Tillåt e-post från Googles IP-adresser till din e-postserver

Om du vill vidarebefordra e-post via G Suite-tjänsten till en lokal e-postserver, till exempel om du har postadresser som inte är Gmail-adresser eller leveransslutpunkter, t.ex. Exchange-postlådor, biljettsystem eller andra lokala system – din lokala e-postserver och brandvägg måste konfigureras för att tillåta e-posttrafik från Googles IP-intervall. Alla andra IP-adresser ska inte ha tillåtelse att ansluta till infrastrukturen om de inte är betrodda källor som du vill ge tillstånd att ansluta direkt till servern utan ytterligare filtrering från Google.

Vi rekommenderar att du gör denna ändring direkt om du byter tjänst till G Suite. Annars kan det uppstå stopp i flödet.

Konfigurera brandvägg och e-postserver

Vi rekommenderar att du konfigurerar din e-postserver och brandvägg för att avvisa trafik på port 25, förutom från Googles IP-intervall.

Detta förhindrar oväntad skräppost som ibland kan bli följden av direkta anslutningar till din e-postserver. Om en avsändare med skadliga avsikter kan hitta din e-postserver och ansluta direkt kan användarna få skräppost, virus och skadlig programvara.

 • Konfigurera brandväggen – steg-för-steg-anvisningarna för konfiguration av brandväggen varierar beroende på typen av brandvägg. Därför kan du överväga att kontakta tillverkaren eller säljaren direkt och be om anvisningar. Oavsett vilken brandväggstyp du använder konfigurerar du den för att tillåta e-posttrafik från det aktuella intervallet av Googles IP-adresser (se Googles IP-intervall).
 • Konfigurera e-postservern – läs Anvisningar för specifika e-postservrar när du ska konfigurera e-postservern för att godkänna e-post från Googles IP-intervall.

Googles IP-intervall

Google har en global infrastruktur som växer dynamiskt allt eftersom behovet ökar. Därför använder Google Apps e-postservrar ett stort antal IP-adresser och adresserna ändras ofta. Det mest effektiva sättet att hitta det aktuella IP-adressintervallet är att söka på Googles SPF-post.

Specifikationer för e-postservern

Microsoft Exchange 2013

Konfigurera Googles IP-intervall genom att skapa en anslutare på navservern (eller konfigurera om en befintlig mottagaranslutare).

Gör så här:

 1. På kontrollpanelen i Exchange går du till Mail flow > Receive connectors (E-postflöde > Mottagaranslutare).
 2. Klicka på Add + (Lägg till +) för att skapa en mottagningsanslutning.
 3. Ange ett namn på anslutaren, som Google eller Google Apps.
 4. Klicka på Hub Transport (Navtransport).
 5. Klicka på Internet.
 6. Lägg till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 7. Klicka på Slutför.
Microsoft Exchange 2007/2010

För Microsoft Exchange 2007/2010 konfigurerar du Googles IP-intervall genom att skapa en mottagaranslutare på navservern (eller konfigurera om en befintlig mottagaranslutare).

Gör så här:

 1. Expandera Server Configuration (Serverkonfiguration) i Exchange Management Console.
 2. I listan över serverroller väljer du Hub Transport (Navtransport).
 3. I rutan Details (Detaljer) väljer du relevant navtransportserver.
 4. I rutan Properties (Egenskaper) högerklickar du på fliken Receive Connectors (Mottagningsanslutare) och väljer New Receive Connector (Ny mottagningsanslutare).
 5. Ange ett namn på anslutaren, som Google eller Google Apps, och klicka på Next (Nästa).
 6. I Default Properties (Standardegenskaper) väljer du fliken Permission Groups (Behörighetsgrupper) och markerar rutan Anonymous users (Anonyma användare).
  Obs! Du ser sidan Local Network Settings (Lokala nätverksinställningar). Om du inte har anpassat IP-inställningarna för navservern behåller du standardvärdena. I annat fall använder du de inställningar som är relevanta för din anpassning.
 7. Klicka på Next (Nästa) och fortsätt till sidan Remote Network settings (Inställningar för fjärrnätverk).
 8. Klicka på standardintervallet och klicka på Edit (Redigera).
 9. I dialogrutan Edit Remote Servers (Redigera fjärrservrar) lägger du till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 10. Klicka på OK.
 11. Fortsätt genom att klicka på Next (Nästa).
 12. Klicka på New Finish (Ny > Slutför).
Microsoft Exchange 2003 och Small Business Server 2003

För Microsoft Exchange 2003 och Small Business Server 2003 konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä.

