme_domain.com/test.jpg?foo=bar#frag
http://rule_fixed_scheme_domain.com
rule_flex_scheme_domain.com/
t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
http://t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
https://t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/people

หมายเหตุ: คุณจะระบุสคีมของ URL (http://) หรือไม่ก็ได้ หากไม่ระบุสคีม รูปแบบจะจับคู่กับสคีมใดก็ได้ และจะจับคู่แบบบางส่วนกับส่วนต่อท้ายโดเมน

การแสดงตัวอย่างรูปแบบ URL รูปภาพ
คลิกแสดงตัวอย่างเพื่อดูว่า URL ตรงกับรูปแบบ URL รูปภาพที่คุณตั้งค่าไว้หรือไม่ หาก URL รูปภาพตรงกับรูปแบบ คุณจะเห็นข้อความยืนยัน หาก URL รูปภาพไม่ตรงกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก