Opties instellen voor gebruikers van niet-Gmail-postvakken

Als uw organisatie gebruik maakt van een e-mailserver die niet van Gmail is, zoals Microsoft Exchange of een andere niet-Google SMTP-service (Simple Mail Transfer Protocol), kunt u de instelling Niet-Gmail-postvak gebruiken om berichten naar de niet-Gmail-postvakken van uw gebruikers te laten doorsturen.

U kunt de instelling 'Niet-Gmail-postvak' ook gebruiken om toe te staan dat niet-Gmail-gebruikers inloggen bij het Berichtencentrum en om rapporten van het quarantaineoverzicht voor uw niet-Gmail-gebruikers te configureren. Zowel het Berichtencentrum als het quarantaineoverzicht zijn alleen voor niet-Gmail-gebruikers. Met deze functies kunnen uw niet-Gmail-gebruikers spam beheren.

Nadat u een geavanceerde Gmail-instelling heeft geconfigureerd, kan het een uur duren voordat deze configuratie is doorgevoerd in afzonderlijke gebruikersaccounts. U kunt wijzigingen die eerder zijn aangebracht, volgen in het Controlelogboek van de beheerdersconsole.

WAARSCHUWING: als u deze instelling inschakelt, wordt van gebruikers waarop dit van toepassing is alle e-mail ouder dan 30 dagen verwijderd. (E-mail wordt 30 dagen bewaard om de functies 'Quarantaineoverzicht' en 'Berichtencentrum' te ondersteunen voor gebruikers van niet-Gmail-postvakken).

Gebruik de instelling 'Niet-Gmail-postvak' alleen voor gebruikers waarvan het postvak op een e-mailserver op locatie of op een niet-Gmail-server staat. Schakel de instelling 'Niet-Gmail-postvak' nooit in voor gebruikers die Gmail gebruiken als e-mailservice, omdat ze dan geen toegang meer hebben tot Gmail en vrijwel al hun e-mails worden verwijderd. Gebruik deze instelling om het gebruik van de spamfilters van Gmail (en andere G Suite-functies zoals inhoudcompliance en e-mailrouting) toe te staan voor gebruikers met een niet-Gmail-postvak.

Berichtencentrum

Het Berichtencentrum is een webgebaseerde console waar gebruikers berichten die als spam zijn gemarkeerd, standaard kunnen bekijken en beheren. Daarnaast kunt u ervoor kiezen dat het Berichtencentrum een lijst bevat met berichten die in een niet-Gmail-postvak van een gebruiker zijn bezorgd.

Voor toegang tot het Berichtencentrum moeten gebruikers inloggen op http://email-quarantine.google.com/messagecenter met de gebruikersnaam en het wachtwoord van hun G Suite-account. Laat uw gebruikers weten dat ze hun G Suite-wachtwoord nodig hebben. Als een gebruiker geen wachtwoord heeft of zijn wachtwoord is vergeten, kunt u het opnieuw instellen.

Vanuit het Berichtencentrum kan een gebruiker zoeken naar berichten die foutief als spam zijn geïdentificeerd, en deze als veilig voor bezorging markeren. Zo wordt het systeem getraind soortgelijke berichten niet als spam te identificeren, en worden de aangegeven berichten vervolgens bezorgd in het niet-Gmail-postvak van de gebruiker.

Daarnaast is het raadzaam het selectievakje Gebruikers toestaan spam te melden in te schakelen, zodat gebruikers een lijst met bezorgde berichten kunnen controleren en berichten als spam kunnen markeren. Zo wordt het systeem getraind soortgelijke berichten in de toekomst als spam te identificeren.

Opmerking: berichten worden na 30 dagen uit het Berichtencentrum verwijderd. Berichten in de map 'Bezorgd' blijven in het niet-Gmail-postvak van de gebruiker staan, omdat ze daar zijn bezorgd.

Gebruikers kunnen ook alle berichten verwijderen die in het Berichtencentrum worden weergegeven, witte lijsten met goedgekeurde contactpersonen maken en inlog- en weergave-instellingen aanpassen. Zie Berichten beheren in het Berichtencentrum voor meer informatie over de gebruikerservaring met het Berichtencentrum.

Als u gebruikers toegang geeft tot het Berichtencentrum, raden we u aan uw gebruikers een kennisgevingsmail te sturen over deze toegang (u vindt hier een voorbeeld dat u kunt gebruiken). G Suite stuurt niet automatisch een kennisgevingsmail over toegang tot het Berichtencentrum.
Rapporten van het quarantaineoverzicht

Het quarantaineoverzicht is een periodieke samenvatting die naar het postvak IN van een gebruiker wordt gestuurd. Standaard bevat dit rapport een lijst met e-mails die recentelijk zijn gemarkeerd als spam. Gebruikers kunnen deze lijst snel controleren op foutief in quarantaine geplaatste berichten, en deze berichten als Geen spam markeren. Zo wordt het systeem getraind soortgelijke berichten niet als spam te identificeren, en worden de aangegeven berichten vervolgens bezorgd in het niet-Gmail-postvak van de gebruiker.

Daarnaast is het raadzaam het selectievakje Gebruikers toestaan spam te melden in te schakelen. Als u deze optie selecteert, bevatten de overzichtsrapporten ook e-mails die het systeem niet als spam heeft gemarkeerd. Gebruikers kunnen deze lijst controleren op berichten die in quarantaine geplaatst hadden moeten worden, en deze berichten als spam melden. Zo wordt het systeem getraind soortgelijke berichten in de toekomst als spam te identificeren.

