Een witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's instellen

Wanneer uw gebruikers e-mails openen, gebruikt Gmail de beveiligde proxyservers van Google om afbeeldingen weer te geven die in deze berichten staan. Hiermee worden uw gebruikers en uw domein beschermd tegen beveiligingsproblemen die kunnen worden veroorzaakt door afbeeldingen.

Vanwege deze afbeeldingsproxy werken links naar afbeeldingen die afhankelijk zijn van interne IP-adressen en cookies soms niet. Met de instelling 'Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's' kunt u verbroken links naar afbeeldingen voorkomen door een witte lijst met interne URL's te maken die de proxybeveiliging overslaan.

Wanneer u de instelling 'Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's' configureert, kunt u een reeks domeinen opgeven en een padvoorvoegsel dat kan worden gebruikt om grote groepen URL's te specificeren. Bekijk de richtlijnen hieronder voor voorbeelden.

De instelling 'Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's' configureren:

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Appsand thenGoogle Workspaceand thenGmailand thenToegang voor eindgebruikers.

  Tip: Scroll naar beneden op de pagina Gmail om 'Toegang voor eindgebruikers' te zien.

 3. Selecteer links de organisatie op het hoogste niveau.
 4. Scroll naar het gedeelte Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's.
 5. Voer patronen in voor de witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's. Overeenkomende URL's slaan de afbeeldingsproxy over. Bekijk de richtlijnen hieronder voor meer informatie en instructies.
 6. Klik onderaan op Opslaan.

U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht volgen in het Controlelogboek van de beheerdersconsole.

Richtlijnen voor het toepassen van de instelling 'Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's'

Beveiligingsoverwegingen

Overleg met uw beveiligingsteam voordat u de instelling 'Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's' configureert. Als de beslissing om de proxybeveiliging voor afbeeldingen over te slaan niet zorgvuldig wordt genomen, kan dit betekenen dat uw gebruikers en uw domein gevoeliger zijn voor beveiligingsrisico's.

Over het algemeen geldt het volgende: als u een domein heeft dat een cookie nodig heeft voor verificatie, en dat domein wordt beheerd door een beheerder binnen uw organisatie, en dat domein wordt volledig vertrouwd, dan zou er geen gevaar van aanvallen via afbeeldingen moeten zijn als u die URL op de witte lijst neerzet.

Belangrijk: Het wordt afgeraden de afbeeldingsproxy uit te schakelen. Deze optie is beschikbaar om beheerders flexibiliteit te bieden, maar het uitschakelen van de afbeeldingsproxy maakt uw gebruikers kwetsbaar voor aanvallen.

URL-patronen voor afbeeldingen invoeren

Als u een witte lijst wilt bijhouden van interne URL's die de proxybeveiliging overslaan, voert u de URL-patronen van de afbeeldingen in de instelling 'Witte lijst voor de proxy van afbeeldings-URL's' in. Overeenkomende URL's slaan de afbeeldingsproxy over.

Een patroon kan het schema, het domein en een pad bevatten. In het patroon moet altijd een '/' (slash) staan tussen het domein en het pad. Als er een schema in het URL-patroon staat, moeten het schema en het domein volledig overeenkomen. Anders kan het domein deels overeenkomen met het achtervoegsel van de URL. Het patroon /google.com komt bijvoorbeeld overeen met www.google.com, maar niet met gle.com. Het URL-patroon kan een pad specificeren dat overeenkomt met het voorvoegsel van het pad.

Opmerkingen:

 • Voer uw echte domeinnaam in als u het URL-patroon voor afbeeldingen invoert.
 • Voeg altijd een '/' (slash) toe na de domeinnaam.

Voorbeelden van URL-patronen voor afbeeldingen

De volgende patronen zijn slechts voorbeelden.

De volgende patronen:

http://rule_fixed_scheme_domein.com/
rule_flex_scheme_domein.com/
rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/

... komen overeen met de volgende URL's:

http://rule_fixed_scheme_domein.com/
http://rule_fixed_scheme_domein.com/test.jpg?foo=bar#frag
http://rule_fixed_scheme_domein.com
rule_flex_scheme_domein.com/
t.rule_flex_scheme_domein.com/test.jpg
http://t.rule_flex_scheme_domein.com/test.jpg
https://t.rule_flex_scheme_domein.com/test.jpg
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/
http://rule_fixed_subpath.com/cgi-bin/mensen

Opmerking: Het URL-schema (http://) is optioneel. Als het schema wordt weggelaten, kan het patroon overeenkomen met elk schema. Als het deels overeenkomt met het achtervoegsel van het domein, wordt dit ook toegestaan.

Een voorbeeld van de URL-patronen voor afbeeldingen bekijken
Klik op Voorbeeld om te controleren of de URL's overeenkomen met de URL-patronen voor afbeeldingen die u heeft ingesteld. Als de afbeeldings-URL overeenkomt met een patroon, ziet u een bevestigingsbericht. Als de afbeeldings-URL niet overeenkomt, ziet u een foutmelding.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen