Konfigurowanie białej listy adresów URL serwera proxy obrazów

Gdy użytkownicy otwierają e-maile, Gmail korzysta z bezpiecznych serwerów proxy Google do obsługi obrazów, które mogą znajdować się w tych wiadomościach. Chroni to użytkowników i domenę przed lukami w zabezpieczeniach związanymi z obrazami.

Działanie serwera proxy obrazów może powodować, że niektóre zależne od wewnętrznych adresów IP i plików cookie linki do obrazów mogą nie działać. Ustawienie „Biała lista URL-i serwera proxy obrazów” pozwala uniknąć niedziałających linków do obrazów przez tworzenie i utrzymywanie białej listy wewnętrznych adresów URL, które pomijają ochronę serwera proxy.

Po skonfigurowaniu białej listy URL-i serwera proxy obrazów możesz podać zestaw domen i prefiks ścieżki, dzięki którym można określać duże grupy adresów URL. Przykłady znajdziesz w poniższych wskazówkach.

Konfigurowanie ustawienia białej listy adresów URL serwera proxy obrazów:

 1. Zaloguj się w Konsola administracyjna Google.

  Użyj swojego konta administratora (adres nie kończy się na @gmail.com).

 2. Na stronie głównej w konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje a potem Google Workspace a potem Gmail a potem Dostęp użytkowników.

  Wskazówka: jeśli nie widzisz opcji Dostęp użytkowników, przewiń stronę Gmaila na sam dół.

 3. Po lewej wybierz organizację najwyższego poziomu.
 4. Przewiń stronę do sekcji Biała lista URL-i serwera proxy obrazów.
 5. Podaj wzorce białej listy URL-i serwera proxy obrazów. W przypadku pasujących URL-i serwer proxy obrazów będzie pomijany. Więcej informacji i instrukcji znajdziesz w poniższych wskazówkach.
 6. Kliknij Zapisz u dołu strony.

Wcześniejsze zmiany możesz prześledzić w Dzienniku kontroli konsoli administracyjnej.

Wskazówki związane ze stosowaniem ustawienia białej listy URL-i serwera proxy obrazów

Bezpieczeństwo

Przed skonfigurowaniem ustawienia białej listy adresów URL serwera proxy obrazów skonsultuj się z zespołem zajmującym się zabezpieczeniami. Nieostrożne pomijanie białej listy adresów URL serwera proxy obrazów może narazić użytkowników i domenę na niebezpieczeństwo.

Z reguły w domenach kontrolowanych przez zaufanego administratora będącego członkiem organizacji, w których wymagane jest uwierzytelnianie przy użyciu plików cookie, skonfigurowanie białej listy URL-i nie powinno narażać domeny na ataki z wykorzystaniem obrazów.

Uwaga: wyłączanie serwera proxy obrazów nie jest zalecane. Ta opcja jest udostępniana, aby zapewnić administratorom elastyczność, ale wyłączenie serwera proxy obrazów może narazić użytkowników na złośliwe ataki.

Wpisywanie wzorców URL obrazów

Aby utworzyć białą listę adresów URL, które będą pomijały zabezpieczenie serwerem proxy, wpisz wzorce URL obrazów w ustawieniu Biała lista URL-i serwera proxy obrazów. W przypadku pasujących URL-i serwer proxy obrazów będzie pomijany.

Wzorzec może zawierać schemat, nazwę domeny i ścieżkę. Nazwa domeny i ścieżka we wzorcu zawsze muszą być oddzielone ukośnikiem (/). Jeśli wzorzec URL określa schemat, to musi on całkowicie odpowiadać nazwie domeny. Inne wzorce mogą być częściowo zgodne z sufiksem URL-a. Na przykład wzorzec google.com pasuje do adresu www.google.com, ale nie do adresu gle.com. Wzorzec URL może określać ścieżkę dopasowywaną do prefiksu ścieżki.

Uwagi:

 • W prawdziwych wzorcach URL obrazów musisz wpisać rzeczywistą nazwę domeny.
 • Zawsze dołączaj ukośnik (/) po nazwie domeny.

Przykłady wzorców URL obrazów

Poniższe wzorce stanowią tylko przykłady.

Poniższe wzorce:

http://rule_fixed_scheme_domain.com/
rule_flex_scheme_domain.com/
rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/

...pasują do następujących URL-i:

http://rule_fixed_scheme_domain.com/
http://rule_fixed_scheme_domain.com/test.jpg?foo=bar#frag
http://rule_fixed_scheme_domain.com
rule_flex_scheme_domain.com/
t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
http://t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
https://t.rule_flex_scheme_domain.com/test.jpg
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/people

Uwaga: schemat adresu URL (http://) jest opcjonalny. Pominięcie go we wzorcu powoduje, że ten wzorzec może być dopasowany do dowolnego schematu i umożliwia częściowe dopasowywanie do sufiksu domeny.

Wyświetlanie podglądu wzorców URL obrazów
Kliknij Podgląd, aby sprawdzić, czy adresy URL pasują do ustawionych wzorców URL obrazów. Jeśli URL obrazu pasuje do wzorca, zobaczysz komunikat z potwierdzeniem. Jeśli URL obrazu nie pasuje do wzorca, pojawi się komunikat o błędzie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem