Konfigurera en lista över godkända bildwebbadresser för proxy

När användarna öppnar e-postmeddelanden används Googles säkra proxyservrar i Gmail för att visa bilder som kan finnas i meddelandena. Detta skyddar dina användare och din domän mot bildbaserade säkerhetsrisker.

På grund av bildproxyn bryts ibland länkar till bilder som är beroende av interna IP-adresser och cookies. Med inställningen för godkända bildwebbadresser för proxy kan du undvika brutna länkar till bilder genom att skapa och underhålla en vitlista med interna webbadresser som kringgår proxyskydd.

När du konfigurerar listan över godkända bildwebbadresser för proxy kan du ange en uppsättning domäner och sökvägsprefix som kan användas för att ange stora grupper av webbadresser. Se riktlinjerna nedan för exempel.

Konfigurera en lista över godkända bildwebbadresser för proxy

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Apparföljt avG Suiteföljt avGmailföljt avÅtkomst för slutanvändare på startsidan för administratörskonsolen.

  Tips! Rulla längst ned på Gmail-sidan för att se Slutanvändaråtkomst.

 3. Välj organisationsenheten på toppnivå till vänster.
 4. Bläddra till avsnittet Lista över godkända proxyer för bildwebbadress.
 5. Ange mönster för listan över godkända bildwebbadresser för proxy. Matchande webbadresser kringgår bildproxyn. Se riktlinjerna nedan för mer information och anvisningar.
 6. Klicka på Spara längst ned.

Du kan spåra tidigare ändringar i administratörskonsolens granskningslogg.

Riktlinjer för tillämpning av inställningen Proxy/vitlista för bildwebbadress

Säkerhetsaspekter

Kontakta säkerhetsteamet innan du konfigurerar inställningen för listan över godkända bildwebbadresser för proxy. Beslutet att kringgå bildproxyskydd kan utsätta dina användare och din domän för säkerhetsrisker om verktyget inte används med omsorg.

Generellt gäller att om du har en domän som kräver autentisering via cookies, och om den domänen kontrolleras av en administratör i din organisation och är helt tillförlitlig, så bör inte din domän utsättas för bildbaserade attacker om webbadressen vitlistas.

Viktigt! Du bör inte inaktivera bildproxyn. Alternativet finns för att ge administratörer ökad flexibilitet, men om du inaktiverar bildproxyn kan dina användare vara sårbara för angrepp.

Ange bildwebbadressmallar

Ange bildwebbadressmallar i inställningen Proxy/vitlista för bildwebbadress för att upprätthålla en vitlista av interna webbadresser som ska kringgå proxyskydd. Matchande webbadresser kringgår bildproxyn.

En mall kan innehålla schemat, domänen och en sökväg. Mallen måste alltid ha / (snedstreck) mellan domän och sökväg. Om webbadressmallen anger ett schema måste schemat och domänen helt stämma överens. Annars kan domänen delvis matcha webbadressuffixet. Mönstret google.com matchar till exempel www.google.com, men inte gle.com. I webbadressmallen kan en sökväg anges som matchas mot sökvägsprefixet.

Obs!

 • Använd ditt faktiska domännamn när du anger bildwebbadressmallen.
 • Inkludera alltid ett avslutande snedstreck (/) efter domännamnet.

Exempel på webbadressmönster för bild

Följande mallar är bara exempel.

Följande mallar:

http://rule_fixed_scheme_domain.com/
rule_flex_scheme_domain.com/
rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/

... matchar följande webbadresser:

http://rule_fixed_scheme_domain.com/
http://rule_fixed_scheme_domain.com/test.jpg?foo=bar#frag
http://rule_fixed_scheme_domain.com
rule_flex_scheme_domain.com/
t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
http://t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
https://t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/people

Obs! Webbadresschemat (http://) är valfritt. Om schemat utelämnas kan mallen matcha alla scheman och tillåta delmatchningar på domänsuffixet.

Förhandsgranska bildwebbadressmallarna
Klicka på Förhandsgranskning för att se om webbadresserna matchar bildwebbadressmallarna som du har angett. Om bildwebbadressen matchar en mall visas ett bekräftelsemeddelande. Om bildwebbadressen inte matchar visas ett felmeddelande.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?