Gör så här:

 1. Start-menyn klickar du på Programs > Microsoft Exchange > System Manager (Program > Microsoft Exchange > Systemhanteraren).
 2. Klicka på Servers > [Your Mail Server] > Protocols > SMTP (Servrar > [Din e-postserver] > Protokoll > SMTP).
 3. Högerklicka på Default SMTP Virtual Server (Virtuell SMTP-standardserver) och välj Properties (Egenskaper).
 4. Öppna fliken Access (Åtkomst).
 5. Klicka på Relay (Relä).
 6. Klicka på Add (Lägg till) i alla Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 7. Klicka på OK för att återgå till fliken Access (Åtkomst).
 8. Klicka på Connection (Anslutning). Om listan Connection (Anslutning) är inställd på Only the list below (Enbart lista nedan) lägger du till samma IP-intervall som du lade till i steget ovan.
 9. Klicka på OK för att återgå till fliken Access (Åtkomst).
 10. Klicka på OK för att stänga fönstret Default SMTP Virtual Server Properties (Egenskaper för virtuell SMTP-standardserver).
 11. Stoppa och starta om SMTP-tjänsterna.
Microsoft Exchange 5.5

För Microsoft Exchange 5.5 konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä.

Gör så här:

 1. Start-menyn klickar du på Programs > Microsoft Exchange > Microsoft Exchange Administrator (Program > Microsoft Exchange > Microsoft Exchange Administrator).
 2. Klicka på [Your Mail Server] > Configuration > Connections > Internet Mail Service ([Din e-postserver] > Konfiguration > Anslutningar > Internet Mail Service).
 3. Högerklicka på Internet Mail Service och välj Properties (Egenskaper).
 4. Klicka på fliken Routing (Dirigering).
 5. Klicka på Routing Restrictions (Dirigeringsbegränsningar).
 6. Markera rutan Hosts and clients with these IP addresses (Värdar och klienter med de här IP-adresserna).
 7. Lägg till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 8. Klicka på OK för att återgå till fliken Routing (Dirigering).
 9. Stoppa och starta om Exchange-tjänsten.
IBM Lotus Domino

För IBM Lotus Domino konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä.

Gör så här:

 1. Öppna Domino Administrator och klicka på Administration.
 2. Klicka på fliken Konfiguration.
 3. Klicka på ikonen bredvid Messaging (Meddelanden) och klicka sedan på Configurations (Konfigurationer).
 4. Dubbelklicka på namnet på din Domino Server.
 5. Högst upp i fönstret klickar du på Edit Server Configuration (Redigera serverkonfiguration).
 6. Välj följande:
  • fliken Router/SMTP på första raden
  • fliken Restrictions and Controls (Begränsningar och kontroller) på andra raden
  • fliken SMTP Inbound Controls (Inkommande SMTP-kontroller) på tredje raden
 7. Under Allow messages only from the following internet hosts to be sent to external internet domains (Tillåt enbart att meddelanden från följande internetvärdar skickas till externa internetdomäner) lägger du till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 8. Under Exclude these Connecting Hosts From Anti-Relay Checks (Uteslut dessa anslutningsvärdar från anti-reläkontroller).
 9. Klicka på Save > Close (Spara > Stäng) för att avsluta.
 10. Om ändringarna ska gälla stoppar du och startar om Domino SMTP-åtgärden.
Novell Groupwise

För Novell Groupwise konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä.

