E-mailmeldingen voor beheerders en door het systeem gedefinieerde regels

Als beheerder van uw organisatie kunt u e-mailmeldingen voor beheerders krijgen als er een belangrijke gebeurtenis plaatsvindt in uw organisatie, zoals een verdachte inlogpoging, een gecompromitteerd mobiel apparaat of wanneer een andere beheerder instellingen wijzigt.

E-mailmeldingen voor beheerders worden gebaseerd op door het systeem gedefinieerde regels op de pagina Regels. U maakt geen door het systeem gedefinieerde regels. Dit zijn standaardregels die worden geleverd door Google. Elke door het systeem gedefinieerde regel bevat een standaardreeks met voorwaarden. U geeft op welke acties moeten worden uitgevoerd als aan de voorwaarden wordt voldaan. Een regel is gewoon een manier om te zeggen: als x gebeurt, moet y automatisch worden gedaan.

Op de pagina Regels kunt u een lijst met door het systeem gedefinieerde regels bekijken. U kunt ze ook bewerken, bijvoorbeeld om meldingen aan of uit te zetten, e-mailmeldingen te sturen, meldingen naar het meldingencentrum te sturen of het ernstniveau te wijzigen (Laag, Gemiddeld of Hoog).

Zie Beveiligingsregels maken, bewerken en bekijken voor meer informatie over door het systeem gedefinieerde regels en andere typen beveiligingsregels. Zie ook Rapportregels maken, bewerken en bekijken, en meldingen instellen.

E-mailmeldingen en door het systeem gedefinieerde regels bekijken en bewerken

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met een account met hoofdbeheerdersrechten (eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Regels.
 3. Klik op de pagina Regels op Een filter toevoegen.
 4. Selecteer Regeltype in het dropdownmenu.
 5. Vink het vakje aan voor Door systeem gedefinieerd.
 6. Klik op TOEPASSEN.
  Er wordt een lijst met door het systeem gedefinieerde regels weergegeven.
 7. Selecteer een van de regels in de lijst door op de tabelrij voor die regel te klikken, bijvoorbeeld de regel Apparaat gecompromitteerd.
  Op de pagina Regelgegevens kunt u de voorwaarden en acties voor de regel bekijken. U kunt bijvoorbeeld controleren of e-mailmeldingen zijn ingeschakeld en de ontvangers voor die e-mailmeldingen bevestigen.
 8. Klik op REGEL BEWERKEN.
 9. Klik op VOLGENDE: VOORWAARDEN BEKIJKEN.
 10. Klik op VOLGENDE: ACTIES TOEVOEGEN.
  Op de pagina Acties kunt u de ernst van de melding wijzigen in Hoog, Gemiddeld of Laag, een melding naar het meldingencentrum laten sturen als aan de voorwaarden van de regel wordt voldaan, e-mailmeldingen voor beheerders instellen en ontvangers voor die meldingen opgeven.
 11. Klik op VOLGENDE: CONTROLEREN.
 12. Controleer de geüpdatete regelgegevens en klik vervolgens op REGEL UPDATEN.

Opmerking:

 • Op de pagina Regels wordt een door het systeem gedefinieerde regel weergegeven als Inactief als u meldingen voor die regel heeft uitgezet.
 • Als u meldingen aanzet voor een regel, krijgt u een e-mail elke keer dat wordt voldaan aan de voorwaarden van die regel, met een maximum van 25 e-mails per 2 uur.
 • Sommige meldingen zijn beperkt of niet beschikbaar als u een externe SSO-lDP gebruikt.

Typen beheerdersmeldingen op basis van door het systeem gedefinieerde regels

Meldingen van gebruikersactiviteit
 • Installatie van Cloud SQL voor App Maker: Een gebruiker heeft gevraagd of er een Google Cloud SQL-instantie kan worden ingesteld om te gebruiken met App Maker.
 • Melding over apps-uitval: U vindt informatie over nieuwe, geüpdatete of opgeloste problemen met app-uitval op het statusdashboard (alleen Google Workspace)
 • Mogelijke spoofing van werknemers in Gmail: Binnenkomende berichten waarvan de naam van de afzender in uw Google Workspace-directory staat, maar waarbij de e-mail niet afkomstig is uit de domeinen of domeinaliassen van uw bedrijf.
 • Gelekt wachtwoord: Google heeft gedetecteerd dat gehackte inloggegevens zijn gebruikt, waardoor het wachtwoord van de gebruiker moest worden gereset.
 • Verdacht bericht gemeld: Een afzender heeft berichten naar uw domein gestuurd die gebruikers hebben gemarkeerd als spam.
 • Verdachte programmatische inlogpoging: Google heeft verdachte inlogpogingen gedetecteerd van apps of computerprogramma's.
 • Verdachte inlogpoging: Google heeft een inlogpoging gedetecteerd die niet overeenkomt met het normale gedrag van een gebruiker, zoals wanneer er wordt ingelogd vanaf een ongewone locatie.
 • Verdacht bericht gemeld: Een afzender heeft berichten naar uw domein gestuurd die gebruikers hebben gemarkeerd als spam.
 • Wachtwoord gebruiker gewijzigd: Het wachtwoord van een gebruiker is gewijzigd.
 • Nieuwe gebruiker toegevoegd: Er is een nieuwe gebruiker toegevoegd aan het domein.
 • Gebruiker verwijderd: Een gebruiker is verwijderd uit het domein.
 • Gebruiker opgeschort (door beheerder): Een gebruiker is opgeschort door een beheerder.
 • Gebruiker opgeschort (melding Google-identiteit): Google heeft verdachte activiteit gedetecteerd en het account opgeschort.
 • Gebruiker opgeschort wegens verdachte activiteit: Google heeft het account van een gebruiker opgeschort omdat er een mogelijke hackpoging is gedetecteerd.
 • Gebruiker opgeschort wegens verzenden van spam: Google heeft verdachte activiteit gedetecteerd, zoals het versturen van spam, en heeft het account opgeschort.
 • Gebruiker opgeschort wegens verzenden van spam via relayservice: Google heeft verdachte activiteit gedetecteerd, zoals het verzenden van spam via een SMTP-relayservice, en heeft het account opgeschort.
 • Gebruiker heeft beheerdersrechten gekregen: Een gebruiker heeft beheerdersrechten gekregen.
 • Beheerdersrechten gebruiker ingetrokken: De beheerdersrechten van een gebruiker zijn ingetrokken.
 • Opgeschorte gebruiker geactiveerd: Een opgeschorte gebruiker is weer geactiveerd door een beheerder.
 • Door gebruiker gemelde phishing: Een afzender heeft berichten naar uw domein gestuurd die gebruikers hebben geclassificeerd als spam.
Meldingen van activiteiten op mobiele apparaten
 • Apparaat gecompromitteerd: Informatie over apparaten in uw domein met de status Gecompromitteerd.
 • Verdachte apparaatactiviteit: Informatie als apparaatgegevens, zoals de apparaat-ID, het serienummer, het apparaattype of de apparaatfabrikant zijn geüpdatet.
Meldingen van e-mailactiviteit (alleen Google Workspace)
 • Exchange-logboekfout: Fouten met Exchange-logboeken die zorgen dat e-mailverkeer dat wordt gegenereerd door gebruikers van de Microsoft Exchange-server juist wordt gearchiveerd in Google Vault.
 • Malwarebericht gedetecteerd na de bezorging: Berichten die na de bezorging worden gedetecteerd als malwareberichten, zijn automatisch opnieuw geclassificeerd.
 • Phishing in inboxen wegens slechte witte lijst: Berichten die door de Gmail-filters als spam zijn geclassificeerd, zijn bezorgd in de inbox van gebruikers vanwege instellingen voor de witte lijst in de Google-beheerdersconsole die de spamfilters van Gmail overschrijven.
 • Phishingbericht gedetecteerd na de bezorging: Berichten die na de bezorging worden gedetecteerd als phishingberichten, zijn automatisch opnieuw geclassificeerd.
 • Bezorging beperkt voor ontvanger: Als er veel e-mails tegelijk binnenkomen, kan dit betekenen dat er een schadelijke aanval wordt uitgevoerd of dat een instelling verkeerd is geconfigureerd.
 • Smarthost-fout: Als u een smarthost instelt voor binnenkomende of uitgaande e-mails, krijgt u deze melding als een groot aantal berichten niet kan worden bezorgd bij een van uw smarthost-servers.
 • Piek in door gebruikers gerapporteerde spam: Een ongewoon groot aantal berichten van een bepaalde afzender is door gebruiker gemarkeerd als spam.
 • TLS-fout: Berichten waarvoor Transport Layer Security (TLS) is vereist, kunnen niet worden bezorgd.
Meldingen als instellingen zijn gewijzigd door andere beheerders
 • Agenda-instellingen gewijzigd (alleen Google Workspace): Een beheerder heeft de instellingen van Google Workspace Agenda gewijzigd.
 • Gegevensexport van domein in gang gezet: Een hoofdgebruiker van uw Google-account is begonnen met de export van gegevens uit uw domein.
 • Drive-instellingen gewijzigd (alleen Google Workspace): Een beheerder heeft de instellingen van Google Workspace Drive gewijzigd.
 • E-mailinstellingen gewijzigd (alleen Google Workspace): Een beheerder heeft de instellingen van Google Workspace Gmail gewijzigd.
 • Mobiele instellingen gewijzigd: Een beheerder heeft de instellingen voor mobiel beheer gewijzigd.
Algemene beveiligingsgerelateerde meldingen
 • Google Operations: Informatie over beveiligings- en privacyproblemen die van invloed zijn op uw Google Workspace-services.
 • Door de overheid gesteunde aanvallen: Waarschuwingen over mogelijke door de overheid gesteunde aanvallen.


Google, Google Workspace en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
73010
false