Opmerking: als een gebruiker later besluit de status van een bericht te wijzigen van 'geen spam' in 'spam' of vice versa, kan deze wijziging gemaakt worden via het quarantaineoverzicht.

Een rapport van het quarantaineoverzicht ziet er als volgt uit:

Quarantine summary report

Als er geen spamberichten in quarantaine zijn geplaatst gedurende de tijdsperiode die u heeft ingesteld, ontvangen gebruikers quarantaineoverzichten waarin staat dat er geen spam is ontvangen. (Gebruikers die gedurende deze tijdsperiode helemaal geen e-mails hebben gekregen, ontvangen het lege overzicht misschien niet.)

Opmerking: als een gebruiker de status van een bericht wil wijzigen, moet hij dit doen binnen 30 dagen na ontvangst van het oorspronkelijke bericht, niet het overzicht. Als een gebruiker op de link Bezorgen of Melden als spam klikt nadat het bericht is verlopen bij Gmail, wordt er een foutbericht weergegeven.

Zie Rapport van het Quarantaineoverzicht voor meer informatie over de gebruikerservaring met het quarantaineoverzicht.

De instelling Niet-Gmail-postvak configureren

Net zoals andere e-mailbeveiligingsinstellingen in de Google-beheerdersconsole is de instelling Niet-Gmail-postvak van toepassing op alle gebruikers in een organisatie-eenheid (OE). Gebruikers in onderliggende OE's nemen de instellingsconfiguraties over die u maakt in de bovenliggende OE.

Als u deze instelling inschakelt, kunt u de primaire e-mailstroom niet naar een Gmail-postvak doorsturen. G Suite biedt geen ondersteuning voor het gebruik van zowel een Gmail-postvak als een ander, afzonderlijk niet-Gmail-postvak. U moet er één (een Gmail-postvak of een niet-Gmail-postvak) voor uw gebruikers kiezen.

 1. Log in bij de Google-beheerdersconsole.
 2. Ga op de homepage naar Apps > G Suite > Gmail > Geavanceerde instellingen.
 3. Ga naar het gedeelte Organisaties en markeer uw domein of de organisatie-eenheid waarvoor u deze instelling wilt configureren (ga voor meer informatie naar Geavanceerde instellingen configureren voor Gmail).
 4. Scrol naar het gedeelte Niet-Gmail-postvak of typ deze term in het veld Zoekinstellingen:
  • Als de instelling de status Nog niet geconfigureerd heeft, klikt u op Configureren. Het dialoogvenster Instelling toevoegen verschijnt dan.
  • Als de instelling de status Lokaal toegepast heeft, klikt u op Bewerken om een bestaande configuratie te bewerken. Het dialoogvenster Instelling bewerken verschijnt dan.
  • Klik op Nog een toevoegen om een nieuwe configuratie toe te voegen. Het dialoogvenster Instelling toevoegen verschijnt. U kunt dit doen voor zowel overgenomen als lokaal toegepaste instellingen.
 5. In het veld boven aan het dialoogvenster voert u een korte beschrijving in voor deze configuratie, bijvoorbeeld NL instellingen niet-Gmail-postvak.
 6. Selecteer in het gedeelte E-mailserver een e-mailhost in het vervolgkeuzemenu.
  Opmerking: als u uw ontvangende e-mailroutes nog niet heeft ingesteld, moet u dit nu doen. (Zie E-mailroutes toevoegen via het tabblad 'Hosts' voor instructies. Zie E-mailrouting en -bezorging beheren: richtlijnen en praktische tips voor meer informatie over e-mailrouting, inclusief gebruiksvoorbeelden.)
 7. Als u gebruikers toegang wilt geven tot het Berichtencentrum, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan in te loggen bij het Berichtencentrum in.
 8. Als u quarantaineoverzichten wilt inschakelen voor uw gebruikers, schakelt u het selectievakje Periodieke samenvattingen inschakelen in en doet u het volgende:
  • Selecteer een geschatte bezorgtijd (gebaseerd op de tijdzone die voor uw domeinen is geconfigureerd in de Google-beheerdersconsole).
  • Selecteer de dagen van de week. Schakel bijvoorbeeld alle zeven selectievakjes in zodat uw gebruikers de quarantaineoverzichten elke dag kunnen ontvangen, of schakel slechts één selectievakje in voor wekelijkse bezorging.
 9. Als u ook wilt dat 'schone' e-mailberichten worden bezorgd in het Berichtencentrum (dat zijn berichten die zijn bezorgd in het postvak IN van de gebruiker), vinkt u het vakje Gebruikers toestaan spam te rapporteren (aanbevolen) aan. Dit selectievakje is standaard ingeschakeld als u periodieke overzichten heeft ingeschakeld.
 10. Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Instelling toevoegen of Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.

  Alle instellingen die u toevoegt, worden gemarkeerd op de pagina Geavanceerde instellingen.
 11. Klik op Wijzigingen opslaan onder aan de pagina Geavanceerde instellingen.
Opmerking: Rapporten van het quarantaineoverzicht worden verzonden met het Van-adres noreply@email-quarantine.google.com. De envelopafzender is hetzelfde als de ontvanger van het bericht. U kunt Zoeken in e-maillogboeken gebruiken om een rapport van een quarantaineoverzicht te zoeken, door de zoeken naar de ontvanger van het rapport en het ontvangstadres in te voeren bij het adres van de afzender.
Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?