Logboeken vastleggen voor de klassieke versie van Hangouts

Problemen met de klassieke versie van Hangouts worden vastgelegd in logboeken op uw lokale computer. Als u contact opneemt met Google Support, kunnen ze u vragen het volgende te doen:

 • De logboeken van de klassieke versie van Hangouts sturen
 • Feedback sturen vanuit de klassieke versie van Hangouts wanneer het probleem zich voordoet

Opties voor het vastleggen van logboeken

Logboeken vastleggen van de Google Video Support Plugin (niet-Chrome-browser)

Voer de volgende stappen uit om logboeken vast te leggen van de Google Video Support Plugin die is geïnstalleerd in een andere browser dan Chrome.

Tip: Zie WebRTC-logboeken vastleggen in Chrome om logboeken vast te leggen in een Chrome-browser of op een Chromebook.

 1. Voer op de betreffende computer de volgende opdrachten uit om uitgebreide logboekregistratie in te schakelen:

  Windows-opdrachtprompt:

  • reg add "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v loglevel /t REG_SZ /d LS_VERBOSE /f
  • reg add "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v logfile /t REG_SZ /d %USERPROFILE%\Desktop\gtp.log /ff
  • reg add "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v plugin_log_level /t REG_SZ /d LS_VERBOSE /f
  • reg add "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v plugin_log_path /t REG_SZ /d %USERPROFILE%\Desktop\gtpbp.log /f

  Mac-/Linux-terminal:

  • defaults write com.google.GoogleTalkPluginD loglevel -string LS_VERBOSE
  • defaults write com.google.GoogleTalkPluginD logfile -string $(cd && pwd)/Desktop/gtp.log
  • defaults write com.google.GoogleTalkPluginD plugin_log_level -string LS_VERBOSE
  • defaults write com.google.GoogleTalkPluginD plugin_log_path -string $(cd && pwd)/Desktop/gtpbp.log
 2. Start de computer opnieuw op om de uitgebreide logboekregistratie te activeren.

 3. Probeer een gesprek in de klassieke versie van Hangouts te starten op de computer waarop logboekregistratie is ingeschakeld. Ga pas door naar de volgende stap als u het gemelde probleem kunt reproduceren.

 4. Zoek gtp.log en gtpbp.log op het bureaublad en de gecomprimeerde logboekbestanden (gtalkplugin-c*.log.bz2) in de volgende mappen. Voeg ze toe aan een e-mail en stuur deze aan uw supportvertegenwoordiger.

  • In Windows:
   %LOCALAPPDATA%\Google\Google Talk Plugin

   IE met gevirtualiseerd bestandssysteem:
   %LOCALAPPDATA%\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Virtualized\C\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Google\Google Talk Plugin

   Windows XP:
   C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Google\Google Talk Plugin

  • In Mac OS X:
   ~/Library/Application Support/Google/Google Talk Plugin

  • In Linux:
   ~/.config/google-googletalkplugin

  De logboekmap kan meerdere oudere, eerder gegenereerde logboekbestanden bevatten. Stuur alleen de nieuwste logboeken die met het probleem te maken hebben, tenzij u wordt gevraagd andere logboeken te sturen.
 5. Als u de standaardinstellingen voor logboekregistratie wilt herstellen, voert u de volgende opdrachten uit:

  Windows-opdrachtprompt:

  • reg delete "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v loglevel /f
  • reg delete "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v logfile /f
  • reg delete "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v plugin_log_level /f
  • reg delete "HKCU\Software\Google\Google Talk Plugin" /v plugin_log_path /f

  Mac-/Linux-terminal:

  • defaults delete com.google.GoogleTalkPluginD loglevel
  • defaults delete com.google.GoogleTalkPluginD logfile
  • defaults delete com.google.GoogleTalkPluginD plugin_log_level
  • defaults delete com.google.GoogleTalkPluginD plugin_log_path
WebRTC-logboeken vastleggen in de Chrome-browser of op een Chrome-apparaat

De logboeken downloaden en naar Google sturen

 1. Als u een apparaat met Chrome OS gebruikt, start u het apparaat opnieuw op. Log in en reproduceer het probleem.
  Als u de Chrome-browser gebruikt, start u de browser opnieuw op en reproduceert u het probleem.
 2. Open een tabblad in de Chrome-browser en voer chrome://webrtc-logs in.
 3. Noteer de datum, tijd en rapport-ID.
 4. Klik met de rechtermuisknop op het logboekbestandand thenklik op Link opslaan als.
 5. Ga naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik op Opslaan.
  Logbestanden worden 5 dagen bewaard. Daarna worden ze definitief verwijderd.
 6. Ga naar Een probleem met Google Meet melden en volg de stappen om de logboeken naar Google Support te sturen.

De logboeken automatisch naar Google sturen

 1. Start een videogesprekand thenklik op Instellingen .
 2. Vink het vakje aan voor Aanvullende diagnostische gegevens rapporteren om Hangouts te verbeteren.
 3. Klik op Gereed.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen