Google Cloudprinter instellen op een Windows-printserver

Dit artikel is bestemd voor IT-beheerders die Google Cloudprinter instellen op hun Windows® printservers. Als u voor het eerst met Cloudprinter werkt, bekijk dan Google Cloudprinter-services.

Als u een Windows-printserver heeft, of een ander Windows-apparaat dat 24 uur per dag aanstaat en dat u wilt gebruiken voor het routeren van printopdrachten, kunt u de Google Cloudprinter-connector uitvoeren als Windows-service. Hierdoor kunnen gebruikers in uw organisatie naar de oude printer(s) van uw organisatie printen vanaf Chrome-apparaten en andere webgebaseerde apparaten. Als u de connector als service uitvoert, betekent dit dat Cloudprinter altijd is ingeschakeld, omdat het wordt uitgevoerd op de servers van uw organisatie. Het kan worden gebruikt naast uw huidige printoplossing.

Opmerking: Gebruikers moeten zijn ingelogd op het apparaat met de service Google Cloudprinter voor Windows voordat ze kunnen afdrukken met de oude printers.

Voordat u begint

Controleer het volgende voordat u de service Google Cloudprinter voor Windows start:

  • Een aantal van de printers in uw bedrijf is niet klaar voor Google Cloudprinter.
  • U heeft een Windows-printserver of een ander Windows-apparaat dat 24 uur per dag aanstaat en dat u wilt gebruiken voor het routeren van printopdrachten.
  • Google Chrome 27+ is geïnstalleerd voor alle gebruikers. De connector wordt uitgevoerd als een andere gebruiker en moet toegang hebben tot Chrome. Chrome zou te vinden moeten zijn onder programfiles\Google\Chrome.

Ondersteunde platforms

In dit artikel ziet u welke platforms worden ondersteund voor Google Cloudprinter.

De service Google Cloudprinter voor Windows starten

  1. Download en installeer Google Chrome.
  2. Volg deze instructies om printers toe te voegen en te configureren.
  3. Controleer of de te verwachten printers beschikbaar zijn op de beheerpagina.

De service Google Cloudprinter voor Windows verwijderen

Als u de service Google Cloudprinter voor Windows wilt verwijderen, opent u het configuratiescherm in Windows en verwijdert u de Google Cloudprinter-service.

Problemen oplossen

  • U kunt vanaf stap twee van de installatie de service starten, stoppen, registreren en uitschrijven.
  • U kunt tijdens het registreren van de service logboeken inschakelen. Deze logboeken zijn te vinden via C:\Users\<USER>\AppData\Local\Google\Cloud Print Service\chrome_debug.log (voor Windows 7)

Heeft u vragen?

Moet ik een lokaal beheerdersaccount (niet een domeinbeheerdersaccount) gebruiken om de Google Cloudprinter-service te installeren op een Windows 2008\2012-server?

U moet de rechten hebben om de Windows-printshares te kunnen weergeven en ermee te kunnen afdrukken. Als dit lokaal aangesloten printers zijn, is een lokaal beheerdersaccount geen probleem. Als dit netwerkprinters zijn, moet u de rechten hebben om printopdrachten te kunnen verzenden en verwijderen.

Wordt de Google Cloudprinter-service uitgevoerd als lokaal systeem, zodat geen service-account nodig is?

De installatie van Cloudprinter volgens de instructies in dit artikel zorgt ervoor dat Cloudprinter wordt uitgevoerd als het Windows-account dat u specificeert tijdens het instellen van de service Google Cloudprinter voor Windows.

Wat zijn de minimale vereiste Windows-rechten voor dit service-account?

Een Windows-service- of gebruikersaccount kan worden gebruikt.

Moet poort 5222 binnenkomend worden gebruikt voor de printserver?

Nee, alleen 5222 uitgaand is vereist.

443 TCP (HTTPS), met verbindingen met:
https://www.googleapis.com/* https://accounts.google.com/* https://www.google.com/cloudprint/*

5222 TCP (XMPP, using STARTTLS), met een ononderbroken verbinding met:
talk.google.com

Is poort 5222 vereist om open in- en uitgaand verkeer toe te staan voor alle pc's of alleen voor de printserver?

Poort 5222 is alleen vereist voor de printserver. Pc's en Chromebooks verzenden printopdrachten naar Google via https:443.

Bronnen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?