Gör så här:

 1. Öppna gränssnittet Groupwise ConsoleOne.
 2. Högerklicka på Internet Agent (Internetagent) och klicka på Properties (Egenskaper).
 3. Klicka på fliken Access Control (Åtkomstkontroll).
 4. Klicka på SMTP Relay Settings (SMTP-reläinställningar).
 5. I avsnittet SMTP Relay Defaults (SMTP-reläinställningar) kontrollerar du att alternativet Prevent message relaying (Förhindra meddelandeutbyte) är markerat.
 6. Klicka på Create (Skapa) i avsnittet Exceptions (Undantag).
 7. I fältet From (Från) lägger du till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall). Lämna fältet To (Till) tomt om du vill ange att alla mottagare är tillåtna.
 8. Klicka på OK två gånger för att stänga dialogrutan Properties (Egenskaper).
Apple Macintosh OS X

För Mac OS X-version 10.6 och 10.5 konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä på följande sätt:

 1. I listan Server Admin > Servers (Serveradmin > Servrar) väljer du en dator och klickar på Mail (E-post).
 2. Klicka på Settings (Inställningar).
 3. Välj fliken Relay (Relä).
 4. Markera rutan Accept SMTP relays only from these (Godkänn SMTP-relän enbart från dessa).
 5. Klicka på Add (+) (Lägg till (+)) för att lägga till ett Google IP-intervall (se Googles IP-intervall).

För Mac OS X-version 10.4 konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä på följande sätt:

 1. Klicka på Mail (E-post) i Server Admin (Serveradministratör).
 2. Klicka på Settings (Inställningar).
 3. Klicka på Relay (Relä) och lägg till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).

För Mac OS X-version 10.3 konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä på följande sätt:

 1. Klicka på Mail (E-post) i Server Admin (Serveradministratör).
 2. Klicka på Settings (Inställningar).
 3. Klicka på Filter och lägg till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 4. Klicka på Save (Spara) och stäng serveradministrationen.
Qmail

Så här konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä med qmail + tcpserver:

 1. Redigera /etc/tcp.smtp för att tillåta att alla IP-intervall för Google (se Googles IP-intervall) för vidarebefordran:

  IP Range:allow,RELAYCLIENT="":allow

  där IP Range är det tillåtna IP-intervallet.
   
 2. Kör tcprules om du vill läsa in tillåtna värdar på nytt:

  > cd /etc
  > tcprules tcp.smtp.cdb tcp.smtp.temp < tcp.smtp

   
 3. Verifiera att filen tcp.smtp.cdb anropas i e-postserverns startskript.
 4. Starta om tcpserver så att de nya reglerna träder i kraft:

  /usr/local/bin/tcpserver -x/etc/tcp.smtp.cdb -R -H -c25 -u502 -g501 mailhost.domain.com smtp /var/qmail/bin/qmail-smtpd 2>&1

  (UID 502 och GID 501 kan vara olika beroende på serverkonfigurationen.)

Konfigurera IP-intervall för utgående tjänster som ett betrott relä med qmail + inetd + tcpd:

Kontrollera att Qmail-raden i filen inetd.conf liknar följande:

smtp stream tcp nowait qmaild /usr/sbin/tcpd /var/qmail/bin/tcp-env /var/qmail/bin/qmail-smtpd

Om den är det följer du de här anvisningarna:

 1. Redigera /etc/hosts.allow för att inkludera Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall).
 2. Tillåt inget annat.
Postfix

För Postfix konfigurerar du Googles IP-intervall som ett betrott relä.

Gör så här:

 1. Lägg till Googles IP-intervall (se Googles IP-intervall) i mynetworks-parametern i din konfigurationsfil (exempelsökväg: /etc/postfix/main.cf).
  Obs! Om du konfigurerar parametern mynetworks åsidosätts parametern mynetworks_style. Om parametern mynetworks inte användes tidigare måste du kanske också lägga till egna undernät.
 2. Starta om Postfix genom att köra följande kommando:

  # sudo postfix reload
G Suites supportteam ger inte teknisk support för konfiguration av lokala e-postservrar eller produkter från tredje part. De här instruktionerna är utformade för att fungera med de vanligaste scenarierna för olika typer av servrar. Om du behöver hjälp med att konfigurera servern kontaktar du serveradministratören (till exempel din Microsoft Exchange-administratör) och gör eventuella ändringar enligt deras gottfinnande.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?