Skapa anpassade Drive-mallar

Med mallar för Google Dokument, KalkylarkPresentationer och Formulär kan du skapa formaterade filer, som projektplaner eller budgetar. Du kan använda standardmallgalleriet och skapa ett anpassat mallgalleri för organisationen.

Du kan hantera kategorierna för organisationens mallgalleri eller stänga av ditt anpassade galleri helt och hållet. Med G Suite Business, Education, Enterprise eller utgåvan G Suite Essentials kan du kräva att administratörerna godkänner eller skapar mallar. Oavsett inställningarna kan administratörer alltid lägga till och ta bort mallar.

Ändra mallinställningar

Du måste vara administratör med behörighet för Drive och dokument om du ska kunna göra detta.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från startsidan för administratörskonsolen öppnar du Appar följt av Google Workspace följt av Inställningar för Drive och Dokument följt av Mallar.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Appar ska visas.

  Kräver administratörsbehörighet för Drive och Dokument.

 3. Välj om du vill aktivera anpassade mallar för organisationen. Om du avmarkerar den här rutan kan användarna inte skicka in eller använda anpassade mallar, men de kan fortfarande använda standardmallgalleriet.

 4. (Valfritt) Uppdatera mallkategorierna och hjälp användarna att snabbt hitta relevanta mallar. Du kan till exempel skapa separata kategorier för marknadsförings-, sälj- och HR-avdelningarna.

  1. Lägga till en kategori – ange ett kategorinamn och klicka på Lägg till.
  2. Ta bort en kategori – avmarkera kategorirutan.

   När du tar bort en kategori ser du ett alternativ för att flytta befintliga mallar. Om du inte väljer en ny kategori visas befintliga mallar i galleriet som Ej kategoriserad.

 5. (Gäller endast för G Suite Business, Education, Enterprise och G Suite Essentials) Välj vem som kan skicka in mallar:

  1. Öppet – alla i organisationen kan lägga till eller ta bort mallar utan godkännande.

  2. Modererat – administratörer med behörigheten Dokumentmallar får en begäran via e-post om att godkänna nya mallar. Begäran stängs när en administratör svarar. Godkända mallar läggs till i det anpassade galleriet. Avvisade mallar kan skickas in på nytt.

  3. Begränsat – enbart administratörer med behörigheten Dokumentmallar kan skicka in mallar.

 6. Klicka på Spara.

Aktivera mallar med tillägg

Du kan koppla mallar för Dokument, Kalkylark och Formulär med rekommenderade tillägg. Tillägg är verktyg från tredje part som fungerar med Dokument-redigerare. Exempel:

 • En juridisk mall kan innehålla ett tillägg för elektroniska signaturer.
 • En projektplanmall kan innehålla ett tillägg för att skapa flödesscheman och andra komplexa diagram.

När användarna skapar ett nytt dokument från en mall, visar ett sidofält alla kopplade tillägg. Det här sidofältet gör det enkelt att hitta och installera rätt verktyg för en uppgift. Läs mer om hur du använder och skickar mallar.

Så här tillåter du mallar med tillägg inom organisationen:

 1. Aktivera tillägg för Dokument, Kalkylark och Formulär. Du kan välja att:

 2. Om mallar är modererade i organisationen (se steg 5 ovan) granskar du tillägg innan du godkänner mallar. Länkar till kopplade tillägg ingår i mallen för begäran om godkännande.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt